Variant – Digi Variant – Digi a Print balík

DIGI TECHNOLÓGIA pre 2. ročník učebného odboru CUKRÁR, 1. časť

ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEJ UČEBNICE TECHNOLÓGIA pre 2. ročník učebného odboru CUKRÁR, 1. časť.


Digitálna učebnica sa venuje technologickej príprave a spracovaniu a výrobkom z perníkových ciest a lístkového cesta. Záverečná kapitola sa venuje roztokom a sústavám používaným v cukrárskej výrobe. Základné informácie sú vhodne doplnené o rozširujúce informácie, obrázky a schémy, či úlohy na overenie vedomostí a námetmi na uvažovanie, ale aj slovníček cudzích a menej známych výrazov.

Obsahovo na seba učebnice TECHNOLÓGIA pre 1. až 3. ročník učebného odboru CUKRÁR nadväzujú a prinášajú učivo rozpracované do jasných tematických celkov.

Základné učivo je vhodne doplnené o rozširujúce informácie, obrázky a schémy či úlohy na overenie vedomostí s námetmi na uvažovanie, ale aj slovník cudzích a menej známych výrazov.

Odborná garancia

Autorka:
Ing. Gabriela Sládečková

Vydavateľ:
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.

ISBN: 978-80-8280-077-0

Prejdite do e-shopu
Cena s DPH: 24.00

Licencia na 1 rok (365 dní) na prístup do digitálnej verzie pracovného zošita.


Mohlo by vás zaujímať

DIGI TECHNOLÓGIA 1 CUKRÁR

ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEJ UČEBNICE TECHNOLÓGIA pre 1. ročník učebného odboru CUKRÁR.

Digitálna učebnica sa venuje technologickej príprave a spracovaniu a výrobkom z perníkových ciest a lístkového...

DIGI SUROVINY 3 CUKRÁR

Ročný prístup do digitálnej učebnice Suroviny pre 3. ročník učebného odboru cukrár.

Digitálna učebnica svojím obsahom nadväzuje na predchádzajúce učebnice surovín. Poskytuje komplexné informácie o vlastnostiach, zložení,...

DIGI TECHNOLÓGIA 3 CUKRÁR

ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEJ UČEBNICE TECHNOLÓGIA pre 3. ročník učebného odboru CUKRÁR.

Jednotlivé kapitoly digitálnej učebnice sa venujú technologickej príprave cukrárenských ozdôb, špeciálnym výrobkom, technologickej príprave kysnutého...

DIGI SUROVINY pre 2. ročník učebného odboru CUKRÁR

ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEJ UČEBNICE SUROVINY pre 2. ročník učebného odboru CUKRÁR.

Digitálna učebnica oboznamuje budúcich cukrárov s vlastnosťami, zložením, výrobou, skladovaním a použitím surovín v cukrárskej...

DIGI SUROVINY pre 1. ročník učebného odboru CUKRÁR, 1. časť

ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEJ UČEBNICE SUROVINY pre 1. ročník učebného odboru CUKRÁR, 1. časť.

Digitálna učebnica obsahuje informácie o pôvode cukrárskych surovín, o ich zložení a význame pre ľudský...

DIGI SUROVINY pre 1. ročník učebného odboru CUKRÁR, 2. časť

ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEJ UČEBNICE SUROVINY pre 1. ročník učebného odboru CUKRÁR, 2. časť.

Digitálna učebnica prináša informácie o vlastnostiach, zložení, výrobe, skladovaní, ako aj o použití surovín v...

DIGI TECHNOLÓGIA pre 2. ročník učebného odboru CUKRÁR, 2. časť

ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEJ UČEBNICE TECHNOLÓGIA pre 2. ročník učebného odboru CUKRÁR, 2. časť.

Digitálna učebnica je obsahovo zameraná na technologickú prípravu a spracovanie výrobkov zo šľahaných, trených hmôt...

DIGI TECHNOLÓGIA pre 2. ročník učebného odboru CUKRÁR, 1. časť

ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEJ UČEBNICE TECHNOLÓGIA pre 2. ročník učebného odboru CUKRÁR, 1. časť.

Digitálna učebnica sa venuje technologickej príprave a spracovaniu a výrobkom z perníkových ciest a lístkového...

Všeobecné zmluvné podmienky používania | Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

© 2022 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., člen medzinárodnej skupiny Klett.
Spoločne ku kvalitnému vzdelávaniu.