Variant – Digi Variant – Digi a Print balík

DIGI a PRINT KULIFERDO O ROK DLHŠIE V MATERSKEJ ŠKOLE

Interaktívny digitálny produkt a jeho tlačená podoba v jednom výhodnom balíku! Získajte ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEHO ZOŠITA Kuliferdo – o rok dlhšie v materskej škole k tomu TLAČENÚ VERZIU PRACOVNÉHO ZOŠITA.


Balík obsahuje:

Kombinácia klasického pracovného zošita a interaktívneho digitálneho nástroja umožňuje rozvíjať zručnosti predškolákov zábavnou formou. Obsahuje rozvíjajúce aktivity pre deti pokračujúce v povinnom predprimárnom vzdelávaní.

Pracovný zošit ponúka:

• krátky teoretický exkurz do problematiky školskej zrelosti, pripravenosti a spôsobilosti,

• praktickú časť spracovanú v podobe pracovných listov s inštruktážnou tabuľkou so zrozumiteľným návodom, ako s listom pracovať,

• aktivity podporené prvkami osobnostne orientovanej edukácie s variabilnou motiváciu k činnosti, možnosťou autokorekcie,

• aktivity koncipované ako jednoduché problémové úlohy, ktoré sú pre dieťa atraktívne,

• komplexný cielený rozvoj budúceho žiaka – prváka so zameraním na jeho perceptuálno-motorický, kognitívny, sociálno-emiocionálny aj pracovno-motivačný osobnostný progres.

Odborná garancia

Autorka: 

PaedDr. Žaneta Kunštárová

Prejdite do e-shopu
Zvýhodnená
cena s DPH: 10.00

Licencia na 1 rok (365 dní) na prístup do digitálnej verzie pracovného zošita


Pracovný zošit – KULIFERDO – O ROK DLHŠIE V MATERSKEJ ŠKOLE


Mohlo by vás zaujímať

DIGI a PRINT KULIFERDO O ROK DLHŠIE V MATERSKEJ ŠKOLE

Interaktívny digitálny produkt a jeho tlačená podoba v jednom výhodnom balíku! Získajte ROČNÝ PRÍSTUP do...

Balík obsahuje: Ročný prístup do DIGITÁLNEHO ZOŠITA Kuliferdo – O rok dlhšie v materskej škole Klasický...

Všeobecné zmluvné podmienky používania | Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

© 2022 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., člen medzinárodnej skupiny Klett.
Spoločne ku kvalitnému vzdelávaniu.