Variant – Digi Variant – Digi a Print balík

DIGI VLASTIVEDA 3 PRACOVNÝ ZOŠIT

DIGITÁLNY PRACOVNÝ ZOŠIT vlastivedy pre 3. ročník základných škôl, ktorý je zostavený podľa iŠVP a dopĺňa učebnicu vlastivedy pre tretiakov.


Digitálny pracovný zošit tematicky kopíruje učebnicu VLASTIVEDY pre 3. ročník základných škôl. Obsahuje úlohy na opakovanie a upevňovanie učiva, úlohy podporujúce bádanie, pozorovanie okolia, skupinovú prácu alebo kreativitu. Takisto nabáda žiakov k zisťovaniu a zaznamenávaniu rôznych údajov, skúmaniu či výrobe rôznych predmetov (napr. po domácky vyrobený kompas).

Pracovný zošit má jasné a prehľadné členenie, je vizuálne pútavý. Témy sa od seba odlišujú farebnou lištou a témy previazané na konkrétne ročné obdobie uvádzajú piktogramy – symboly ročného obdobia (snežienka – jar, leto – slnečníky, jeseň – listy, zima – vločky).

Pomocou cvičení zameraných na dopĺňanie, kreslenie, vyfarbovanie, spájanie a prácu s textom ďalej rozvíja prácu s učivom a zručnosti žiaka. V záhlaví tém sa na dvojstrane objavuje vždy kalendár, v ktorom môžu žiaci pozorovať jednotlivé mesiace v rámci kalendárneho a školského roku s vyznačením víkendov a prázdnin. V pokračovaní kalendára na pravej strane sú uvedené dni v týždni, ku ktorým si žiak môže doplniť aktuálny dátum.

Úlohy okrem iného nabádajú aj k pozorovaniu a zaznamenávaniu údajov týkajúcich sa pozorovania počasia v jednotlivých mesiacoch. Vďaka svojej pútavej vizuálnej stránke, ilustráciám, fotografiám a kreatívnym bádateľským úlohám je pracovný zošit netradičný, originálny a učenie je dobrodružstvom a hrou.

Odborná garancia

Autorky:
PaedDr. Jana Krížová, PhD.
PaedDr. Miroslava Gašparová, PhD.

Recenzentka: 
PaedDr. Eva Raffajová

Prejdite do e-shopu
Cena s DPH: 6.00

Licencia na 1 rok (365 dní) na prístup do digitálnej verzie pracovného zošita.


Mohlo by vás zaujímať

DIGI VLASTIVEDA 3 PRACOVNÝ ZOŠIT

DIGITÁLNY PRACOVNÝ ZOŠIT vlastivedy pre 3. ročník základných škôl, ktorý je zostavený podľa iŠVP a...

Digitálny pracovný zošit tematicky kopíruje učebnicu VLASTIVEDY pre 3. ročník základných škôl. Obsahuje úlohy na opakovanie...

DIGI VLASTIVEDA 3 UČEBNICA

DIGITÁLNA UČEBNICA vlastivedy pre 3. ročník základných škôl, ktorá je zostavená podľa iŠVP. Zábavným spôsobom...

Digitálna učebnica vlastivedy pozostáva z 36 tém, z ktorých sa každá svojím obsahom viaže buď...

DIGI VLASTIVEDA 4 PRE ŠPECIÁLNE ZŠ PRACOVNÝ ZOŠIT

ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEHO PRACOVNÉHO ZOŠITA vlastivedy pre 4. ročník špeciálnych základných škôl, ktorý je...

Digitálny pracovný zošit Vlastiveda pre 4. ročník špeciálnych základných škôl v novom dizajne je doplnkom digitálnej...

DIGI VLASTIVEDA 4 PRE ŠPECIÁLNE ZŠ UČEBNICA

ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEJ UČEBNICE vlastivedy pre 4. ročník špeciálnych základných škôl, ktorá je zostavená...

Digitálna učebnica prináša žiakom špeciálnych základných škôl poznatky o ich sociálnom prostredí (škola, rodina, obec),...

Všeobecné zmluvné podmienky používania | Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

© 2022 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., člen medzinárodnej skupiny Klett.
Spoločne ku kvalitnému vzdelávaniu.