Variant – Digi Variant – Digi a Print balík

DIGI A PRINT SLOVENSKÝ JAZYK 5 – 1. DIEL

Interaktívny digitálny produkt a jeho tlačená podoba v jednom výhodnom balíku! Získajte DIGITÁLNU PRACOVNÚ UČEBNICU Slovenský jazyk pre 5. ročník základných škôl a k tomu TLAČENÚ VERZIU PRVÉHO DIELU UČEBNICE.


Balík obsahuje:

Kombinácia klasickej učebnice a interaktívneho digitálneho nástroja umožňuje učiť sa efektívnejšie, zábavnou formou. Významne uľahčuje vyučovací proces. Úlohy v učebnici dopĺňa množstvo interaktívnych cvičení, ako aj úloh na precvičenie a fixáciu učiva v digitálnej podobe. Spoločne tak predstavujú jedinečnú a atraktívnu formu vzdelávania.

Digitálna pracovná učebnica spracúva aktuálne témy zo života detí, prináša rôznorodé spoločenské otázky, témy týkajúce sa poznania Slovenska, ale aj otázky narúšajúce spoločenské a kultúrne stereotypy (rodové, vekové, etnické).

Digitálna pracovná učebnica v sebe integruje rôznorodé úlohy, didaktické hry a motivačné texty, riešením ktorých sa žiaci učia požadované fakty, objavujú zákonitosti, nadobúdajú očakávané zručnosti smerujúce k vytváraniu vlastných textov a rozvoju kritického myslenia. Učebné texty majú aj výchovný rozmer, rozvíjajú empatiu, altruizmus, akceptáciu rozmanitosti ľudí, ich názorov a správania. Úlohy sú formulované na rôznych kognitívnych úrovniach, posilňujú žiakovu zodpovednosť za vlastné učenie sa a motiváciu.

Digitálna pracovná učebnica Slovenský jazyk pre 5. ročník je prvým dielom série učebníc slovenského jazyka pre žiakov 5. – 9. ročníka základnej školy. Svojím originálnym a inovatívnym spracovaním nahliada na učivo z pohľadu detí s rozličnými typmi tvorivosti, inteligencie, schopností a záujmov. Tie vystupujú v úlohe sprievodcov jednotlivými kapitolami prvého a druhého dielu učebnice, čím sa učenie materinského jazyka stáva pre žiakov atraktívnym, motivujúcim a zábavným.

Digitálna pracovná učebnica Slovenský jazyk pre 5. ročník integruje prvky modernej a tradičnej didaktiky overené pedagogickou praxou autoriek. Spolu s metodickou príručkou tak predstavuje didaktický prostriedok, ktorý sa svojím jedinečným spracovaním môže stať významným „spoločníkom“ žiaka v procese učenia sa a zároveň môže byť pre učiteľa vítaným zdrojom žiakovej facilitácie. Z obsahového hľadiska učebnica úplne zodpovedá požiadavkám Štátneho vzdelávacieho programu, a to vo výbere tém, ale aj v zdôrazňovaní komunikačno-poznávacieho modelu výučby materinského jazyka.

Odborná garancia

Autorky:
Mgr. Monika Andrejčáková, PhD.
Mgr. Iveta Barková
PhDr. Katarína Hincová, PhD.

Editorky:
prof. PaedDr. Jana Kesselová, CSc.
PaedDr. Jana Tomášková, PhD.

 

Prejdite do e-shopu
Zvýhodnená
cena s DPH: 11.00

Licencia na 1 rok (365 dní) na prístup do digitálnej verzie pracovného zošita


Pracovná učebnica – SLOVENSKÝ JAZYK PRE 5. ROČNÍK – 1. DIEL


Mohlo by vás zaujímať

DIGI A PRINT TAJOMSTVÁ SVETA 4

Interaktívny digitálny produkt a jeho tlačená podoba v jednom výhodnom balíku! Získajte DIGITÁLNY PRACOVNÝ ZOŠIT...

Balík obsahuje: Ročný prístup do DIGITÁLNEHO PRACOVNÉHO ZOŠITA Tajomstvá sveta pre 4. ročník ZŠ Klasický tlačený...

DIGI A PRINT TAJOMSTVÁ SVETA 3

Interaktívny digitálny produkt a jeho tlačená podoba v jednom výhodnom balíku! Získajte DIGITÁLNY PRACOVNÝ ZOŠIT...

Balík obsahuje: Ročný prístup do DIGITÁLNEHO PRACOVNÉHO ZOŠITA Tajomstvá sveta pre 3. ročník ZŠ Klasický tlačený...

DIGI A PRINT TAJOMSTVÁ SVETA 2

Interaktívny digitálny produkt a jeho tlačená podoba v jednom výhodnom balíku! Získajte DIGITÁLNY PRACOVNÝ ZOŠIT...

Balík obsahuje: Ročný prístup do DIGITÁLNEHO PRACOVNÉHO ZOŠITA Tajomstvá sveta pre 2. ročník ZŠ Klasický tlačený...

DIGI A PRINT TAJOMSTVÁ SVETA 1

Interaktívny digitálny produkt a jeho tlačená podoba v jednom výhodnom balíku! Získajte DIGITÁLNY PRACOVNÝ ZOŠIT...

Balík obsahuje: Ročný prístup do DIGITÁLNEHO PRACOVNÉHO ZOŠITA Tajomstvá sveta pre 1. ročník ZŠ Klasický tlačený...

DIGI A PRINT DIKTÁTY 5 – 2. DIEL

Interaktívny digitálny produkt a jeho tlačená podoba v jednom výhodnom balíku! Získajte DIGITÁLNY PRACOVNÝ ZOŠIT...

Balík obsahuje: Ročný prístup do DIGITÁLNEHO PRACOVNÉHO ZOŠITA Diktáty pre 5. ročník ZŠ – 2. diel Klasický...

DIGI A PRINT DIKTÁTY 5 – 1. DIEL

Interaktívny digitálny produkt a jeho tlačená podoba v jednom výhodnom balíku! Získajte DIGITÁLNY PRACOVNÝ ZOŠIT...

Balík obsahuje: Ročný prístup do DIGITÁLNEHO PRACOVNÉHO ZOŠITA Diktáty pre 5. ročník ZŠ – 1. diel Klasický...

DIGI A PRINT PRECVIČ SI PRAVOPIS

Interaktívny digitálny produkt a jeho tlačená podoba v jednom výhodnom balíku! Získajte DIGITÁLNY PRACOVNÝ ZOŠIT...

Balík obsahuje: Ročný prístup do DIGITÁLNEHO PRACOVNÉHO ZOŠITA Precvič si pravopis pre 2. ročník ZŠ Klasický...

DIGI A PRINT SLOVENSKÝ JAZYK 5 – 2. DIEL

Interaktívny digitálny produkt a jeho tlačená podoba v jednom výhodnom balíku! Získajte DIGITÁLNU PRACOVNÚ UČEBNICU...

Balík obsahuje: Ročný prístup do DIGITÁLNEJ UČEBNICE Slovenský jazyk pre 5. ročník ZŠ – 2. diel Klasickú...

DIGI A PRINT SLOVENSKÝ JAZYK 5 – 1. DIEL

Interaktívny digitálny produkt a jeho tlačená podoba v jednom výhodnom balíku! Získajte DIGITÁLNU PRACOVNÚ UČEBNICU...

Balík obsahuje: Ročný prístup do DIGITÁLNEJ UČEBNICE Slovenský jazyk pre 5. ročník ZŠ – 1. diel Klasickú...

DIGI a PRINT TESTOVANIE ZO SLOVENČINY 9

Interaktívny digitálny produkt a jeho tlačená podoba v jednom výhodnom balíku. Získajte ročný prístup do...

Jedinečná a komplexná pomôcka určená žiakom 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka osemročného gymnázia na upevnenie, preopakovanie...

Všeobecné zmluvné podmienky používania | Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

© 2022 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., člen medzinárodnej skupiny Klett.
Spoločne ku kvalitnému vzdelávaniu.