Variant – Digi Variant – Digi a Print balík

DIGI PRÍRODOVEDA 3

DIGITÁLNA UČEBNICA Prírodoveda pre 3. ročník základných škôl, ktorá vhodne rozvíja prírodovednú gramotnosť na prvom stupni základnej školy.


Koncepcia moderne spracovanej digitálnej učebnice s inovatívnymi prvkami je založená na bádateľských aktivitách, objavovaní a pozorovaní, žiaci získavajú vedomosti vlastnou činnosťou (pokusmi). Pri niektorých témach je pozorovanie prírodných javov (najmä pozorovanie rastlín a živočíchov) umožnené prostredníctvom krátkych videozáznamov dostupných priamo v digitálnej učebnici.

Odborná garancia

Recenzentka:
PaedDr. Jana Krížová, PhD.

Autori:
doc. PaedDr. Ivana Rochovská, PhD.
RNDr. Veronika Zvončeková

Prejdite do e-shopu
Cena s DPH: 10.00

Licencia na 1 rok (365 dní) na prístup do digitálnej verzie pracovného zošita.


Mohlo by vás zaujímať

DIGI PRÍRODOVEDA 4

DIGITÁLNA UČEBNICA Prírodoveda pre 4. ročník základných škôl, ktorá vhodne rozvíja prírodovednú gramotnosť na prvom...

Koncepcia moderne spracovanej digitálnej učebnice s inovatívnymi prvkami je založená na bádateľských aktivitách, objavovaní a...

DIGI PRÍRODOVEDA 3

DIGITÁLNA UČEBNICA Prírodoveda pre 3. ročník základných škôl, ktorá vhodne rozvíja prírodovednú gramotnosť na prvom...

Koncepcia moderne spracovanej digitálnej učebnice s inovatívnymi prvkami je založená na bádateľských aktivitách, objavovaní a...

Všeobecné zmluvné podmienky používania | Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

© 2022 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., člen medzinárodnej skupiny Klett.
Spoločne ku kvalitnému vzdelávaniu.