Variant – Digi Variant – Digi a Print balík

DIGI PODNIKANIE

Ročný prístup do digitálnej učebnice odbornej prípravy Podnikanie pre žiakov 3. a 4. ročníka stredných odborných škôl.


Koncepcia digitálnej učebnice vychádza z aktuálnych spoločenských a odborných požiadaviek na podnikateľské vzdelávanie v odbornej príprave žiakov stredných škôl pre trh práce, ktoré sú deklarované nielen v štátnych vzdelávacích programoch určených pre stredné školy, ale aj v Národnom štandarde finančnej gramotnosti.

Učebnica spracúva problematiku podnikania s prihliadnutím na všetky aspekty vymedzenej problematiky:

 • podporuje rozvíjanie ekonomického a podnikateľského myslenia,
 • zohľadňuje najnovšiu legislatívu, ktorá determinuje podnikateľskú aktivitu subjektov,
 • poskytuje množstvo aktuálnych a praktických poznatkov pri príprave žiakov na štart podnikateľskej činnosti,
 • umožňuje aplikovať teoretické poznatky pri tvorbe vlastných podnikateľských zámerov a podnikateľských plánov,
 • podporuje dosahovanie cieľov, obsahových a výkonových štandardov definovaných v Štátnych vzdelávacích programoch schválených pre učebné a študijné odbory na stredných školách pre oblasť ekonomického a podnikateľského vzdelávania.

Učebnica tiež obsahuje:

 • podrobne spracovaný vzorový podnikateľský plán,
 • množstvo tabuliek, grafov a schém,
 • sumár najčastejšie používaných pomerových ukazovateľov finančnej analýzy,
 • tipy, ako sa vyvarovať najčastejších chýb pri tvorbe podnikateľských plánov,
 • zoznam bežne používaných skratiek v oblasti podnikania,
 • príklady, tipy, otázky a úlohy do diskusie.

Učebnica Podnikanie pre stredné odborné školy je jedinou aktuálnou učebnicou zameranou na rozvíjanie podnikateľského myslenia žiakov.

Odborná garancia

Autori:
Ing. Monika Naďová Krošláková, PhD.
Ing. Jozef Orgonáš, PhD.
Ing. Barbora Paholková
prof. Ing. Helena Strážovská, CSc.
doc. Ing. Elena Šúbertová, PhD.

ISBN: 978-80-8280-322-1

Prejdite do e-shopu
Cena s DPH: 24.00

Licencia na 1 rok (365 dní) na prístup do digitálnej verzie pracovného zošita.


Mohlo by vás zaujímať

DIGI FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ 1

ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEHO ZOŠITA Finančná gramotnosť pre 1. – 4. ročník základných škôl ako...

Digitálny pracovný zošit pre prvý stupeň základnej školy s témami a námetmi na prácu a...

DIGI PODNIKANIE

Ročný prístup do digitálnej učebnice odbornej prípravy Podnikanie pre žiakov 3. a 4. ročníka stredných...

Koncepcia digitálnej učebnice vychádza z aktuálnych spoločenských a odborných požiadaviek na podnikateľské vzdelávanie v odbornej...

Všeobecné zmluvné podmienky používania | Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

© 2022 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., člen medzinárodnej skupiny Klett.
Spoločne ku kvalitnému vzdelávaniu.