Variant – Digi Variant – Digi a Print balík

DIGI A PRINT CHEMICKÉ A EKONOMICKÉ VÝPOČTY 1

Balík obsahuje:

Kombinácia klasickej učebnice a digitálneho nástroja umožňuje učiť sa efektívnejšie, zábavnou formou. Významne uľahčuje vyučovací proces.

Digitálna učebnica prostredníctvom riešených a neriešených úloh poskytuje základy chemických výpočtov. Jednotlivé kapitoly obsahujú základné pojmy a vzťahy, na ktoré nadväzujú riešené príklady s postupmi riešení. Na konci kapitol je zhrnutie a úlohy na precvičenie s výsledkami. V digitálnej učebnici sa žiaci oboznámia so spôsobmi vyjadrovania množstva čistých látok a sústav látok, prepočtom jednotlivých veličín, s výpočtami zo stechiometrického vzorca, bilanciami bez chemických dejov (roztoky), s určovaním stechiometrických koeficientov v chemických rovniciach, so stechiometrickými výpočtami a s určovaním rozsahu reakcie.

  • Na konkrétnych riešeniach úloh napomáha rozvoju tvorivého myslenia spojením poznatkov z chémie, fyziky, matematiky a ekonomiky.
  • Prepája všetky základné chemické a ekonomické výpočty s novými pojmami a úlohami.
  • Učí žiakov pretransformovať chemické problémy do matematických vzťahov, ktoré umožňujú získavať číselný výsledok.
  • Eliminuje mechanické memorovanie vzorcov a rovníc; naopak, prináša viaceré možnosti riešenia, ktoré vedú k správnemu výsledku.

Interaktívny digitálny produkt a jeho tlačená podoba v jednom výhodnom balíku! Získajte ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEJ UČEBNICE CHEMICKÉ A EKONOMICKÉ VÝPOČTY PRE 1. ROČNÍK SOŠ a k tomu TLAČENÚ VERZIU UČEBNICE.

Odborná garancia

Autorky:
Ing. Alica Macejková
Ing. Ľudmila Glosová
Ing. Anna Ďuricová

Prejdite do e-shopu
Zvýhodnená
cena s DPH: 36

Licencia na 1 rok (365 dní) na prístup do digitálnej verzie pracovného zošita


CHEMICKÉ A EKONOMICKÉ VÝPOČTY pre 1. ročník SOŠ


Mohlo by vás zaujímať

DIGI A PRINT CHEMICKÉ A EKONOMICKÉ VÝPOČTY 1

Balík obsahuje: Ročný prístup do DIGITÁLNEJ UČEBNICE CHEMICKÉ A EKONOMICKÉ VÝPOČTY pre 1. ročník stredných odborných škôl,...

Interaktívny digitálny produkt a jeho tlačená podoba v jednom výhodnom balíku! Získajte ROČNÝ PRÍSTUP do...

DIGI A PRINT CHEMICKÉ A EKONOMICKÉ VÝPOČTY 2

Interaktívny digitálny produkt a jeho tlačená podoba v jednom výhodnom balíku! Získajte ROČNÝ PRÍSTUP do...

Balík obsahuje: Ročný prístup do DIGITÁLNEJ UČEBNICE CHEMICKÉ A EKONOMICKÉ VÝPOČTY pre 2. ročník stredných odborných škôl,...

DIGI A PRINT CHEMICKÉ A EKONOMICKÉ VÝPOČTY 4

Interaktívny digitálny produkt a jeho tlačená podoba v jednom výhodnom balíku! Získajte ROČNÝ PRÍSTUP do...

Balík obsahuje: Ročný prístup do DIGITÁLNEJ UČEBNICE CHEMICKÉ A EKONOMICKÉ VÝPOČTY pre 4. ročník stredných odborných škôl,...

DIGI A PRINT CHEMICKÉ A EKONOMICKÉ VÝPOČTY 3

Interaktívny digitálny produkt a jeho tlačená podoba v jednom výhodnom balíku! Získajte ROČNÝ PRÍSTUP do...

Balík obsahuje: Ročný prístup do DIGITÁLNEJ UČEBNICE CHEMICKÉ A EKONOMICKÉ VÝPOČTY pre 3. ročník stredných odborných škôl,...

Všeobecné zmluvné podmienky používania | Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

© 2022 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., člen medzinárodnej skupiny Klett.
Spoločne ku kvalitnému vzdelávaniu.