Značka RAABE DIGITAL zastrešuje digitálne učebné publikácie vydané odborným nakladateľstvom Dr. Josef RAABE Slovensko a učebnicovým vydavateľstvom EXPOL Pedagogika. Učebnice, pracovné zošity, pracovné učebnice, testy, cvičebnice a ďalšie, boli v digitálnej podobe rozšírené o interaktívne prvky, ktoré pri tlačených učebných publikáciách nie je možné použiť.

DIGI publikácie sú pripravované dlhoročnými odborníkmi z prostredia školskej praxe. Obsahovo vychádzajú z úspešných publikácií, ktorých veľká väčšina má doložky MŠVVaŠ SR. V digitálnej podobe sú obohatené o rozličné interaktívne prvky, vďaka ktorým sa vzdelávanie pre žiaka stáva zábavou. Vďaka tejto funkcionalite sa vie žiak kedykoľvek vyskúšať a systém ho nezaujatým spôsobom ohodnotí. RAABE DIGITAL – interaktívna forma vzdelávania.

Odborné nakladateľstvo Dr. Josef RAABE Slovensko s.r.o. je nakladateľstvo s 23-ročnými skúsenosťami v oblasti školstva, vzdelávania a poradenstva. Poskytuje kvalitné a nadčasové informácie najmä pre riaditeľov materských, základných a stredných škôl, všetkých pedagogických a iných zamestnancov školstva a tiež pre všeobecných a odborných lekárov.

Učebnicové vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. je slovenské odborné vydavateľstvo, ktoré aktívne pôsobí v oblasti vzdelávania a školení pre učiteľov základných a stredných škôl. Vydavateľstvo vzniklo vo februári 1997 a už 26 rokov pôsobí ako jeden z najväčších vydavateľov učebníc na Slovensku.Všeobecné zmluvné podmienky používania | Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

© 2022 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., člen medzinárodnej skupiny Klett.
Spoločne ku kvalitnému vzdelávaniu.