Variant – Digi Variant – Digi a Print balík

DIGI KULIFERDO O ROK DLHŠIE V MATERSKEJ ŠKOLE

ROČNÝ PRÍSTUP k rozvíjajúcim aktivitám pre deti pokračujúce v povinnom predprimárnom vzdelávaní.


Aj napriek pokroku doby, v ktorej žijeme, existuje stále isté percento detí, ktoré nie sú spôsobilé ani po dosiahnutí hraničného veku plniť požiadavky školy.

Aktivity v digitálnom pracovnom zošite sú vhodné najmä pre rozvoj detí s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania, ktoré nedosiahli úroveň vhodnú na bezproblémové zaškolenie. Pracovný zošit ponúka variabilné hrové situácie pre zábavný rozvoj spôsobilostí dieťaťa, ktoré podmieňujú jeho úspešný štart v 1. ročníku základnej školy:

• perceptuálno-motorický rozvoj osobnosti dieťaťa – precvičenie drobného svalstva rúk, pohyblivosť prstov, vizuomotorika, elementárne pracovné a technické zručnosti, postreh a zraková diferenciácia, precíznejšie pozorovanie a skúmanie, grafomotorika, počiatočné písanie,

• kognitívny rozvoj osobnosti dieťaťa – rozumové, jazykové, rečové a predmatematické schopnosti, fonematický sluch, predstavivosť, pamäť a pozornosť, tvorivosť v reči,

• sociálno-emocionálny rozvoj osobnosti dieťaťa – komunikačné schopnosti, sociálna komunikácia, empatia,

• pracovno-motivačný rozvoj osobnosti dieťaťa – integrálna súčasť všetkých troch predchádzajúcich skupín.

Pracovné listy majú uľahčiť prácu pedagógom, ktorí sa programom inšpirujú. Rovnako tým, ktorí deti na úspešný vstup do školy pripravujú individuálne v domácom prostredí, či už zo zdravotných, alebo iných dôvodov. Ciele aktivít sú modifikované k aktuálnemu obsahu predprimárneho vzdelávania a podporené prvkami v súlade s osobnostne orientovanou edukáciou. Umožňujú ponúknuť všetkým deťom veľmi cenné zážitky úspechu. Prostredníctvom netradičných motivačných prostriedkov vedú dieťa nielen k zámernej samostatnej činnosti, ale aj k samostatnému overovaniu správnosti riešenia úlohy, jednoduchšie nazývanej sebakontrola. Prostriedkom na jej realizáciu sú autokorektívne prvky v rôznej podobe, ktoré sú priamo zakomponované v pracovných listoch.

Odborná garancia

Autorka: 

PaedDr. Žaneta Kunštárová

Prejdite do e-shopu
Cena s DPH: 7.00

Licencia na 1 rok (365 dní) na prístup do digitálnej verzie pracovného zošita.


Mohlo by vás zaujímať

DIGI KULIFERDO IDE DO ŠKOLY 5 – ROZVOJ VŠEOBECNÝCH POZNATKOV

Interaktívne pracovné listy na rozvoj všeobecných poznatkov detí v materskej škole.

DIGI Kuliferdo ide do školy 5 – Rozvoj všeobecných poznatkov je digitálny produkt, ktorý obsahuje 12...

DIGI KULIFERDO IDE DO ŠKOLY 4 – ROZVOJ ZRAKOVÉHO VNÍMANIA

Interaktívne pracovné listy na rozvoj zrakového vnímania detí v materskej škole.

DIGI Kuliferdo ide do školy 4 – Rozvoj zrakového vnímania je digitálny produkt, ktorý obsahuje 15...

DIGI KULIFERDO IDE DO ŠKOLY 3 – ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMANIA

Interaktívne pracovné listy na rozvoj sluchového vnímania detí v materskej škole.

DIGI Kuliferdo ide do školy 3 – Rozvoj sluchového vnímania je digitálny produkt, ktorý obsahuje 15...

DIGI KULIFERDO IDE DO ŠKOLY 2 – ROZVOJ PREDMATEMATICKÝCH PREDSTÁV

Interaktívne pracovné listy na rozvoj predmatematických predstáv detí v materskej škole.

DIGI Kuliferdo ide do školy 2 – Rozvoj predmatematických predstáv je digitálny produkt, ktorý obsahuje 13...

DIGI KULIFERDO IDE DO ŠKOLY 1 – ROZVOJ GRAFOMOTORIKY

Interaktívne pracovné listy na rozvoj grafomotoriky detí v materskej škole.

DIGI Kuliferdo ide do školy 1 – Rozvoj grafomotoriky je digitálny produkt, ktorý obsahuje 16 interaktívnych...

DIGI KULIFERDO IDE DO ŠKOLY – ŠKOLSKÁ PRIPRAVENOSŤ

Interaktívne pracovné listy na rozvoj grafomotoriky, predmatematických predstáv, sluchového vnímania, zrakového vnímania a všeobecných poznatkov...

DIGI KULIFERDO IDE DO ŠKOLY – Školská pripravenosť je určený pre deti vo veku od 4...

DIGI KULIFERDO O ROK DLHŠIE V MATERSKEJ ŠKOLE

ROČNÝ PRÍSTUP k rozvíjajúcim aktivitám pre deti pokračujúce v povinnom predprimárnom vzdelávaní.

Aj napriek pokroku doby, v ktorej žijeme, existuje stále isté percento detí, ktoré nie sú...

DIGI KULIFERDO ZRAKOVÉ VNÍMANIE

ROČNÝ PRÍSTUP k interaktívnym pracovným listom na rozvoj zrakového vnímania.

DIGI KULIFERDO ZRAKOVÉ VNÍMANIE je digitálny produkt, ktorý obsahuje 32 interaktívnych pracovných listov zameraných na...

DIGI KULIFERDO SLUCHOVÉ VNÍMANIE

ROČNÝ PRÍSTUP k interaktívnym pracovným listom na rozvoj sluchového vnímania.

DIGI KULIFERDO SLUCHOVÉ VNÍMANIE je digitálny produkt, ktorý obsahuje 31 interaktívnych pracovných listov zameraných na...

DIGI KULIFERDO LOGICKÉ MYSLENIE

ROČNÝ PRÍSTUP k interaktívnym pracovným listom na rozvoj logického myslenia.

DIGI KULIFERDO LOGICKÉ MYSLENIE je digitálny produkt, ktorý obsahuje 31 interaktívnych pracovných listov zameraných na...

Všeobecné zmluvné podmienky používania | Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

© 2022 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., člen medzinárodnej skupiny Klett.
Spoločne ku kvalitnému vzdelávaniu.