Variant – Digi

DIGI KULIFERDO IDE DO ŠKOLY 4 – ROZVOJ ZRAKOVÉHO VNÍMANIA

Interaktívne pracovné listy na rozvoj zrakového vnímania detí v materskej škole.


DIGI Kuliferdo ide do školy 4 – Rozvoj zrakového vnímania je digitálny produkt, ktorý obsahuje 15 interaktívnych pracovných listov zameraných na rozvoj zrakového vnímania detí vo veku od 4 do 7 rokov. Je možné ich využívať na počítači, na notebooku, na tablete, či na interaktívnej tabuli. Dajú sa realizovať kdekoľvek, doma, na ceste v aute, na dovolenke… Rozvoj zrakového vnímania je dôležitá zručnosť pre rozvoj poznávania, komunikácie a učenia sa. Zrakové vnímanie je tiež nevyhnutné pre osvojovanie si písma a čítania.

Interaktívne pracovné listy sú zamerané na rozvoj zrakovej diferenciácie, zrakovej analýzy a syntézy.

Ich realizácia zjednodušuje spätnú väzbu, pretože deti v interaktívnych pracovných listoch môžu automaticky vyhodnocovať správnosť ich odpovedí. Deťom zvyšujú ich motiváciu a zážitok s učenia a taktiež podporujú rozvoj digitálnych kompetencií detí, ktoré sú potrebné pre 21. storočie.

Odborná garancia

Autorky:
Mgr. Helena Vlčková
PhDr. Jitka Kendíková
PhDr. Kristýna Krejčová, Ph.D.
Mgr. Jana Pechancová
Mgr. Michaela Gondeková
Mgr. Martina Kupcová

Prejdite do e-shopu
Cena s DPH: 11.00

Licencia na 1 rok (365 dní) na prístup do digitálnej verzie pracovného zošita.


Mohlo by vás zaujímať

DIGI KULIFERDO IDE DO ŠKOLY 5 – ROZVOJ VŠEOBECNÝCH POZNATKOV

Interaktívne pracovné listy na rozvoj všeobecných poznatkov detí v materskej škole.

DIGI Kuliferdo ide do školy 5 – Rozvoj všeobecných poznatkov je digitálny produkt, ktorý obsahuje 12...

DIGI KULIFERDO IDE DO ŠKOLY 4 – ROZVOJ ZRAKOVÉHO VNÍMANIA

Interaktívne pracovné listy na rozvoj zrakového vnímania detí v materskej škole.

DIGI Kuliferdo ide do školy 4 – Rozvoj zrakového vnímania je digitálny produkt, ktorý obsahuje 15...

DIGI KULIFERDO IDE DO ŠKOLY 3 – ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMANIA

Interaktívne pracovné listy na rozvoj sluchového vnímania detí v materskej škole.

DIGI Kuliferdo ide do školy 3 – Rozvoj sluchového vnímania je digitálny produkt, ktorý obsahuje 15...

DIGI KULIFERDO IDE DO ŠKOLY 2 – ROZVOJ PREDMATEMATICKÝCH PREDSTÁV

Interaktívne pracovné listy na rozvoj predmatematických predstáv detí v materskej škole.

DIGI Kuliferdo ide do školy 2 – Rozvoj predmatematických predstáv je digitálny produkt, ktorý obsahuje 13...

DIGI KULIFERDO IDE DO ŠKOLY 1 – ROZVOJ GRAFOMOTORIKY

Interaktívne pracovné listy na rozvoj grafomotoriky detí v materskej škole.

DIGI Kuliferdo ide do školy 1 – Rozvoj grafomotoriky je digitálny produkt, ktorý obsahuje 16 interaktívnych...

DIGI KULIFERDO IDE DO ŠKOLY – ŠKOLSKÁ PRIPRAVENOSŤ

Interaktívne pracovné listy na rozvoj grafomotoriky, predmatematických predstáv, sluchového vnímania, zrakového vnímania a všeobecných poznatkov...

DIGI KULIFERDO IDE DO ŠKOLY – Školská pripravenosť je určený pre deti vo veku od 4...

DIGI KULIFERDO O ROK DLHŠIE V MATERSKEJ ŠKOLE

ROČNÝ PRÍSTUP k rozvíjajúcim aktivitám pre deti pokračujúce v povinnom predprimárnom vzdelávaní.

Aj napriek pokroku doby, v ktorej žijeme, existuje stále isté percento detí, ktoré nie sú...

DIGI KULIFERDO ZRAKOVÉ VNÍMANIE

ROČNÝ PRÍSTUP k interaktívnym pracovným listom na rozvoj zrakového vnímania.

DIGI KULIFERDO ZRAKOVÉ VNÍMANIE je digitálny produkt, ktorý obsahuje 32 interaktívnych pracovných listov zameraných na...

DIGI KULIFERDO SLUCHOVÉ VNÍMANIE

ROČNÝ PRÍSTUP k interaktívnym pracovným listom na rozvoj sluchového vnímania.

DIGI KULIFERDO SLUCHOVÉ VNÍMANIE je digitálny produkt, ktorý obsahuje 31 interaktívnych pracovných listov zameraných na...

DIGI KULIFERDO LOGICKÉ MYSLENIE

ROČNÝ PRÍSTUP k interaktívnym pracovným listom na rozvoj logického myslenia.

DIGI KULIFERDO LOGICKÉ MYSLENIE je digitálny produkt, ktorý obsahuje 31 interaktívnych pracovných listov zameraných na...

Všeobecné zmluvné podmienky používania | Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

© 2022 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., člen medzinárodnej skupiny Klett.
Spoločne ku kvalitnému vzdelávaniu.