Variant – Digi Variant – Digi a Print balík

DIGI PRECVIČ SI PRAVOPIS

DIGITÁLNY PRACOVNÝ ZOŠIT na precvičovanie pravopisu slovenského jazyka v 2. ročníku ZŠ.


PRECVIČ SI PRAVOPIS je prvou zo série cvičebníc určených na precvičovanie pravopisu pre žiakov a žiačky v 2. – 4. ročníku základnej školy. Svojou koncepciou čiastočne nadväzuje na pracovné učebnice Slovenský jazyk pre 2. ročník základných škôl. Ako rozširujúci materiál je určená žiakom a žiačkam 2. ročníka základnej školy na samostatnú prácu v škole alebo aj doma, nezávisle od vyučovacieho procesu.

Žiaci a žiačky sa v cvičebnici ľahko orientujú, pretože má prehľadnú štruktúru. Každá kapitola obsahuje jej názov, rubriky Precvičím si a Už poznám, prostredníctvom ktorých sa žiaci a žiačky zoznámia s cieľovým zameraním kapitoly a tiež si zopakujú známe pojmy. Štruktúra jednotlivých cvičení je obdobná. Obsahuje približne 4 – 5 úloh.

Prvé sú zamerané na text s daným gramatickým javom, v ďalších sa zábavnou formou precvičuje daný jav buď formou doplňovačiek, smeroviek, práce s obrázkom a textom či súvislejším textom. Na záver každej kapitoly je zhrňujúci diktát, ktorý je uvedený prostredníctvom zvukovej nahrávky diktovania diktátu. Práve túto formu diktátu môžu žiaci a žiačky využiť na precvičovanie písania diktátov nielen počas vyučovania, ale aj v domácom prostredí, kde majú dostatok času a komfortnejšie prostredie ako na vyučovacej hodine a môžu pracovať svojím individuálnym tempom.

Odborná garancia

Autorky:
Mgr. Libuša Hoštáková
Mgr. Jarmila Zacharová, PhD.

Lektorka:
PaedDr. Ivana Hromcová

Prejdite do e-shopu
Cena s DPH: 5.00

Licencia na 1 rok (365 dní) na prístup do digitálnej verzie pracovného zošita.


Mohlo by vás zaujímať

DIGI TAJOMSTVÁ SVETA 4

DIGITÁLNY PRACOVNÝ ZOŠIT Tajomstvá sveta – čítanie s porozumením je určený pre žiakov 4. ročníka...

Úlohy sú formulované tak, aby u žiakov rozvíjali čítanie s porozumením, vnímanie medzipredmetových vzťahov a...

DIGI TAJOMSTVÁ SVETA 3

DIGITÁLNY PRACOVNÝ ZOŠIT Tajomstvá sveta – čítanie s porozumením je určený pre žiakov 3. ročníka...

Úlohy sú formulované tak, aby u žiakov rozvíjali čítanie s porozumením, vnímanie medzipredmetových vzťahov a...

DIGI TAJOMSTVÁ SVETA 2

DIGITÁLNY PRACOVNÝ ZOŠIT Tajomstvá sveta – čítanie s porozumením je určený pre žiakov 2. ročníka...

Úlohy sú formulované tak, aby u žiakov rozvíjali čítanie s porozumením, vnímanie medzipredmetových vzťahov a...

DIGI TAJOMSTVÁ SVETA 1

DIGITÁLNY PRACOVNÝ ZOŠIT Tajomstvá sveta – čítanie s porozumením je určený pre žiakov 1. ročníka...

Úlohy sú formulované tak, aby u žiakov rozvíjali čítanie s porozumením, vnímanie medzipredmetových vzťahov a...

DIGI DIKTÁTY 5 – 2. DIEL

Digitálny pracovný zošit pre piatakov nielen na tréning pravopisu, ale aj na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti.

Digitálny pracovný zošit Diktáty pre 5. ročník je zameraný na upevňovanie učiva zo slovenského jazyka,...

DIGI DIKTÁTY 5 – 1. DIEL

Digitálny pracovný zošit pre piatakov nielen na tréning pravopisu, ale aj na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti.

Digitálny pracovný zošit Diktáty pre 5. ročník je zameraný na upevňovanie učiva zo slovenského jazyka,...

DIGI PRECVIČ SI PRAVOPIS

DIGITÁLNY PRACOVNÝ ZOŠIT na precvičovanie pravopisu slovenského jazyka v 2. ročníku ZŠ.

PRECVIČ SI PRAVOPIS je prvou zo série cvičebníc určených na precvičovanie pravopisu pre žiakov a...

DIGI SLOVENSKÝ JAZYK 5 – 2. DIEL

DIGITÁLNA PRACOVNÁ UČEBNICA Slovenský jazyk pre 5. ročník základných škôl, 2. diel.

Digitálna pracovná učebnica spracúva aktuálne témy zo života detí, prináša rôznorodé spoločenské otázky, témy týkajúce...

DIGI VYBRANÉ SLOVÁ

ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEHO PRACOVNÉHO ZOŠITA pre žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ, pričom vybrané...

Digitálny pracovný zošit slúži na priebežné, komplexné precvičenie a následné upevnenie vedomostí o vybraných slovách...

DIGI OTESTUJ SA ZO SLOVENČINY 5

Digitálny zošit oTESTUJ SA zo slovenského jazyka a literatúry pre 5. ročník ZŠ, ponúka testy na opakovanie...

Jedinečná a komplexná pomôcka určená žiakom 5. ročníka ZŠ na upevnenie, preopakovanie a precvičenie učiva...

Všeobecné zmluvné podmienky používania | Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

© 2022 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., člen medzinárodnej skupiny Klett.
Spoločne ku kvalitnému vzdelávaniu.