Variant – Digi Variant – Digi a Print balík

DIGI CHEMICKÉ A EKONOMICKÉ VÝPOČTY 1

Digitálna učebnica prostredníctvom riešených a neriešených úloh poskytuje základy chemických výpočtov. Jednotlivé kapitoly obsahujú základné pojmy a vzťahy, na ktoré nadväzujú riešené príklady s postupmi riešení. Na konci kapitol je zhrnutie a úlohy na precvičenie s výsledkami. V digitálnej učebnici sa žiaci oboznámia so spôsobmi vyjadrovania množstva čistých látok a sústav látok, prepočtom jednotlivých veličín, s výpočtami zo stechiometrického vzorca, bilanciami bez chemických dejov (roztoky), s určovaním stechiometrických koeficientov v chemických rovniciach, so stechiometrickými výpočtami a s určovaním rozsahu reakcie.

  • Na konkrétnych riešeniach úloh napomáha rozvoju tvorivého myslenia spojením poznatkov z chémie, fyziky, matematiky a ekonomiky.
  • Prepája všetky základné chemické a ekonomické výpočty s novými pojmami a úlohami.
  • Učí žiakov pretransformovať chemické problémy do matematických vzťahov, ktoré umožňujú získavať číselný výsledok.
  • Eliminuje mechanické memorovanie vzorcov a rovníc; naopak, prináša viaceré možnosti riešenia, ktoré vedú k správnemu výsledku.

Digitálna učebnica pre 1. ročník stredných odborných škôl, odbor chemická informatika.

Odborná garancia

Autorky:
Ing. Alica Macejková
Ing. Ľudmila Glosová
Ing. Anna Ďuricová

ISBN: 978-80-8280-039-8

Prejdite do e-shopu
Cena s DPH: 24

Licencia na 1 rok (365 dní) na prístup do digitálnej verzie pracovného zošita.


Mohlo by vás zaujímať

DIGI CHEMICKÉ A EKONOMICKÉ VÝPOČTY 1

Digitálna učebnica prostredníctvom riešených a neriešených úloh poskytuje základy chemických výpočtov. Jednotlivé kapitoly obsahujú základné...

Digitálna učebnica pre 1. ročník stredných odborných škôl, odbor chemická informatika.

DIGI CHEMICKÉ A EKONOMICKÉ VÝPOČTY 2

Digitálna učebnica pre 2. ročník stredných odborných škôl, odbor chemická informatika.

Digitálna učebnica prostredníctvom riešených a neriešených úloh poskytuje základy ekonomických výpočtov so zameraním na chemickú...

DIGI CHEMICKÉ A EKONOMICKÉ VÝPOČTY 4

Digitálna učebnica pre 4. ročník stredných odborných škôl, odbor chemická informatika.

Digitálna učebnica svojím obsahom nadväzuje na učebnice pre 1., 2. aj 3. ročník SOŠ. Učebnica postupne...

DIGI CHEMICKÉ A EKONOMICKÉ VÝPOČTY 3

Digitálna učebnica pre 3. ročník stredných odborných škôl, odbor chemická informatika.

Digitálna učebnica svojím obsahom nadväzuje na učebnicu pre 1. aj 2. ročník SOŠ. Žiaci sa...

Všeobecné zmluvné podmienky používania | Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

© 2022 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., člen medzinárodnej skupiny Klett.
Spoločne ku kvalitnému vzdelávaniu.