DIGI OTESTUJ SA ZO SLOVENČINY 8 – Raabe Digital

Variant – Digi Variant – Digi a Print balík

DIGI OTESTUJ SA ZO SLOVENČINY 8

Digitálny zošit oTESTUJ SA zo slovenského jazyka a literatúry pre 8. ročník ZŠ a pre 3. ročník osemročných gymnázií, ponúka testy na opakovanie učiva zo slovenského jazyka a literatúry. Je pripravený profesionálnymi odborníkmi zo školskej praxe. Vychádza z úspešného titulu v tlačenej podobe s rovnakým názvom, ktorý získal Odporúčaciu doložku MŠVVaŠ SR. Svojou formou ponúka rozšírené, interaktívne a kreatívne spôsoby výučby, ktoré sú jedinečné na našom trhu.


Jedinečná a komplexná pomôcka určená žiakom 8. ročníka ZŠ a 3. ročníka osemročných gymnázií na upevnenie, preopakovanie a precvičenie učiva zo slovenského jazyka a literatúry. Žiak si pomocou digitálneho zošita upevní nové vedomosti a zároveň, vďaka možnostiam bloku interaktívnych prvkov aj zistí, či sa učivo naučil správne. Formou zábavných digitálnych testov rôzneho druhu sa môže vyskúšať,a systém ho nezaujatým spôsobom ohodnotí. Pomocou digitálneho zošita sa pre žiaka i domáca príprava na vyučovanie stáva naozaj zaujímavou.

  • Odborne zostavená zbierka testov, ktorá ušetrí mnoho starostí a času pri hľadaní plnohodnotných materiálov na opakovanie učiva zo slovenského jazyka a literatúry.
  • Obsahuje množstvo interaktívnych testov na precvičenie a fixáciu učiva.
  • Jedinečná forma vzdelávania.
  • Rozvíja logické myslenie.
  • Pomôže zlepšiť sa v čítaní s porozumením.
  • Významne uľahčuje vyučovací proces.
  • Obsahovo spracovaný podľa úspešného tlačeného zošitu oTESTUJ SA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY 8, ktorý má Odporúčaciu doložku MŠVVaŠ SR č. 2021/13600:5-A2201.

Odborná garancia

Editorka:
PhDr. Katarína Hincová, PhD.

Autorky:
Mgr. Zuzana Bartošová
Mgr. Libuša Bednáriková
Mgr. Veronika Burčíková
Mgr. Veronika Dobrovodská
Mgr. Stanislava Havettová
PhDr. Katarína Hincová, PhD.
Mgr. Daniela Lexmanová
Mgr. Martina Majtánová
Mgr. Mária Mydlová

Vydavateľ:
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.

Prejdite do e-shopu
Cena s DPH: 10.00

Licencia na 1 rok (365 dní) na prístup do digitálnej verzie pracovného zošita.


Mohlo by vás zaujímať

DIGI OTESTUJ SA ZO SLOVENČINY 5

Digitálny zošit oTESTUJ SA zo slovenského jazyka a literatúry pre 5. ročník ZŠ, ponúka testy na opakovanie...

Jedinečná a komplexná pomôcka určená žiakom 5. ročníka ZŠ na upevnenie, preopakovanie a precvičenie učiva...

DIGI OTESTUJ SA ZO SLOVENČINY 6

Digitálny zošit oTESTUJ SA zo slovenského jazyka a literatúry pre 6. ročník ZŠ a pre 1....

Jedinečná a komplexná pomôcka určená žiakom 6. ročníka ZŠ a 1. ročníka osemročných gymnázií na upevnenie, preopakovanie...

DIGI OTESTUJ SA ZO SLOVENČINY 7

Digitálny zošit oTESTUJ SA zo slovenského jazyka a literatúry pre 7. ročník ZŠ a pre 2....

Jedinečná a komplexná pomôcka určená žiakom 7. ročníka ZŠ a 2. ročníka osemročných gymnázií na upevnenie, preopakovanie...

DIGI OTESTUJ SA ZO SLOVENČINY 8

Digitálny zošit oTESTUJ SA zo slovenského jazyka a literatúry pre 8. ročník ZŠ a pre 3....

Jedinečná a komplexná pomôcka určená žiakom 8. ročníka ZŠ a 3. ročníka osemročných gymnázií na upevnenie, preopakovanie...

DIGI OTESTUJ SA ZO SLOVENČINY 9

Digitálny zošit oTESTUJ SA zo slovenského jazyka a literatúry pre 9. ročník ZŠ a pre...

Jedinečná a komplexná pomôcka určená žiakom 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka osemročných gymnázií na upevnenie, preopakovanie...

DIGI TESTOVANIE ZO SLOVENČINY 5

Digitálny zošit Testovanie 5 zo slovenského jazyka a literatúry pre 5. ročník ZŠ, ponúka testy na opakovanie učiva...

Jedinečná a komplexná pomôcka určená žiakom 5. ročníka ZŠ na upevnenie, preopakovanie a precvičenie učiva zo...

DIGI TESTOVANIE ZO SLOVENČINY 8

Digitálny zošit Testovanie 9 zo slovenského jazyka a literatúry pre 8. ročník ZŠ a 3....

Jedinečná a komplexná pomôcka určená žiakom 8. ročníka ZŠ a 3. ročníka osemročného gymnázia na upevnenie, preopakovanie...

DIGI TESTOVANIE ZO SLOVENČINY 9

Digitálny zošit Testovanie 9 zo slovenského jazyka a literatúry pre 9. ročník ZŠ a 4....

Jedinečná a komplexná pomôcka určená žiakom 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka osemročného gymnázia na upevnenie, preopakovanie...

Všeobecné zmluvné podmienky používania | Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

© 2022 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., člen medzinárodnej skupiny Klett.
Spoločne ku kvalitnému vzdelávaniu.