Variant – Digi Variant – Digi a Print balík

DIGI SUROVINY pre 1. ročník učebného odboru CUKRÁR, 2. časť

ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEJ UČEBNICE SUROVINY pre 1. ročník učebného odboru CUKRÁR, 2. časť.


Digitálna učebnica prináša informácie o vlastnostiach, zložení, výrobe, skladovaní, ako aj o použití surovín v cukrárskej výrobe. Okrem základného učiva obsahuje zaujímavosti z oblasti potravinárstva, výživy, výživy, vlastností surovín, námety na samostatnú prácu, úlohy na opakovanie, slovník cudzích a menej známych výrazov.

  • Obsahovo na seba učebnice SUROVINY – učebný odbor CUKRÁR pre jednotlivé ročníky nadväzujú a prinášajú učivo rozpracované do jasných tematických celkov.
  • Učivo rozpracované v učebniciach nadväzuje na poznatky z chémie, cukrárskej technológie a odborného výcviku.
  • Okrem teórie prinášajú aj motivačné prvky a kontrolné otázky na opakovanie učiva, napríklad aj v podobe návodov na samostatnú prácu.

Odborná garancia

Autorka:
Ing. Gabriela Dubová

Vydavateľ:
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.

ISBN: 978-80-8091-994-8

Prejdite do e-shopu
Cena s DPH: 24.00

Licencia na 1 rok (365 dní) na prístup do digitálnej verzie pracovného zošita.


Mohlo by vás zaujímať

DIGI TECHNOLÓGIA 1 CUKRÁR

ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEJ UČEBNICE TECHNOLÓGIA pre 1. ročník učebného odboru CUKRÁR.

Digitálna učebnica sa venuje technologickej príprave a spracovaniu a výrobkom z perníkových ciest a lístkového...

DIGI SUROVINY 3 CUKRÁR

Ročný prístup do digitálnej učebnice Suroviny pre 3. ročník učebného odboru cukrár.

Digitálna učebnica svojím obsahom nadväzuje na predchádzajúce učebnice surovín. Poskytuje komplexné informácie o vlastnostiach, zložení,...

DIGI TECHNOLÓGIA 3 CUKRÁR

ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEJ UČEBNICE TECHNOLÓGIA pre 3. ročník učebného odboru CUKRÁR.

Jednotlivé kapitoly digitálnej učebnice sa venujú technologickej príprave cukrárenských ozdôb, špeciálnym výrobkom, technologickej príprave kysnutého...

DIGI SUROVINY pre 2. ročník učebného odboru CUKRÁR

ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEJ UČEBNICE SUROVINY pre 2. ročník učebného odboru CUKRÁR.

Digitálna učebnica oboznamuje budúcich cukrárov s vlastnosťami, zložením, výrobou, skladovaním a použitím surovín v cukrárskej...

DIGI SUROVINY pre 1. ročník učebného odboru CUKRÁR, 1. časť

ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEJ UČEBNICE SUROVINY pre 1. ročník učebného odboru CUKRÁR, 1. časť.

Digitálna učebnica obsahuje informácie o pôvode cukrárskych surovín, o ich zložení a význame pre ľudský...

DIGI SUROVINY pre 1. ročník učebného odboru CUKRÁR, 2. časť

ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEJ UČEBNICE SUROVINY pre 1. ročník učebného odboru CUKRÁR, 2. časť.

Digitálna učebnica prináša informácie o vlastnostiach, zložení, výrobe, skladovaní, ako aj o použití surovín v...

DIGI TECHNOLÓGIA pre 2. ročník učebného odboru CUKRÁR, 2. časť

ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEJ UČEBNICE TECHNOLÓGIA pre 2. ročník učebného odboru CUKRÁR, 2. časť.

Digitálna učebnica je obsahovo zameraná na technologickú prípravu a spracovanie výrobkov zo šľahaných, trených hmôt...

DIGI TECHNOLÓGIA pre 2. ročník učebného odboru CUKRÁR, 1. časť

ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEJ UČEBNICE TECHNOLÓGIA pre 2. ročník učebného odboru CUKRÁR, 1. časť.

Digitálna učebnica sa venuje technologickej príprave a spracovaniu a výrobkom z perníkových ciest a lístkového...

Všeobecné zmluvné podmienky používania | Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

© 2022 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., člen medzinárodnej skupiny Klett.
Spoločne ku kvalitnému vzdelávaniu.