Vyhlásenie o ochrane osobných údajov balíka produktov Raabe Digital

V spoločnosti Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. nám záleží na Vašom súkromí. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sme pripravili v súlade s čl. 13 a 14 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, v skratke GDPR, aby sme Vám vysvetlili, ako spracúvame (zhromažďujeme, používame a zdieľame) Vaše osobné údaje v súvislosti s našim produktovým balíkom Raabe Digital („Vyhlásenie o ochrane osobných údajov“).

Na účely tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov sa pojem „Osobné údaje“ vzťahuje na akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby – dotknutej osoby. Ide teda o akékoľvek informácie priamo identifikujúce fyzickú osobu alebo pomocou ktorých možno fyzickú osobu identifikovať, ako je meno, rodné číslo, adresa, email a IP adresa. Identifikácia môže byť na základe informácií samotných alebo v spojení s akýmikoľvek inými informáciami, ktoré máme v držbe alebo ktoré pravdepodobne získame.

Pokiaľ to nie je výslovne uvedené v tomto Oznámení o ochrane osobných údajov, výrazy použité v tomto dokumente majú význam uvedený v „NARIADENÍ EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES“ („všeobecné nariadenie o ochrane údajov“ alebo „GDPR“).

Pojmy s veľkým začiatočným písmenom, ktoré tu nie sú definované, majú význam uvedený v príslušných podmienkach používania platných pre Vaše používanie Raabe Digital, ktoré sa nachádzajú na adrese: https://sk.izzi.digital/#/read/vseobecne-podmienky-pouzivania.

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa zameriava na nasledujúce témy:

 1. Prevádzkovateľ údajov (totožnosť a kontaktné údaje)
 2. Druh spracúvaných osobných údajov a účely spracúvania
  • Registračné údaje
  • Servisné údaje
  • Právne nároky
  • Súbory cookies
 3. Právny základ spracúvania osobných údajov
 4. Príjemcovia osobných údajov
 5. Prenos osobných údajov do tretích krajín
 6. Uchovávanie osobných údajov
 7. Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov
 8. Požiadavka na poskytnutie osobných údajov (zmluvná/zákonná)
 9. Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania
 10. Zmeny tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov
 11. Deti mladšie veku na digitálny súhlas
 12. Prevádzkovateľ údajov
 1. Prevádzkovateľ údajov

Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. založená a existujúca podľa zákonov Slovenskej republiky, s hlavným miestom podnikania na adrese Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 908 718, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 33936/B („Dr. Josef Raabe“„my“„nás“ alebo „náš“) vystupuje ako prevádzkovateľ údajov v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov, o ktorých sa hovorí v tomto Oznámení o ochrane osobných údajov na účely príslušných právnych predpisov o ochrane údajov. To znamená, že Dr. Josef Raabe rozhoduje o tom, ako sa takéto Osobné údaje spracúvajú a na aké účely.

Okrem toho môže byť Dr. Josef Raabe zapojený do spracovania Vašich osobných údajov v súvislosti s našou online platformou Raabe Digital v mene našich ďalších klientov, ako sú vydavatelia, školy a učitelia. V takýchto prípadoch sú takíto iní klienti tí, ktorí určujú prostriedky a účely spracovania vašich Osobných údajov. To znamená, že na účely právnych predpisov o ochrane údajov sa v týchto prípadoch považujeme za sprostredkovateľa údajov a títo ďalší klienti prevzali úlohu prevádzkovateľa údajov. Ďalšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov v týchto prípadoch nájdete v príslušných oznámeniach o ochrane osobných údajov takýchto ďalších našich klientov.

Ak chcete klásť otázky alebo komentovať toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov a naše postupy ochrany osobných údajov alebo podať sťažnosť týkajúcu sa nášho dodržiavania platných zákonov o ochrane Osobných údajov, kontaktujte nás prosím na adrese: Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, Slovenská republika alebo e-mailom na raabe@raabe.sk.

 1. Druh spracúvaných osobných údajov a účely spracúvania

Registračné údaje

V rámci procesu registrácie zhromažďujeme a ďalej spracúvame Vaše meno, priezvisko, vek a dátum narodenia, e-mailovú adresu, používateľské meno a heslo. Vyššie uvedené Osobné údaje používame predovšetkým na účely Vašej registrácie v Raabe Digital, vytvorenia Vášho účtu Raabe Digital a umožnenia Vám využívať služby Raabe Digital.

Vašu e-mailovú adresu používame aj na to, aby sme Vám posielali upozornenia súvisiace s Vaším používaním služieb Raabe Digital, ako sú upozornenia na očakávané odstávky, ako aj na odpovede na Vaše otázky na našu zákaznícku podporu.

Vašu e-mailovú adresu môžeme dodatočne použiť na zasielanie upozornení na nový obsah a funkcie, rady týkajúce sa používania služieb Raabe Digital, našich nových produktov a služieb a podobne.

Servisné údaje

Keď používate naše služby portálu Raabe Digital, ukladáme aj elektronické údaje, text, správy, komunikáciu alebo iné materiály odoslané, vyrobené alebo vytvorené a uložené v rámci služby z Vášho koncového elektronického zariadenia (počítača, mobilu tabletu, atď.), ako aj informácie o Vašej činnosti a výsledkoch dosiahnutých v rámci Raabe Digital, ktoré môžu okrem iného zahŕňať i Osobné údaje.

Právne nároky

Registračné údaje a servisné údaje môžeme použiť aj na účely preukázania, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov.

Cookies

Keď pristupujete na webovú stránku portálu Raabe Digital alebo používate naše služby v rámci Raabe Digital, ukladáme určité informácie z Vášho prehliadača pomocou „cookies“. Súbor cookie je časť údajov uložená v koncovom zariadení (počítači) používateľa webovej stránky viazaná na informácie o používateľovi. Tieto informácie používame na správu nášho portálu Raabe Digital a našich technických riešení, na pochopenie toho, ako sa návštevníci pohybujú v Raabe Digital a súvisiacich webových stránkach, na zlepšenie Vášho zážitku s balíkom produktov Raabe Digital a na zlepšenie našich služieb, ako aj na zaistenie bezpečnosti našej platformy.

Viac informácií o súboroch cookies a o tom, ako môžete zmeniť nastavenia na odstránenie alebo odmietnutie súborov cookies, nájdete v našom nasledujúcom vyhlásení o používaní súborov cookies.

Vyhlásenie o súboroch cookies

Webovú stránku Raabe Digital dostupnú na doméne: https://raabe.digital/, (ďalej len „webová stránka“) prevádzkuje spoločnosť Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.,  so sídlom Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 908 718. Mali by ste si prečítať toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov, aby ste pochopili, čo sú súbory cookies a podobné technológie, ako ich používame, aké informácie pomocou nich zhromažďujeme a ako môžete ovládať svoje preferencie týkajúce sa súborov cookies. Pokiaľ nie je uvedené inak, na účely tohto vyhlásenia budeme súbory cookies a všetky tieto technológie označovať spoločne ako „súbory cookies“.

Okrem toho výrazy s veľkým začiatočným písmenom, ktoré tu nie sú definované, majú význam uvedený v príslušných podmienkach používania platných pre Vaše používanie balíka produktov Raabe Digital, ktoré sa nachádzajú na adrese: https://sk.izzi.digital/#/read/vseobecne-podmienky-pouzivania.

Keď pristupujete na našu webovú stránku alebo používate služby v rámci nej poskytované, určité informácie sa ukladajú vo Vašom zariadení pomocou súborov cookies. Súbory cookies sú malé kúsky údajov uložené vo Vašom zariadení pri načítaní webovej lokality vo Vašom prehliadači.

Čo sú cookies a ako ich používame?

Ako mnohé online služby, aj my používame súbory cookies a miestne úložisko (technológia podobná súborom cookies), aby sme Vám poskytli požadované služby, umožnili Vám efektívnu navigáciu medzi stránkami, zapamätali si Vaše preferencie, analyzovali návštevnosť našej stránky a vo všeobecnosti zlepšili Vašu používateľskú skúsenosť.

Naša webová stránka používa nasledujúce hlavné kategórie súborov cookies:

Naša webová stránka pozostáva predovšetkým z webových aplikácií určených pre našich používateľov, ktorí využívajú interaktívny digitálny obsah dostupný na našej webovej lokalite. Aby sme našim používateľom poskytli služby, o ktoré konkrétne požiadali, naša webová stránka môže obsahovať určitý videoobsah hostovaný službou YouTube (www.youtube.com prevádzkovanou spoločnosťou Google Inc.), ako poskytovateľom tretej strany. Pri vkladaní takýchto videí môžeme my (ako aj profesionáli vytvárajúci digitálny obsah) použiť iba režim ochrany osobných údajov služby YouTube alebo iný spôsob na vkladanie videa, ktorý je prísnejší pre nastavenie súborov cookies na našej webovej lokalite, pokiaľ je to v súlade s týmto oznámením. Hoci sa snažíme zabezpečiť, aby boli zásady ochrany osobných údajov a súborov cookies služby YouTube v súlade s platnými predpismi, vezmite na vedomie, že služba YouTube má svoje vlastné zásady týkajúce sa súborov cookies a ochrany osobných údajov, nad ktorými nemáme žiadnu kontrolu. Prečítajte si viac na stránke s informáciami o vkladaní videí na YouTube https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=sk, zatiaľ čo ďalšie informácie nájdete na https://policies.google.com/privacy.

Upozorňujeme, že toto vyhlásenie sa netýka a nenesieme žiadnu zodpovednosť za umiestňovanie súborov cookies alebo iné praktiky akýchkoľvek tretích strán, vrátane akejkoľvek tretej strany prevádzkujúcej akúkoľvek webovú stránku alebo službu, na ktorú táto webová lokalita odkazuje. Zahrnutie odkazu na webovú stránku neznamená, že podporujeme prepojenú stránku alebo službu.

Súbory cookies používané našou webovou stránkou podľa ich druhu:

Ak máte menej ako 16 rokov, pred prijatím súborov cookies sa poraďte so svojím rodičom alebo opatrovníkom.

ZÁKLADNÉ:

**Keďže sú tieto súbory cookies nevyhnutne potrebné, pred ich použitím nemusíme žiadať Váš súhlas. Ak budú takéto cookies zakázané, webová stránka nebude fungovať správne. Môžete ich vypnúť vo svojom prehliadači.

NÁZOV POSKYTOVATEĽ ÚČEL TRVANIE
phpsessid  

Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.

Overenie užívateľa 6 mesiacov
izziLoginPopup Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o Overenie užívateľa  

Kým používateľ nevymaže svoju históriu prehliadania

izziAnalyticsQueue Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o Analýza používateľského obsahu
DOS_BookmarkItems Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o Ukladanie poznámok používateľa
DOS_UI_UPDATES Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o Odosielanie upozornení používateľom cez rozhranie
izziBookshelf Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o Nastavenia rozhrania
izziPublicationResults Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o Výsledky študentov na zobrazenie offline

DOS_Accessibility Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o Nastavenia rozhrania
izziPDFPanel Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o Nastavenia rozhrania
izziShellSettings Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o Nastavenia rozhrania
nvsUserId Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o Identifikácia užívateľa
YSC YouTube Inc* Identifikácia užívateľa Jedna relácia
VISITOR_INFO1_LIVE YouTube Inc* Meranie šírky pásma používateľa na určenie typu rozhrania prehrávača

Šesť mesiacov

*údaje môžu byť prenesené do Spojených štátov amerických

ANALYTICKÉ*

NÁZOV POSKYTOVATEĽ ÚČEL TRVANIE STAV
_gid Google Inc. Počet zobrazení stránky 1 deň ZAPNUTÝ – VYPNUTÝ
_ga Google Inc. Počet zobrazení stránky 2 roky
*údaje môžu byť prenesené do Spojených štátov amerických

Svoj súhlas z Vyhlásenia o súboroch cookies na našej webovej stránke môžete kedykoľvek zmeniť alebo odvolať pomocou lišty nastavenia.

[Uložiť predvoľbu a pokračovať]

Svoje preferencie týkajúce sa súborov cookies môžete kedykoľvek zmeniť opätovným prečítaním tohto vyhlásenia o súboroch cookies. Potom môžete nastaviť dostupné lišty na „Zapnuté“ alebo „Vypnuté“ a potom kliknite na „Uložiť predvoľby a pokračovať“. Možno budete musieť obnoviť stránku, aby sa Vaše nastavenia prejavili.

AKO SPRAVOVAŤ COOKIES VO VAŠOM WEBOVÝ PREHLIADAČ

Alternatívne väčšina webových prehliadačov umožňuje určitú kontrolu nad väčšinou súborov cookies prostredníctvom nastavení prehliadača. Ak sa chcete dozvedieť viac o súboroch cookies, vrátane toho, ako zistiť, ktoré súbory cookies boli nastavené, navštívte stránku www.allaboutcookies.org alebo www.aboutcookies.org.

Zistite, ako spravovať súbory cookies v obľúbených prehliadačoch:

Ak chcete nájsť informácie týkajúce sa iných prehliadačov, navštívte webovú stránku vývojára prehliadača.

Ak chcete zrušiť sledovanie službou Google Analytics na všetkých webových stránkach, navštívte stránku http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Upozorňujeme, že ak sa rozhodnete odmietnuť súbory cookies, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie našej webovej stránky. Zakázanie súboru cookies alebo kategórie cookies nevymaže súbor cookies z Vášho prehliadača, budete to musieť urobiť sami vo svojom prehliadači.

V rozsahu, v akom sa osobné údaje zhromažďujú prostredníctvom súborov cookies alebo podobných technológií, platia a doplňuje toto vyhlásenie naše Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

 1. Právny základ spracúvania osobných údajov

Registračné údaje a servisné údaje spracúvame za účelom uzatvorenia zmluvy o využívaní našich služieb Raabe Digital s Vami v súlade s čl. 6, ods. 1, písm. b) GDPR.

Ďalej je právnym základom spracúvania registračných údajov – Vašej e-mailovej adresy na účely zasielania upozornení na nový obsah a funkcie, rád na používanie služieb Raabe Digital, našich nových produktov a služieb a pod., Váš súhlas podľa čl. 6, ods. 1, písm. a) GDPR. Právnym základom spracúvania registračných údajov a servisných údajov na účely preukázania, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov je náš oprávnený záujem stanoviť, uplatňovať alebo obhajovať odlišné právne nároky v súlade s čl. 6, ods. 1, písm. f) GDPR.

Čo sa týka používania cookies, v prípade základných/absolútne nevyhnutných cookies je právnym dôvodom spracovania plnenie zmluvy v súlade s čl. 6, ods. 1, písm. b) GDPR alebo oprávnený záujem, ktorý sleduje prevádzkovateľ alebo tretia osoba v súlade s čl. 6, ods. 1, písm. f) GDPR. V tejto súvislosti sme viazaní zmluvou, ktorú sme s Vami uzavreli, aby sme zabezpečili riadne vykonávanie našich služieb a riadne fungovanie našej platformy. Na druhej strane máme oprávnený záujem zaistiť bezpečnosť našej platformy. V prípade iných cookies je právnym základom spracovania Váš súhlas podľa čl. 6, ods. 1, písm. a) GDPR.

 1. Príjemcovia osobných údajov

Vaše Osobné údaje získané v súvislosti s Vašou registráciou a používaním služieb Raabe Digital zdieľame s nasledujúcimi typmi organizácií tretích strán:

 1. Prenos osobných údajov do tretích krajín

Ak sa nachádzate v Európskom hospodárskom priestore („EHP“), spracovanie Vašich osobných údajov, ako je popísané vyššie, nevyžaduje, aby boli Vaše osobné údaje prenesené/postúpené a/alebo uložené na miesto určenia mimo EHP. Jedinou výnimkou je používanie cookies, v súvislosti s ktorými môžu byť niektoré Osobné údaje našimi poskytovateľmi služieb exportované do tretích krajín. Ďalšie informácie v tejto súvislosti nájdete v našich Vyhlásení používania súborov cookies, ktoré sú k dispozícii v bode 2 vyššie.

V prípade, že by sme boli povinní zdieľať Vaše Osobné údaje so subjektom nachádzajúcim sa mimo EHP, vrátane krajín, ktoré majú iné štandardy ochrany údajov ako tie, ktoré platia v EHP, zaistíme, v súlade s platnými právnymi požiadavkami, poskytnutie primeraných záruk, ktoré zabezpečia, že Vaše Osobné údaje budú mať rovnakú ochranu ako tu v EHP, ako sa predpokladá v čl. 46 GDPR. Tieto záruky môžu zahŕňať (i) uzavretie štandardných zmluvných doložiek schválených Európskou komisiou na ochranu Vašich osobných údajov a (ii) uzavretie záväzných vnútropodnikových pravidiel (súčasne máte právo požiadať nás o kópiu týchto doložiek alebo pravidiel tým, že nás budete kontaktovať spôsobom uvedeným nižšie). Ak to zákon povoľuje v súvislosti s prevodmi, môžeme sa odvolávať na výnimky zo zákazu prenosu pre osobitné situácie z čl. 49 GDPR, ako je Váš výslovný súhlas. Včas Vás budeme informovať o všetkých takýchto prenosoch mimo EHP a o zárukách/výnimkách zavedených na ochranu Vašich osobných údajov.

 1. Uchovávanie osobných údajov

Podnikáme všetky primerané kroky, aby sme zabezpečili, že Vaše osobné údaje sa budú spracúvané len počas minimálnej doby nevyhnutnej na účely uvedené v tomto oznámení o ochrane osobných údajov.

Kritériá na určenie doby uchovávania Vašich osobných údajov sú:

Počas období uvedených v odsekoch (b) (i) a (c) vyššie obmedzíme naše spracovanie Vašich osobných údajov na uchovávanie alebo udržiavanie bezpečnosti týchto údajov, s výnimkou rozsahu, v akom je potrebné údaje skontrolovať v súvislosti s akýmkoľvek nárokom alebo povinnosťou podľa platných právnych predpisov.

Po uplynutí lehôt v odsekoch (a), (b) a (c) vyššie, každé v príslušnom rozsahu, buď (i) natrvalo vymažeme alebo zničíme príslušné Osobné údaje alebo (ii) príslušné Osobné údaje anonymizujeme.

 1. Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov

Máte právo požadovať od nás prístup k osobným údajom, ktoré sa vás týkajú, ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, ako aj právo na prenosnosť údajov za zákonom stanovených podmienok.

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Máte právo z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka, ktoré je založené na oprávnenom záujme podľa čl. 6, ods. 1, písm. f) GDPR. V prípade takejto námietky už Osobné údaje nebudeme spracúvať, pokiaľ nepreukážeme presvedčivé oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

Kedykoľvek môžete, bez uvedenia dôvodov, namietať aj proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, ako je zasielanie upozornení na nový obsah a funkcie, rady týkajúce sa používania služieb Raabe Digital, našich nových produktov a služieb a podobne. V tomto prípade musíme námietku automaticky akceptovať a prestať spracúvať Vaše osobné údaje na tento účel. Kontaktovať nás môžete na našej adrese alebo e-mailom uvedených v bode 1 tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

V prípade, ak je spracovanie založené na Vašom súhlase podľa čl. 6, ods. 1, písm. a) GDPR máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Váš súhlas so spracovaním vašej e-mailovej adresy za účelom zasielania upozornení na nový obsah a funkcie, rady na používanie služieb Raabe Digital, našich nových produktov a služieb a pod., môžete odvolať kliknutím na odkaz uvedený v každom takomto oznámení, ktorým vyjadrujete svoju vôľu už takéto oznámenia nedostávať. Okrem toho môžete svoj súhlas so spracovaním Vašej e-mailovej adresy na tento účel kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu: (raabe@raabe.sk ) napíšte nám na adresu: Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, Slovenská republika.

V súvislosti s odvolaním súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov na používanie „cookies“, ako je uvedené vyššie, si prečítajte naše vyhlásenie o používaní súborov cookies v bode 2 vyššie. Upozorňujeme, že v určitých zákonom predpísaných prípadoch nie sme  schopní Vám vyhovieť alebo vyhovieť v plnom rozsahu Vašim žiadostiam o uplatnenie Vašich práv, napr. môžeme byť požiadaní, aby sme si ponechali niektoré z Vašich osobných údajov potom, čo ste požiadali o vymazanie, aby sme splnili naše zákonné povinnosti alebo na účely preukázania, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov.

Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov z našej strany porušuje Vaše práva, máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu na ochranu údajov. Kontaktné údaje slovenského dozorného orgánu na ochranu údajov sú nasledovné:

Názov: Slovakian Personal Data Protection Agency (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky)
Sídlo: Bratislava
Adresa: Hraničná 4826/12, 820 07
Telefón: 00421 (0)2 32 31 32 14
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
Webstránka: https://dataprotection.gov.sk/uoou/

 1. Požiadavka na poskytnutie osobných údajov (zmluvná/zákonná)

Za účelom uzatvorenia  a plnenie zmluvy o využívaní našich služieb Raabe Digital je poskytovanie Vašich registračných a servisných Osobných údajoch zmluvnou požiadavkou, resp. požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Ak nám neposkytnete Registračné údaje, nebudete môcť sa registrovať do Raabe Digital a/alebo využívať súvisiace služby.

 1. Automatizované rozhodovanie vrátená profilovania

Spracovanie osobných údajov, ako je opísané v tomto oznámení o ochrane osobných údajov, nezahŕňa automatizované rozhodovanie, a ani profilovanie.

 1. Zmeny tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Ak zmeníme spôsob, akým nakladáme s Vašimi Osobnými údajmi v súvislosti s poskytovaním služieb a Vaším používaním Raabe Digital, aktualizujeme toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť naše postupy a toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov, preto sa pravidelne vracajte, aby ste videli akékoľvek aktualizácie alebo zmeny tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

 1. Deti mladšie veku na digitálny súhlas

Sme si vedomí toho, že deti sú obzvlášť citlivou skupinou dotknutých osôb. Deti si preto zaslúžia zvýšenú starostlivosť a ochranu súkromia. Z tohto dôvodu zaobchádzame s detskými používateľmi obzvlášť opatrne, aby sme sa uistili, že ich rodičia majú kontrolu nad ich Osobnými údajmi a že zbierame a spracovávame len minimum informácií, ktoré potrebujeme na fungovanie našich služieb.

Keď si používateľ vytvorí účet Raabe Digital, zisťujeme jeho vek a porovnávame ho s miestnym štandardom online súhlasu detí v závislosti od krajiny, v ktorej sa zaregistroval. Používateľov pod týmto vekom považujeme za „detských používateľov“. Detskí používatelia si môžu vytvoriť používateľské konto, ale  súčasne od nich vyžadujeme, aby pri registrácii okrem svojej vlastnej e-mailovej adresy uviedli aj e-mailovú adresu svojho rodiča.

Po registrácii dieťaťa pošleme e-mail s upozornením rodičovi na naše Vyhlásenie o ochrane osobných údajov a informácie o postupoch týkajúcich sa detských používateľov, vrátane toho, aké Osobné údaje zhromažďujeme a ako tieto Osobné údaje používame, zdieľame a chránime, a požiadame rodičov o súhlas so spracovaním osobných údajov ich detí, ak je to vhodné. E-mail tiež vysvetľuje, ako môžu rodičia požiadať o prístup k osobným údajom ich dieťaťa, o ich zmenu a výmaz.

V rámci udeľovania súhlasu deťmi v zásade v zmysle čl. 8 ods. 1 GDPR platí, že v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti adresovanou priamo dieťaťu je spracúvanie osobných údajov dieťaťa zákonné, len ak má dieťa aspoň 16 rokov. Ak má dieťa menej než 16 rokov, takéto spracúvanie je zákonné iba za podmienky a v rozsahu, v akom takýto súhlas vyjadril alebo schválil nositeľ rodičovských práv a povinností (napr. rodič).

Po dosiahnutí veku digitálneho súhlasu budú používatelia môcť nakonfigurovať svoje vlastné nastavenia týkajúce sa používania služieb Raabe Digital.

December 2021.

Copyright © 2021 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.

[X]

Na fungovanie našej webovej stránky a poskytovanie služieb, ktoré ste požadovali (napríklad streamovanie video obsahu), používame nevyhnutné súbory cookies. Chceli by sme tiež nastaviť voliteľné súbory cookies služby Google Analytics, ktoré nám pomôžu zlepšiť to. Nepovinné súbory cookies nenastavíme, pokiaľ ich nepovolíte.

Ak sa chcete dozvedieť viac o súboroch cookies, ktoré používame, pozrite si naše Vyhlásenie o súboroch cookies Raabe Digital.

Analytické cookies

Chceli by sme nastaviť súbory cookies služby Google Analytics, ktoré nám pomôžu vylepšiť našu webovú stránku zhromažďovaním a podávaním správ o tom, ako ju používate. Tieto súbory cookies môžete kedykoľvek upraviť alebo obmedziť ich používanie úpravou svojho výberu prostredníctvom tohto odkazu: Vyhlásenie o súboroch cookies. Ak máte menej ako 16 rokov, pred prijatím sa poraďte so svojím rodičom alebo opatrovníkom.

[Súhlasím] -→ [Nechcem súbory cookie] [Možnosti súborov cookie]

[X]

Na fungovanie našej webovej stránky a poskytovanie služieb, ktoré ste požadovali (napríklad streamovanie video obsahu), používame nevyhnutné súbory cookies.

Chceli by sme tiež nastaviť voliteľné súbory cookies služby Google Analytics, ktoré nám pomôžu túto službu vylepšiť. Nenastavíme žiadne analytické súbory cookie, pokiaľ ich nepovolíte. Môžete sa dozvedieť viac o našom používaní súborov cookies a kedykoľvek obmedziť používanie týchto súborov cookies úpravou svojho výberu prostredníctvom tohto odkazu: Vyhlásenie o súboroch cookies. Ak máte menej ako 16 rokov, pred prijatím sa poraďte so svojím rodičom alebo opatrovníkom.

Súbory cookies služby Analytics

[Súhlasím] -→  [Nechcem súbory cookie] [Možnosti súborov cookies]Všeobecné zmluvné podmienky používania | Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

© 2022 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., člen medzinárodnej skupiny Klett.
Spoločne ku kvalitnému vzdelávaniu.