Variant – Digi Variant – Digi a Print balík

DIGI a PRINT OTESTUJ SA ZO SLOVENČINY 8

Interaktívny digitálny produkt a jeho tlačená podoba v jednom výhodnom balíku. Získajte ročný prístup do digitálneho zošita oTESTUJ SA zo slovenského jazyka a literatúry pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník osemročných gymnázií a k tomu tlačenú verziu pracovného zošita za zvýhodnenú cenu!

Kombinácia klasického pracovného zošita a interaktívneho digitálneho nástroja umožňuje učiť sa efektívnejšie, zábavnou formou. Významne uľahčuje vyučovací proces. Úlohy v pracovnom zošite dopĺňa množstvo interaktívnych cvičení, ako aj úloh na precvičenie a fixáciu učiva v digitálnej podobe. Spoločne tak predstavujú jedinečnú a atraktívnu formu vzdelávania.


Jedinečná a komplexná pomôcka určená žiakom 8. ročníka ZŠ a 3. ročníka osemročných gymnázií na upevnenie, preopakovanie a precvičenie učiva zo slovenského jazyka a literatúry. Žiak si pomocou digitálneho zošita upevní nové vedomosti a zároveň, vďaka možnostiam bloku interaktívnych prvkov aj zistí, či sa učivo naučil správne. Formou zábavných digitálnych testov rôzneho druhu sa môže vyskúšať a systém ho nezaujatým spôsobom ohodnotí. Pomocou digitálneho zošita sa pre žiaka i domáca príprava na vyučovanie stáva naozaj zaujímavou.

  • Odborne zostavená zbierka testov, ktorá ušetrí mnoho starostí a času pri hľadaní plnohodnotných materiálov na opakovanie učiva zo slovenského jazyka a literatúry.
  • Obsahuje množstvo interaktívnych testov na precvičenie a fixáciu učiva.
  • Jedinečná forma vzdelávania.
  • Rozvíja logické myslenie.
  • Pomôže zlepšiť sa v čítaní s porozumením.
  • Významne uľahčuje vyučovací proces.
  • Obsahovo spracovaný podľa úspešného tlačeného zošitu oTESTUJ SA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY 8, ktorý má Odporúčaciu doložku MŠVVaŠ SR č. 2021/13600:5-A2201.

Odborná garancia

Editorka:
PhDr. Katarína Hincová, PhD.

Autorky:
Mgr. Zuzana Bartošová
Mgr. Libuša Bednáriková
Mgr. Veronika Burčíková
Mgr. Veronika Dobrovodská
Mgr. Stanislava Havettová
PhDr. Katarína Hincová, PhD.
Mgr. Daniela Lexmanová
Mgr. Martina Majtánová
Mgr. Mária Mydlová

Vydavateľ:
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.

Prejdite do e-shopu
Zvýhodnená
cena s DPH: 15.00

Licencia na 1 rok (365 dní) na prístup do digitálnej verzie pracovného zošita


Pracovný zošit – oTESTUJ SA zo slovenského jazyka a literatúry pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník osemročných gymnázií


Mohlo by vás zaujímať

DIGI a PRINT TESTOVANIE ZO SLOVENČINY 9

Interaktívny digitálny produkt a jeho tlačená podoba v jednom výhodnom balíku. Získajte ročný prístup do...

Jedinečná a komplexná pomôcka určená žiakom 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka osemročného gymnázia na upevnenie, preopakovanie...

DIGI a PRINT TESTOVANIE ZO SLOVENČINY 8

Interaktívny digitálny produkt a jeho tlačená podoba v jednom výhodnom balíku. Získajte ročný prístup do...

Jedinečná a komplexná pomôcka určená žiakom 8. ročníka ZŠ a 3. ročníka osemročného gymnázia na upevnenie, preopakovanie...

DIGI a PRINT TESTOVANIE ZO SLOVENČINY 5

Interaktívny digitálny produkt a jeho tlačená podoba v jednom výhodnom balíku. Získajte ročný prístup do...

Jedinečná a komplexná pomôcka určená žiakom 5. ročníka ZŠ na upevnenie, preopakovanie a precvičenie učiva zo...

DIGI a PRINT OTESTUJ SA ZO SLOVENČINY 9

Interaktívny digitálny produkt a jeho tlačená podoba v jednom výhodnom balíku. Získajte ročný prístup do...

Jedinečná a komplexná pomôcka určená žiakom 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka osemročných gymnázií na upevnenie, preopakovanie...

DIGI a PRINT OTESTUJ SA ZO SLOVENČINY 8

Interaktívny digitálny produkt a jeho tlačená podoba v jednom výhodnom balíku. Získajte ročný prístup do...

Jedinečná a komplexná pomôcka určená žiakom 8. ročníka ZŠ a 3. ročníka osemročných gymnázií na upevnenie, preopakovanie...

DIGI a PRINT OTESTUJ SA ZO SLOVENČINY 7

Interaktívny digitálny produkt a jeho tlačená podoba v jednom výhodnom balíku. Získajte ročný prístup do...

Jedinečná a komplexná pomôcka určená žiakom 7. ročníka ZŠ a 2. ročníka osemročných gymnázií na upevnenie, preopakovanie...

DIGI a PRINT OTESTUJ SA ZO SLOVENČINY 6

Interaktívny digitálny produkt a jeho tlačená podoba v jednom výhodnom balíku. Získajte ročný prístup do...

Jedinečná a komplexná pomôcka určená žiakom 6. ročníka ZŠ a 1. ročníka osemročných gymnázií na upevnenie, preopakovanie...

DIGI a PRINT OTESTUJ SA ZO SLOVENČINY 5

Interaktívny digitálny produkt a jeho tlačená podoba v jednom výhodnom balíku. Získajte ročný prístup do...

Jedinečná a komplexná pomôcka určená žiakom 5. ročníka ZŠ na upevnenie, preopakovanie a precvičenie učiva...

Všeobecné zmluvné podmienky používania | Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

© 2022 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., člen medzinárodnej skupiny Klett.
Spoločne ku kvalitnému vzdelávaniu.