Variant – Digi

DIGI KULIFERDO GRAFOMOTORIKA

ROČNÝ PRÍSTUP k interaktívnym pracovným listom na rozvoj grafomotoriky.


DIGI KULIFERDO GRAFOMOTORIKA je digitálny produkt, ktorý obsahuje 37 interaktívnych pracovných listov zameraných na rozvoj grafomotoriky a jemnej motoriky detí vo veku od 4 do 7 rokov.

Je možné ich využívať na počítači, na notebooku, na tablete, či na interaktívnej tabuli. Dajú sa realizovať kdekoľvek, doma, na ceste v aute, na dovolenke…

Rozvoj grafomotoriky a jemnej motoriky je veľmi dôležitý pre deti v predškolskom veku, pretože ovplyvňuje ich rozvoj poznávania, komunikácie, učenia sa, písania a čítania. Grafomotorika je zručnosť, ktorá je potrebná na kreslenie a neskôr na písanie. Jemná motorika je schopnosť používať ruky a prsty na presné a jemné pohyby.

Prostredníctvom interaktívnych pracovných listov deti rozvíjajú jemnú motoriku a grafomotoriku využitím iného písacieho nástroja ako je ceruzka, pastelka, či pero a využitím iného povrchu, ako je papier.

  • Úlohy sú zamerané na kreslenie rôznych tvarov, vo voľnom priestore, či v presne určenom priestore. Pripravujú dieťa na budúce písanie v škole.
  • Deťom zvyšujú ich motiváciu a zážitok s učenia a taktiež podporujú rozvoj digitálnych kompetencií detí, ktoré sú potrebné pre 21. storočie.

DIGI KULIFERDO interaktívne pracovné listy vznikli na základe toho:

– aby rozvíjali digitálne kompetencie detí,

– aby deti rozvíjali jemnú motoriku a grafomotoriku iným spôsobom ako ceruzkou na papier,

– aby sa obohatil výchovno-vzdelávací proces o inú, pre deti atraktívnu činnosť,

– aby rozvíjali kritické myslenie,

– aby podporovali individuálne tempo detí.

Odborná garancia

Autori:
Mgr. Věra Gošová a kolektív
Prejdite do e-shopu
Cena s DPH: 13

Licencia na 1 rok (365 dní) na prístup do digitálnej verzie pracovného zošita.


Mohlo by vás zaujímať

DIGI KULIFERDO IDE DO ŠKOLY 5 – ROZVOJ VŠEOBECNÝCH POZNATKOV

Interaktívne pracovné listy na rozvoj všeobecných poznatkov detí v materskej škole.

DIGI Kuliferdo ide do školy 5 – Rozvoj všeobecných poznatkov je digitálny produkt, ktorý obsahuje 12...

DIGI KULIFERDO IDE DO ŠKOLY 4 – ROZVOJ ZRAKOVÉHO VNÍMANIA

Interaktívne pracovné listy na rozvoj zrakového vnímania detí v materskej škole.

DIGI Kuliferdo ide do školy 4 – Rozvoj zrakového vnímania je digitálny produkt, ktorý obsahuje 15...

DIGI KULIFERDO IDE DO ŠKOLY 3 – ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMANIA

Interaktívne pracovné listy na rozvoj sluchového vnímania detí v materskej škole.

DIGI Kuliferdo ide do školy 3 – Rozvoj sluchového vnímania je digitálny produkt, ktorý obsahuje 15...

DIGI KULIFERDO IDE DO ŠKOLY 2 – ROZVOJ PREDMATEMATICKÝCH PREDSTÁV

Interaktívne pracovné listy na rozvoj predmatematických predstáv detí v materskej škole.

DIGI Kuliferdo ide do školy 2 – Rozvoj predmatematických predstáv je digitálny produkt, ktorý obsahuje 13...

DIGI KULIFERDO IDE DO ŠKOLY 1 – ROZVOJ GRAFOMOTORIKY

Interaktívne pracovné listy na rozvoj grafomotoriky detí v materskej škole.

DIGI Kuliferdo ide do školy 1 – Rozvoj grafomotoriky je digitálny produkt, ktorý obsahuje 16 interaktívnych...

DIGI KULIFERDO IDE DO ŠKOLY – ŠKOLSKÁ PRIPRAVENOSŤ

Interaktívne pracovné listy na rozvoj grafomotoriky, predmatematických predstáv, sluchového vnímania, zrakového vnímania a všeobecných poznatkov...

DIGI KULIFERDO IDE DO ŠKOLY – Školská pripravenosť je určený pre deti vo veku od 4...

DIGI KULIFERDO O ROK DLHŠIE V MATERSKEJ ŠKOLE

ROČNÝ PRÍSTUP k rozvíjajúcim aktivitám pre deti pokračujúce v povinnom predprimárnom vzdelávaní.

Aj napriek pokroku doby, v ktorej žijeme, existuje stále isté percento detí, ktoré nie sú...

DIGI KULIFERDO ZRAKOVÉ VNÍMANIE

ROČNÝ PRÍSTUP k interaktívnym pracovným listom na rozvoj zrakového vnímania.

DIGI KULIFERDO ZRAKOVÉ VNÍMANIE je digitálny produkt, ktorý obsahuje 32 interaktívnych pracovných listov zameraných na...

DIGI KULIFERDO SLUCHOVÉ VNÍMANIE

ROČNÝ PRÍSTUP k interaktívnym pracovným listom na rozvoj sluchového vnímania.

DIGI KULIFERDO SLUCHOVÉ VNÍMANIE je digitálny produkt, ktorý obsahuje 31 interaktívnych pracovných listov zameraných na...

DIGI KULIFERDO LOGICKÉ MYSLENIE

ROČNÝ PRÍSTUP k interaktívnym pracovným listom na rozvoj logického myslenia.

DIGI KULIFERDO LOGICKÉ MYSLENIE je digitálny produkt, ktorý obsahuje 31 interaktívnych pracovných listov zameraných na...

Všeobecné zmluvné podmienky používania | Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

© 2022 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., člen medzinárodnej skupiny Klett.
Spoločne ku kvalitnému vzdelávaniu.