Variant – Digi Variant – Digi a Print balík

DIGI FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ 2

ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEHO ZOŠITA Finančná gramotnosť pre 5. – 9. ročník základných škôl ako pomôcka ma výučbu finančnej gramotnosti vo všetkých ročníkoch prvého stupňa ZŠ. Umožňuje učiť sa efektívnejšie, zábavnou formou. Významne uľahčuje vyučovací proces. Obsahuje množstvo cvičení, ako aj úloh na precvičenie a fixáciu učiva.


Digitálny pracovný zošit pre prvý stupeň základnej školy s témami a námetmi na prácu a aktivity so žiakmi na hodinách.

V súvislosti s povinnosťou škôl zapracovať Národný štandard finančnej gramotnosti do ŠkVP je tu pomôcka pre pedagógov na výučbu finančnej gramotnosti vo všetkých ročníkoch druhého stupňa ZŠ. V pedagogických a organizačných pokynoch sa odporúča zabezpečiť vybavenosť škôl učebnými materiálmi, pomôckami a metodickými materiálmi stimulujúcimi rozvoj finančnej gramotnosti. Ide o komplexnú pomôcku, ktorá žiakov naučí finančnej gramotnosti, a škole pomôže pri zapracovaní Národného štandardu finančnej gramotnosti do školského vzdelávacieho programu.

Odborná garancia

Editorka: 
Mgr. Janka Marčeková

Autori:
PaedDr. Mária Kubovičová
Ing. Katarína Šaturová
kolektív učiteľov ZŠ s MŠ Budmerice

Prejdite do e-shopu
Cena s DPH: 7.00

Licencia na 1 rok (365 dní) na prístup do digitálnej verzie pracovného zošita.


Mohlo by vás zaujímať


Všeobecné zmluvné podmienky používania | Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

© 2022 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., člen medzinárodnej skupiny Klett.
Spoločne ku kvalitnému vzdelávaniu.