Variant – Digi Variant – Digi a Print balík

DIGI FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ 1

ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEHO ZOŠITA Finančná gramotnosť pre 1. – 4. ročník základných škôl ako pomôcka ma výučbu finančnej gramotnosti vo všetkých ročníkoch prvého stupňa ZŠ. Umožňuje učiť sa efektívnejšie, zábavnou formou. Významne uľahčuje vyučovací proces. Obsahuje množstvo cvičení, ako aj úloh na precvičenie a fixáciu učiva.


Digitálny pracovný zošit pre prvý stupeň základnej školy s témami a námetmi na prácu a aktivity so žiakmi na hodinách.

V súvislosti s povinnosťou škôl zapracovať Národný štandard finančnej gramotnosti do ŠkVP je tu pomôcka pre pedagógov na výučbu finančnej gramotnosti vo všetkých ročníkoch prvého stupňa ZŠ. V pedagogických a organizačných pokynoch sa odporúča zabezpečiť vybavenosť škôl učebnými materiálmi, pomôckami a metodickými materiálmi stimulujúcimi rozvoj finančnej gramotnosti. Ide o komplexnú pomôcku, ktorá žiakov naučí finančnej gramotnosti, a škole pomôže pri zapracovaní Národného štandardu finančnej gramotnosti do školského vzdelávacieho programu.

V digitálnej verzii pracovného zošita nájdete spracované témy ako: 

 • Hodnota práce
 • Poznávanie mincí a bankoviek
 • Sporenie
 • Nakupovanie
 • Historické platidlá
 • Finančný plán
 • Výmenný obchod
 • Slovensko pred príchodom eura
 • Príjmy
 • Výdavky
 • Rozpočet
 • Banka
 • Platobná karta
 • Cudzie meny
 • Falošné bankovky

Na pracovný zošit pre 1. stupeň nadväzuje pracovný zošit pre 5. – 9. ročník ZŠ a tiež materiál pre učiteľa, ktoré spoločne tvoria ucelený súbor pomôcok ako zapracovať Národný štandard finančnej gramotnosti do ŠkVP.

Odborná garancia

Odborná garantka:
Ing. Katarína Šaturová

Autorka:
PaedDr. Mária Kubovičová

 

Prejdite do e-shopu
Cena s DPH: 6.00

Licencia na 1 rok (365 dní) na prístup do digitálnej verzie pracovného zošita.


Mohlo by vás zaujímať

DIGI FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ 1

ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEHO ZOŠITA Finančná gramotnosť pre 1. – 4. ročník základných škôl ako...

Digitálny pracovný zošit pre prvý stupeň základnej školy s témami a námetmi na prácu a...

DIGI PODNIKANIE

Ročný prístup do digitálnej učebnice odbornej prípravy Podnikanie pre žiakov 3. a 4. ročníka stredných...

Koncepcia digitálnej učebnice vychádza z aktuálnych spoločenských a odborných požiadaviek na podnikateľské vzdelávanie v odbornej...

Všeobecné zmluvné podmienky používania | Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

© 2022 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., člen medzinárodnej skupiny Klett.
Spoločne ku kvalitnému vzdelávaniu.