Variant – Digi Variant – Digi a Print balík

DIGI a PRINT BIOLÓGIA 5

Interaktívny digitálny produkt a jeho tlačená podoba v jednom výhodnom balíku. Získajte ročný prístup do digitálneho zošita Biológia pre 5. ročník základných škôl a k tomu tlačenú verziu pracovného zošita za zvýhodnenú cenu!

Kombinácia klasického pracovného zošita a interaktívneho digitálneho nástroja umožňuje učiť sa efektívnejšie, zábavnou formou. Významne uľahčuje vyučovací proces. Úlohy v pracovnom zošite dopĺňa množstvo interaktívnych cvičení, ako aj úloh na precvičenie a fixáciu učiva v digitálnej podobe. Spoločne tak predstavujú jedinečnú a atraktívnu formu vzdelávania.


Žiak si pomocou digitálneho zošita upevní nové vedomosti a zároveň, vďaka možnostiam bloku interaktívnych prvkov za každým učivom aj zistí, či sa učivo naučil správne. Formou zábavných digitálnych testov rôzneho druhu sa môže kedykoľvek počas výuky vyskúšať a systém ho nezaujatým spôsobom ohodnotí. Pomocou digitálneho zošita sa pre žiaka i domáca príprava na vyučovanie stáva naozaj zaujímavou.

  • Digitálny zošit Biológia pre 5. ročník ZŠ umožňuje učiť sa efektívnejšie, zábavnou formou.
  • Významne uľahčuje vyučovací proces.
  • Obsahuje množstvo interaktívnych cvičení, ako aj úloh na precvičenie a fixáciu učiva.
  • Prináša zhrnutie učiva.
  • Jedinečná forma vzdelávania.
  • Obsahovo spracovaný podľa úspešného tlačeného zošitu biológie, ktorý má Odporúčaciu doložku MŠVVaŠ SR č. 2017/13905:4-640A.

Odborná garancia

Lektor:
PhDr. Jana Višňovská

Autori:
PhDr. Jana Višnovská
Mgr. Katarína Kubinová
Mgr. Ivana Kuncová

Recenzenti:
RNDr. Soňa Nagyová, PhD.
RNDr. Erika Piovarčiová
RNDr. Ivana Záhradníčková

Vydavateľ:
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.

Prejdite do e-shopu
Zvýhodnená
cena s DPH: 10.00

Licencia na 1 rok (365 dní) na prístup do digitálnej verzie pracovného zošita


Pracovný zošit – Biológia pre 5. ročník ZŠ


Mohlo by vás zaujímať

DIGI A PRINT FYZIOLÓGIA RASTLÍN 1 PRACOVNÝ ZOŠIT

DIGITÁLNY Interaktívny digitálny produkt a jeho tlačená podoba v jednom výhodnom balíku! ROČNÝ PRÍSTUP do...

Balík obsahuje: Ročný prístup do DIGITÁLNEHO PRACOVNÉHO ZOŠITA Fyziológia rastlín – Aktivity z biológie pre gymnáziá...

DIGI A PDF FYZIOLÓGIA RASTLÍN 1 METODICKÁ PRÍRUČKA

Interaktívny digitálny produkt a jeho PDF podoba v jednom výhodnom balíku! ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEJ...

Balík obsahuje: Ročný prístup do DIGITÁLNEJ METODICKEJ PRÍRUČKY Fyziológia rastlín – Aktivity z biológie pre gymnáziá 1...

DIGI A PRINT BIOLÓGIA – ŽIVOT ORGANIZMOV A HYGIENA PROSTREDIA

Interaktívny digitálny produkt a jeho tlačená podoba v jednom výhodnom balíku! Získajte ročný prístup do...

Balík obsahuje: Ročný prístup do DIGITÁLNEJ CVIČEBNICE Biológie – Život organizmov a hygiena prostredia pre 3....

DIGI A PRINT BIOLÓGIA – STAROSTLIVOSŤ O ZDRAVIE ČLOVEKA

Interaktívny digitálny produkt a jeho tlačená podoba v jednom výhodnom balíku! Získajte ročný prístup do...

Balík obsahuje: Ročný prístup do DIGITÁLNEJ CVIČEBNICE Biológie – Starostlivosť o zdravie človeka pre 1. ročník študijného...

DIGI A PRINT BIOLÓGIA – ORGANIZMY A EKOSYSTÉMY

Interaktívny digitálny produkt a jeho tlačená podoba v jednom výhodnom balíku! Získajte ročný prístup do...

Balík obsahuje: Ročný prístup do DIGITÁLNEJ CVIČEBNICE Biológie – Organizmy a ekosystémy pre 2. ročník študijného odboru...

DIGI A PRINT BIOLÓGIA 6 UČEBNICA

Interaktívny digitálny produkt a jeho tlačená podoba v jednom výhodnom balíku! Získajte ROČNÝ PRÍSTUP do...

Balík obsahuje: Ročný prístup do DIGITÁLNEJ UČEBNICE Biológia pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník gymnázií...

DIGI A PRINT BIOLÓGIA 7 UČEBNICA

Interaktívny digitálny produkt a jeho tlačená podoba v jednom výhodnom balíku! Získajte ROČNÝ PRÍSTUP do...

Balík obsahuje: Ročný prístup do DIGITÁLNEJ UČEBNICE Biológia pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázií...

DIGI A PRINT BIOLÓGIA 5 UČEBNICA

Interaktívny digitálny produkt a jeho tlačená podoba v jednom výhodnom balíku! Získajte ROČNÝ PRÍSTUP do...

Balík obsahuje: Ročný prístup do DIGITÁLNEJ UČEBNICE Biológia pre 5. ročník ZŠ Klasickú tlačenú plnofarebnú učebnicu Biológia...

DIGI A PRINT BIOLÓGIA 6 PRE GYMNÁZIÁ

Digitálna učebnica a jej tlačená podoba v jednom výhodnom balíku! Získajte ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEJ...

Balík obsahuje: Ročný prístup do DIGITÁLNEJ UČEBNICE Biológia 6 pre gymnáziá Klasickú tlačenú učebnicu Biológie...

DIGI a PRINT BIOLÓGIA 9

Interaktívny digitálny produkt a jeho tlačená podoba v jednom výhodnom balíku. Získajte ročný prístup do...

Žiak si pomocou digitálneho zošita upevní nové vedomosti a zároveň, vďaka možnostiam bloku interaktívnych prvkov...

Všeobecné zmluvné podmienky používania | Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

© 2022 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., člen medzinárodnej skupiny Klett.
Spoločne ku kvalitnému vzdelávaniu.