Variant – Digi

DIGI ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ V ELEKTROTECHNIKE 2. ČASŤ

ROČNÝ PRÍSTUP do DRUHEJ ČASTI DIGITÁLNEJ UČEBNICE pre 3. a 4. ročník študijného odboru elektrotechnika.


Digitálna učebnica je svojím obsahom zameraná na uzemnenie a ochranné vodiče elektrických zariadení, ochranu objektov pred bleskami, ochranu proti nadprúdom, kladenie silových elektrických rozvodov, vnútorné elektrické inštalácie v objektoch budov, prúdové chrániče a ich použitie v praxi, ale aj na odborné prehliadky a skúšky elektrického zariadenia. Učebnica je určená pre žiakov stredných odborných škôl, je však vhodná aj pre elektrotechnikov – špecialistov na projektovanie elektrických zariadení aj na vykonávanie odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení, ako aj pre elektromontérov, elektroúdržbárov a ďalších pracovníkov z elektrotechnickej praxe.

Odborná garancia

Autori: 

Ing. Ján Meravý

Jiří Kroupa

Prejdite do e-shopu
Cena s DPH: 24.00

Licencia na 1 rok (365 dní) na prístup do digitálnej verzie pracovného zošita.


Mohlo by vás zaujímať

DIGI TELEKOMUNIKAČNÁ TECHNIKA 4

ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEJ UČEBNICE pre 4. ročník študijného odboru elektrotechnika.

Digitálna učebnica sa začína pohľadom na elektronické spojovacie systémy, naznačuje možnosti prepájania paketov na prenos...

DIGI ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ V ELEKTROTECHNIKE 2. ČASŤ

ROČNÝ PRÍSTUP do DRUHEJ ČASTI DIGITÁLNEJ UČEBNICE pre 3. a 4. ročník študijného odboru elektrotechnika.

Digitálna učebnica je svojím obsahom zameraná na uzemnenie a ochranné vodiče elektrických zariadení, ochranu objektov...

DIGI ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ V ELEKTROTECHNIKE 1. ČASŤ

ROČNÝ PRÍSTUP do PRVEJ ČASTI DIGITÁLNEJ UČEBNICE pre 3. a 4. ročník študijného odboru elektrotechnika.

Digitálna učebnica obsahuje aktuálne informácie o právnych i bezpečnostných predpisoch a zásadách poskytovania prvej pomoci...

DIGI TELEKOMUNIKÁCIE 2

ROČNÝ PRÍSTUP do DRUHEJ ČASTI DIGITÁLNEJ UČEBNICE pre 3. ročník študijného odboru elektrotechnika.

Digitálna učebnica svojím obsahom nadväzuje na jej prvú časť. Vysvetľuje princíp vzniku a šírenia elektromagnetických vĺn,...

DIGI TELEKOMUNIKÁCIE 1

ROČNÝ PRÍSTUP do PRVEJ ČASTI DIGITÁLNEJ UČEBNICE pre 3. ročník študijného odboru elektrotechnika.

Cieľom digitálnej učebnice je predstaviť základnú štruktúru elektronického spojovacieho systému, ktorý nahradil ústredňu založenú na...

Všeobecné zmluvné podmienky používania | Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

© 2022 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., člen medzinárodnej skupiny Klett.
Spoločne ku kvalitnému vzdelávaniu.