Variant – Digi Variant – Digi a Print balík

DIGI STROJNÍCTVO 4

Digitálna učebnica pre 4. ročník stredných priemyselných škôl, odbor technické a informačné služby. So zameraním na strojárstvo.


Učebnica obsahovo nadväzuje na predchádzajúce učebnice strojníctva. V jej prvej časti sa žiaci oboznámia s výrobou ďalších nenormalizovaných polotovarov tvárnením, konštrukčnými plastmi, povrchovými úpravami strojových súčiastok, s prevádzkou a údržbou výrobných zariadení. V druhej časti sa oboznámia s princípom práce zdvíhacích a dopravných strojov, pracovných strojov a motorov, so strojmi využívajúcimi tepelnú energiu, ako aj s technickou úpravou prostredia.

  • Obsah učebnice korešponduje s učebnými osnovami pre príslušný študijný odbor ako prvé zoznámenie sa so strojárskou problematikou.
  • Učebnica počíta s využívaním strojníckych tabuliek pri riešení úloh, ktoré prinášajú nielen otázky na opakovanie, ale aj námety na uvažovanie.
  • Obsahy jednotlivých učebníc STROJNÍCTVO na seba nadväzujú svojím spracovaním a rozvíjajú medzipredmetové vzťahy.

Odborná garancia

Autori:
Ing. Katarína Michalíková
Ing. Oldrich Michalík

Prejdite do e-shopu
Cena s DPH: 24.00

Licencia na 1 rok (365 dní) na prístup do digitálnej verzie pracovného zošita.


Mohlo by vás zaujímať

DIGI STROJNÍCTVO 4

Digitálna učebnica pre 4. ročník stredných priemyselných škôl, odbor technické a informačné služby. So zameraním...

Učebnica obsahovo nadväzuje na predchádzajúce učebnice strojníctva. V jej prvej časti sa žiaci oboznámia s...

DIGI STROJNÍCTVO 3

Digitálna učebnica pre 3. ročník stredných priemyselných škôl, odbor technické a informačné služby. So zameraním...

Digitálna učebnica obsahovo nadväzuje na predchádzajúce učebnice strojníctva. V tematickom celku Strojárska technológia nájdu žiaci...

DIGI STROJNÍCTVO 2

Digitálna učebnica pre 2. ročník stredných priemyselných škôl, odbor technické a informačné služby. So zameraním...

Digitálna učebnica obsahuje dva tematické celky – Časti strojov a Strojárska technológia. Obsahuje informácie o...

DIGI STROJNÍCTVO 1

Digitálna učebnica pre 1. ročník stredných priemyselných škôl, odbor technické a informačné služby. So zameraním...

Digitálna učebnica obsahuje dva tematické celky – Mechanika a Strojárska technológia. Obsahuje informácie o technológii...

Všeobecné zmluvné podmienky používania | Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

© 2022 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., člen medzinárodnej skupiny Klett.
Spoločne ku kvalitnému vzdelávaniu.