Variant – Digi Variant – Digi a Print balík

DIGI MATERIÁLY KADERNÍK 1

ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEJ UČEBNICE MATERIÁLY pre 1. ročník učebného odboru KADERNÍK.


Aktualizovaná učebnica z r. 2007, ktorá je v súlade s platným ŠVP pre učebný odbor kaderník a pre experimentálny učebný odbor barbier. Digitálna učebnica obsahuje tri základné kapitoly. Nové vydanie učebnice doplňa nový obrazový materiál a zhrnujúce tabuľky na konci jednotlivých celkov. Na spätnú väzbu slúžia Otázky a úlohy. Témy sú zostavené systematicky a prehľadne.

  • Uvádza budúcich kaderníkov do sveta trichológie – náuky o vlasoch a ochlpení.
  • Oboznamuje s požiadavkami, ktoré sa v odbore kladú na vodu, a s kaderníckymi prostriedkami určenými na umývanie a holenie.
  • Zoznamuje s najdôležitejšími kaderníckymi prostriedkami používanými v každodennej praxi.
  • Prináša aj informácie o biologicky účinných látkach, ktoré sa používajú vo vlasovej a pleťovej kozmetike.
  • Podporuje aktívne využívanie najnovších poznatkov z oblasti vlasovej a pleťovej kozmetiky.

Odborná garancia

Autorka:
Ing. Oľga Remiášová

Recenzentka:
PhDr. Anna Olšavská

ISBN: 978-80-8280-354-2

Prejdite do e-shopu
Cena s DPH: 24.00

Licencia na 1 rok (365 dní) na prístup do digitálnej verzie pracovného zošita.


Mohlo by vás zaujímať

DIGI MATERIÁLY KADERNÍK 3

ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEJ UČEBNICE MATERIÁLY pre 3. ročník učebného odboru KADERNÍK.

V poslednej, tretej časti digitálnej učebnice sa žiaci oboznámia s biologicky účinnými látkami, ktoré sa...

DIGI MATERIÁLY KADERNÍK 2

ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEJ UČEBNICE MATERIÁLY pre 2. ročník učebného odboru KADERNÍK.

Digitálna učebnica obsahuje informácie o základných kaderníckych surovinách a chemických látkach na výrobu kaderníckych prípravkov...

DIGI MATERIÁLY KADERNÍK 1

ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEJ UČEBNICE MATERIÁLY pre 1. ročník učebného odboru KADERNÍK.

Aktualizovaná učebnica z r. 2007, ktorá je v súlade s platným ŠVP pre učebný odbor...

Všeobecné zmluvné podmienky používania | Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

© 2022 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., člen medzinárodnej skupiny Klett.
Spoločne ku kvalitnému vzdelávaniu.