Variant – Digi

DIGI KULIFERDO INTERAKTÍVNA TABUĽA

ROČNÝ PRÍSTUP k interaktívnym pracovným listom na rozvoj grafomotoriky, zrakového vnímania, sluchového vnímania a všeobecných poznatkov detí v materskej škole.


DIGI KULIFERDO INTERAKTÍVNA TABUĽA je digitálny titul určený pre deti vo veku od 4 do 7 rokov. Ide o interaktívne pracovné listy, ktoré je možné využívať na interaktívnej tabuli v triede materskej školy, ale rovnako tak aj doma na počítači, na notebooku, či na tablete.

DIGI KULIFERDO interaktívne pracovné listy vznikli na základe toho:

 • aby rozvíjali digitálne kompetencie detí,
 • aby deti rozvíjali jemnú motoriku a grafomotoriku prostredníctvom iného písacieho náčinia, prostredníctvom písania v stoji na iný povrch ako papier,
 • aby sa obohatil výchovno-vzdelávací proces o inú, pre deti atraktívnu činnosť,
 • aby rozvíjali kritické myslenie,
 • aby podporovali individuálne tempo detí.

DIGI KULIFERDO je komplexný a jedinečný produkt tohto formátu pre materské školy. Obsahuje až 131 pracovných listov, prostredníctvom ktorých možno u detí rozvíjať digitálne kompetencie, grafomotoriku, zrakové, sluchové vnímanie aj všeobecné poznatky, resp. logické myslenie. Zábavné úlohy zvyšujú motiváciu a zážitok s učenia. Sú ideálnou alternatívou zábavy a učenia sa pre všetky deti, ktoré trávia rady čas online.   

Interaktívne pracovné listy majú viacero východ:

 • Podporujú rozvoj digitálnych kompetencií detí, ktoré sú potrebné pre 21. storočie.
 • Umožňujú individualizáciu a diferenciáciu výučby podľa potrieb a záujmov detí.
 • Zvyšujú záujem a zapojenie detí do učenia sa prostredníctvom multimediálnych prvkov.
 • Stimulujú tvorivosť a kritické myslenie detí pri riešení problémov a úloh.
 • Zjednodušujú spätnú väzbu a hodnotenie detí, pretože interaktívne pracovné listy môžu automaticky vyhodnocovať správnosť odpovedí.
 • Ušetria čas a materiálne zdroje, pretože interaktívne pracovné listy sa nemusia tlačiť na papier, ale môžu sa zobraziť na počítači, tablete alebo interaktívnej tabuli.
 • Podporujú individuálne tempo a štýl učenia detí.
 • Stimulujú aktívne zapojenie sa do výchovno-vzdelávacieho procesu, pretože deti sa musia samostatne rozhodovať a riešiť problémy.
 • Sú vhodné pre využitie v rôznych organizačných formách výchovno-vzdelávacieho procesu, ako sú samostatnú činnosť, či skupinová činnosť.
 • Každý pracovný list má jednoduché zadanie.
 • Úlohy sú koncipované nasledovne: dieťa vyberá práve jednu správnu možnosť, vyberá viacero správnych možností, presúva, označuje, píše, kreslí…

Odborná garancia

Autori:
Mgr. Věra Gošová a kolektív
Prejdite do e-shopu
Cena s DPH: 50

Licencia na 1 rok (365 dní) na prístup do digitálnej verzie pracovného zošita.


Mohlo by vás zaujímať

DIGI KULIFERDO O ROK DLHŠIE V MATERSKEJ ŠKOLE

ROČNÝ PRÍSTUP k rozvíjajúcim aktivitám pre deti pokračujúce v povinnom predprimárnom vzdelávaní.

Aj napriek pokroku doby, v ktorej žijeme, existuje stále isté percento detí, ktoré nie sú...

DIGI KULIFERDO ZRAKOVÉ VNÍMANIE

ROČNÝ PRÍSTUP k interaktívnym pracovným listom na rozvoj zrakového vnímania.

DIGI KULIFERDO ZRAKOVÉ VNÍMANIE je digitálny produkt, ktorý obsahuje 32 interaktívnych pracovných listov zameraných na...

DIGI KULIFERDO SLUCHOVÉ VNÍMANIE

ROČNÝ PRÍSTUP k interaktívnym pracovným listom na rozvoj sluchového vnímania.

DIGI KULIFERDO SLUCHOVÉ VNÍMANIE je digitálny produkt, ktorý obsahuje 31 interaktívnych pracovných listov zameraných na...

DIGI KULIFERDO LOGICKÉ MYSLENIE

ROČNÝ PRÍSTUP k interaktívnym pracovným listom na rozvoj logického myslenia.

DIGI KULIFERDO LOGICKÉ MYSLENIE je digitálny produkt, ktorý obsahuje 31 interaktívnych pracovných listov zameraných na...

DIGI KULIFERDO GRAFOMOTORIKA

ROČNÝ PRÍSTUP k interaktívnym pracovným listom na rozvoj grafomotoriky.

DIGI KULIFERDO GRAFOMOTORIKA je digitálny produkt, ktorý obsahuje 37 interaktívnych pracovných listov zameraných na rozvoj...

DIGI KULIFERDO INTERAKTÍVNA TABUĽA

ROČNÝ PRÍSTUP k interaktívnym pracovným listom na rozvoj grafomotoriky, zrakového vnímania, sluchového vnímania a všeobecných...

DIGI KULIFERDO INTERAKTÍVNA TABUĽA je digitálny titul určený pre deti vo veku od 4 do...

Všeobecné zmluvné podmienky používania | Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

© 2022 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., člen medzinárodnej skupiny Klett.
Spoločne ku kvalitnému vzdelávaniu.