Raabe Digital – Raabe Digital

Raabe Digital

Značka Raabe Digital zastrešuje digitálne publikácie vydané odbornými vydavateľstvami Raabe a Expol Pedagogika. Učebnice, pracovné zošity, testy, cvičebnice a ďalšie, boli v digitálnej podobe rozšírené o interaktívne prvky, ktoré pri tlačených publikáciach nie je možné použiť.

Digitálne publikácie Raabe sú pripravované dlhoročnými odborníkmi z prostredia školskej praxe. Obsahovo vychádzajú z úspešných publikácií, ktorých veľká väčšina má odporúčaciu položku MŠVVaŠ SR. V digitálnej podobe sú obohatené o rozličné interaktívne prvky, vďaka ktorým je vzdelávanie sa pre žiaka zábavou. Vďaka tejto funkcionalite sa vie žiak kedykoľvek vyskúšať a systém ho nezaujatým spôsobom ohodnotí. Raabe Digital – interaktívna forma vzdelávania.


Vydavateľstvo Raabe je nakladateľstvo s 22-ročnými skúsenosťami v oblasti školstva, vzdelávania a poradenstva. Poskytuje kvalitné a nadčasové informácie najmä pre riaditeľov materských, základných a stredných škôl, všetkých pedagogických a iných zamestnancov školstva a tiež pre všeobecných a odborných lekárov.

Spájaním progresívnych myšlienok svojich zákazníkov ako odborníkov v praxi, špecialistov doma aj v zahraničí a spoluprácou so skúsenými partnermi vytvára pokrokové vízie prenesené do reality a konkrétnych projektov.

Vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. je slovenské odborné vydavateľstvo, ktoré aktívne pôsobí v oblasti vzdelávania a školení pre učiteľov základných a stredných škôl. Vydavateľstvo vzniklo vo februári 1997 a už 23 rokov pôsobí ako jeden z najväčších vydavateľov učebníc na Slovensku.

Spoločnosť má vo svojom portfóliu viac ako 200 titulov učebníc a cvičebníc s odporúčacou doložkou Ministerstva školstva SR (36 titulov pre základné školy, 83 titulov pre špeciálne školy, 75 titulov pre stredné odborné školy a 8 titulov pre stredné školy).Všeobecné zmluvné podmienky používania | Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

© 2022 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., člen medzinárodnej skupiny Klett.
Spoločne ku kvalitnému vzdelávaniu.