Variant – Digi Variant – Digi a Print balík

DIGI STROJNÍCTVO 1

Digitálna učebnica pre 1. ročník stredných priemyselných škôl, odbor technické a informačné služby. So zameraním na strojárstvo.


Digitálna učebnica obsahuje dva tematické celky – Mechanika a Strojárska technológia. Obsahuje informácie o technológii výroby materiálov používaných v strojárstve, o polovýrobkoch a meradlách. Druhá časť je venovaná statike, pružnosti a pevnosti telies. Učebnica je primárne určená pre žiakov študijných odborov technické a informatické služby.

  • Obsah učebnice korešponduje s učebnými osnovami pre príslušný študijný odbor ako prvé zoznámenie sa so strojárskou problematikou.
  • Učebnica počíta s využívaním strojníckych tabuliek pri riešení úloh, ktoré prinášajú nielen otázky na opakovanie, ale aj námety na uvažovanie.
  • Obsahy jednotlivých učebníc STROJNÍCTVO na seba nadväzujú svojím spracovaním a rozvíjajú medzipredmetové vzťahy.

Odborná garancia

Autori:
Ing. Katarína Michalíková
Ing. Jaroslav Petrík

ISBN: 978-80-8091-981-8

Prejdite do e-shopu
Cena s DPH: 24.00

Licencia na 1 rok (365 dní) na prístup do digitálnej verzie pracovného zošita.


Mohlo by vás zaujímať

DIGI STROJNÍCTVO 1

Digitálna učebnica pre 1. ročník stredných priemyselných škôl, odbor technické a informačné služby. So zameraním...

Digitálna učebnica obsahuje dva tematické celky – Mechanika a Strojárska technológia. Obsahuje informácie o technológii...

Všeobecné zmluvné podmienky používania | Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

© 2022 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., člen medzinárodnej skupiny Klett.
Spoločne ku kvalitnému vzdelávaniu.