DIGI CHÉMIA 9 CVIČEBNICA – Raabe Digital

Variant – Digi Variant – Digi a Print balík

DIGI CHÉMIA 9 CVIČEBNICA

ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEJ CVIČEBNICE Chémia pre 9. ročník základných škôl a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, ktorej obsah je v súlade s iŠVP pre základné školy – ISCED 2. Umožňuje učiť sa efektívnejšie, zábavnou formou. Významne uľahčuje vyučovací proces. Obsahuje množstvo interaktívnych cvičení, ako aj úloh na precvičenie a fixáciu učiva.


DIGITÁLNA CVIČEBNICA Chémia pre 9. ročník základných škôl a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom je pripravená profesionálnymi odborníkmi zo školskej praxe. Vychádza z úspešného titulu v tlačenej podobe s rovnakým názvom, ktorého obsah je v súlade s iŠVP pre základné školy – ISCED 2. Svojou formou ponúka rozšírené, interaktívne a kreatívne spôsoby výučby, ktoré sú jedinečné na našom trhu.

Žiak si s pomocou digitálnej cvičebnice upevní nové vedomosti a zároveň, vďaka možnostiam bloku interaktívnych prvkov aj zistí, či sa učivo naučil správne.

Formou zábavných digitálnych testov rôzneho druhu sa môže kedykoľvek počas výuky vyskúšať, a systém ho nezaujatým spôsobom ohodnotí.

Pomocou digitálneho zošita sa pre žiaka i domáca príprava na vyučovanie stáva naozaj zaujímavou. Digitálna cvičebnica je obsahovo spracovaná podľa úspešnej tlačenej cvičebnice chémie, ktorá má Odporúčaciu doložku MŠVVaŠ SR č. 2019/16376:5-A1001.

Odborná garancia

Autori:

  • RNDr. Helena Vicenová
  • doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc.

Recenzenti:

  • Ing. Mária Filová
  • Mgr. Janula Pisoňová
Prejdite do e-shopu
Cena s DPH: 5

Licencia na 1 rok (365 dní) na prístup do digitálnej verzie pracovného zošita.


Mohlo by vás zaujímať

DIGI CHÉMIA 9 CVIČEBNICA

ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEJ CVIČEBNICE Chémia pre 9. ročník základných škôl a 4. ročník gymnázií...

DIGITÁLNA CVIČEBNICA Chémia pre 9. ročník základných škôl a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom...

Všeobecné zmluvné podmienky používania | Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

© 2022 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., člen medzinárodnej skupiny Klett.
Spoločne ku kvalitnému vzdelávaniu.