Variant – Digi

DIGI TELEKOMUNIKÁCIE 1

ROČNÝ PRÍSTUP do PRVEJ ČASTI DIGITÁLNEJ UČEBNICE pre 3. ročník študijného odboru elektrotechnika.


Cieľom digitálnej učebnice je predstaviť základnú štruktúru elektronického spojovacieho systému, ktorý nahradil ústredňu založenú na báze reléových súčiastok a elektronického telefónneho prístroja, ktorý nahradil pôvodne elektromechanický telefónny prístroj. V učebnici sa nachádza stručný prehľad príslušnej súčiastkovej základne a informácie o komunikačných spojeniach, telekomunikačných termináloch a o spojovacích systémoch.

Obsah najnovšieho vydania učebnice autor upravil v zmysle nových poznatkov v odbore a platných kritérií ISCED 3A Štátneho vzdelávacieho programu pre SOŠ so zameraním na odbor elektrotechnika. Kapitola Konštrukčné prvky tak bola napríklad rozšírená o elektrooptické a optoelektrické súčiastky na tvorbu zdroja a detektora svetla na optické vláknové spojenie – o princípy diódy LED, lasera, laserovej diódy i fotodiódy.

Pre lepšiu kontinuitu a pochopenie boli niektoré témy (napríklad oblasť optických a fotonických súčiastok) presunuté do učebníc Telekomunikácie 2 a Telekomunikačná technika. Kapitolu Pobočkové spojovacie systémy nahradil pohľad na štruktúru telekomunikačnej siete z učebnice Telekomunikácie 2.

Odborná garancia

Autor: 

Ing. Stanislav Servátka

Prejdite do e-shopu
Cena s DPH: 24.00

Licencia na 1 rok (365 dní) na prístup do digitálnej verzie pracovného zošita.


Mohlo by vás zaujímať

DIGI TELEKOMUNIKAČNÁ TECHNIKA 4

ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEJ UČEBNICE pre 4. ročník študijného odboru elektrotechnika.

Digitálna učebnica sa začína pohľadom na elektronické spojovacie systémy, naznačuje možnosti prepájania paketov na prenos...

DIGI ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ V ELEKTROTECHNIKE 2. ČASŤ

ROČNÝ PRÍSTUP do DRUHEJ ČASTI DIGITÁLNEJ UČEBNICE pre 3. a 4. ročník študijného odboru elektrotechnika.

Digitálna učebnica je svojím obsahom zameraná na uzemnenie a ochranné vodiče elektrických zariadení, ochranu objektov...

DIGI ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ V ELEKTROTECHNIKE 1. ČASŤ

ROČNÝ PRÍSTUP do PRVEJ ČASTI DIGITÁLNEJ UČEBNICE pre 3. a 4. ročník študijného odboru elektrotechnika.

Digitálna učebnica obsahuje aktuálne informácie o právnych i bezpečnostných predpisoch a zásadách poskytovania prvej pomoci...

DIGI TELEKOMUNIKÁCIE 2

ROČNÝ PRÍSTUP do DRUHEJ ČASTI DIGITÁLNEJ UČEBNICE pre 3. ročník študijného odboru elektrotechnika.

Digitálna učebnica svojím obsahom nadväzuje na jej prvú časť. Vysvetľuje princíp vzniku a šírenia elektromagnetických vĺn,...

DIGI TELEKOMUNIKÁCIE 1

ROČNÝ PRÍSTUP do PRVEJ ČASTI DIGITÁLNEJ UČEBNICE pre 3. ročník študijného odboru elektrotechnika.

Cieľom digitálnej učebnice je predstaviť základnú štruktúru elektronického spojovacieho systému, ktorý nahradil ústredňu založenú na...

Všeobecné zmluvné podmienky používania | Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

© 2022 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., člen medzinárodnej skupiny Klett.
Spoločne ku kvalitnému vzdelávaniu.