Variant – Digi Variant – Digi a Print balík

DIGI CHEMICKÉ A EKONOMICKÉ VÝPOČTY 4

Digitálna učebnica pre 4. ročník stredných odborných škôl, odbor chemická informatika.


Digitálna učebnica svojím obsahom nadväzuje na učebnice pre 1., 2. aj 3. ročník SOŠ. Učebnica postupne prechádza od investičných výpočtov, energetických a mzdových nákladov, cez výpočet odpisov až k výpočtom celkových nákladov chemickej výroby a k tvorbe kalkulačného listu. Kalkulačný list vytvára obraz o hospodárení podniku, podľa neho sa hodnotí zisk a určuje predajná cena výrobku.

  • Na konkrétnych riešeniach úloh napomáha rozvoju tvorivého myslenia spojením poznatkov z chémie, fyziky, matematiky a ekonomiky.
  • Prepája všetky základné chemické a ekonomické výpočty s novými pojmami a úlohami.
  • Učí žiakov pretransformovať chemické problémy do matematických vzťahov, ktoré umožňujú získavať číselný výsledok.
  • Eliminuje mechanické memorovanie vzorcov a rovníc; naopak, prináša viaceré možnosti riešenia, ktoré vedú k správnemu výsledku.

Odborná garancia

Autorky:
Ing. Alica Macejková
Ing. Ľudmila Glosová
Ing. Anna Ďuricová

ISBN: 978-80-8280-054-1

Prejdite do e-shopu
Cena s DPH: 24

Licencia na 1 rok (365 dní) na prístup do digitálnej verzie pracovného zošita.


Mohlo by vás zaujímať

DIGI CHEMICKÉ A EKONOMICKÉ VÝPOČTY 1

Digitálna učebnica prostredníctvom riešených a neriešených úloh poskytuje základy chemických výpočtov. Jednotlivé kapitoly obsahujú základné...

Digitálna učebnica pre 1. ročník stredných odborných škôl, odbor chemická informatika.

DIGI CHEMICKÉ A EKONOMICKÉ VÝPOČTY 2

Digitálna učebnica pre 2. ročník stredných odborných škôl, odbor chemická informatika.

Digitálna učebnica prostredníctvom riešených a neriešených úloh poskytuje základy ekonomických výpočtov so zameraním na chemickú...

DIGI CHEMICKÉ A EKONOMICKÉ VÝPOČTY 4

Digitálna učebnica pre 4. ročník stredných odborných škôl, odbor chemická informatika.

Digitálna učebnica svojím obsahom nadväzuje na učebnice pre 1., 2. aj 3. ročník SOŠ. Učebnica postupne...

DIGI CHEMICKÉ A EKONOMICKÉ VÝPOČTY 3

Digitálna učebnica pre 3. ročník stredných odborných škôl, odbor chemická informatika.

Digitálna učebnica svojím obsahom nadväzuje na učebnicu pre 1. aj 2. ročník SOŠ. Žiaci sa...

Všeobecné zmluvné podmienky používania | Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

© 2022 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., člen medzinárodnej skupiny Klett.
Spoločne ku kvalitnému vzdelávaniu.