Benefity – Raabe Digital

Benefity

RAABE DIGITAL sa PRISPÔSOBÍ KAŽDÉMU

Množstvo interaktívnych otázok na overenie vedomostí.
V prípade viacerých neúspešných pokusov prezradí nakoniec aj správnu odpoveď.

Bohatý multimediálny obsah oživí abstraktný obsah.
Vizuálne prvky zvyšujú efektivitu učenia sa.

Mení veľkosť písma pre ľahšie čítanie.
Čierne pozadie, ktoré šetrí oči.

Percentuálna úspešnosť riešenia testov.
Systém víťazných hviezdičiek pre každú časť.

Učenie sa na základe vlastnej skúsenosti je najlepšie učenie.

Obsahy optimalizované v maximálne možnej miere na všetky veľkosti obrazoviek.

Obsah dostupný len pre registrovaných užívateľov.
Bez neželaných reklám.

Možnosť zvýrazniť si všetko dôležité v digitálnom obsahu.
Zaznamenávanie vlastných myšlienok a pripomienok.Všeobecné zmluvné podmienky používania | Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

© 2022 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., člen medzinárodnej skupiny Klett.
Spoločne ku kvalitnému vzdelávaniu.