DIGI BIOLÓGIA 6 – Raabe Digital

Variant – Digi Variant – Digi a Print balík

DIGI BIOLÓGIA 6

Digitálny zošit Biológia pre 6. ročník základných škôl a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom je pripravený profesionálnymi odborníkmi zo školskej praxe. Vychádza z úspešného titulu v tlačenej podobe s rovnakým názvom, ktorého obsah je v súlade s iŠVP pre základné školy – ISCED 2. Svojou formou ponúka rozšírené, interaktívne a kreatívne spôsoby výučby, ktoré sú jedinečné na našom trhu.


Žiak si pomocou digitálneho zošita upevní nové vedomosti a zároveň, vďaka možnostiam bloku interaktívnych prvkov za každým učivom aj zistí, či sa učivo naučil správne. Formou zábavných digitálnych testov rôzneho druhu sa môže kedykoľvek počas výuky vyskúšať a systém ho nezaujatým spôsobom ohodnotí. Pomocou digitálneho zošita sa pre žiaka i domáca príprava na vyučovanie stáva naozaj zaujímavou.

  • Digitálny zošit Biológia pre 6. ročník základných škôl a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom umožňuje učiť sa efektívnejšie, zábavnou formou.
  • Významne uľahčuje vyučovací proces.
  • Obsahuje množstvo interaktívnych cvičení, ako aj úloh na precvičenie a fixáciu učiva.
  • Prináša zhrnutie učiva.
  • Jedinečná forma vzdelávania.
  • Obsahovo spracovaný podľa úspešného tlačeného zošitu biológie, ktorý má Odporúčaciu doložku MŠVVaŠ SR č. 2017/13906:4-640A.

Odborná garancia

Lektor:
PhDr. Jana Višňovská

Autori:
Mgr. Katarína Grellnethová
Mgr. Katarína Kubinová
Mgr. Ivana Kuncová
PhDr. Jana Višňovská

Recenzenti:
RNDr. Soňa Nagyová, PhD.
RNDr. Erika Piovarčiová
RNDr. Ivana Záhradníčková

ISBN:
978-80-8140-194-7-2

Vydavateľ:
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.

Prejdite do e-shopu
Cena s DPH: 7.00

Licencia na 1 rok (365 dní) na prístup do digitálnej verzie pracovného zošita.


Mohlo by vás zaujímať

DIGI BIOLÓGIA 5

Digitálny zošit Biológia pre 5. ročník základných škôl je pripravený profesionálnymi odborníkmi zo školskej praxe. Vychádza...

Žiak si pomocou digitálneho zošita upevní nové vedomosti a zároveň, vďaka možnostiam bloku interaktívnych prvkov...

DIGI BIOLÓGIA 6

Digitálny zošit Biológia pre 6. ročník základných škôl a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom je pripravený profesionálnymi odborníkmi...

Žiak si pomocou digitálneho zošita upevní nové vedomosti a zároveň, vďaka možnostiam bloku interaktívnych prvkov...

DIGI BIOLÓGIA 7

Digitálny zošit Biológia pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom je pripravený profesionálnymi odborníkmi...

Žiak si pomocou digitálneho zošita upevní nové vedomosti a zároveň, vďaka možnostiam bloku interaktívnych prvkov...

DIGI BIOLÓGIA 8

Digitálny zošit Biológia pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom je pripravený profesionálnymi odborníkmi...

Žiak si pomocou digitálneho zošita upevní nové vedomosti a zároveň, vďaka možnostiam bloku interaktívnych prvkov...

DIGI BIOLÓGIA 9

Digitálny zošit Biológia pre 9. ročník základných škôl a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom je pripravený profesionálnymi odborníkmi...

Žiak si pomocou digitálneho zošita upevní nové vedomosti a zároveň, vďaka možnostiam bloku interaktívnych prvkov...

Všeobecné zmluvné podmienky používania | Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

© 2022 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., člen medzinárodnej skupiny Klett.
Spoločne ku kvalitnému vzdelávaniu.