Variant – Digi Variant – Digi a Print balík

DIGI VLASTIVEDA 3 UČEBNICA

DIGITÁLNA UČEBNICA vlastivedy pre 3. ročník základných škôl, ktorá je zostavená podľa iŠVP. Zábavným spôsobom oboznamuje žiakov s učivom vlastivedy v treťom ročníku.


Digitálna učebnica vlastivedy pozostáva z 36 tém, z ktorých sa každá svojím obsahom viaže buď k obci, konkrétnemu sviatku (Pamiatka zosnulých, Vianoce, Veľká noc atď.), ročnému obdobiu alebo ku geografickým témam súvisiacich s krajinou a mapami. Prináša tiež štyri opakovacie témy.

Žiakov sprevádzajú v učebnici postavičky – tretiaci Ema a Leo, ktorí v krátkych komiksových príbehoch v úvode témy zažívajú rôzne situácie, ale najmä spoznávajú svoju obec a okolitú krajinu.

Pomocou pútavých komiksov si žiaci rozvíjajú komunikačné zručnosti a úlohami, ktoré nabádajú k vyhľadávaniu informácií, k práci s textom, k vyjadrovaniu vlastných názorov, k tvorivej činnosti či k práci v skupine, si efektívne osvoja učivo. Učebnica má ambíciu žiaka v učení motivovať a vzbudiť u neho záujem o učivo prostredníctvom úloh, v ktorých mnohokrát niečo vytvára, skúma, háda a objavuje. Obsahuje množstvo úloh podporujúcich zážitkové učenie a kritické myslenie.

Učebnica má jasné a prehľadné členenie, je vizuálne pútavý. Témy sa od seba odlišujú farebnou lištou a témy previazané na konkrétne ročné obdobie uvádzajú piktogramy – symboly ročného obdobia (snežienka – jar, leto – slnečníky, jeseň – listy, zima – vločky).

Čo by ste ešte mali vedieť?

Každú tému tvorí hlavný text v rámčeku, hádanka, práca s fotografiami, ústne doplňovačky, schémy s kľúčovými výrazmi, otázky zamerané na opakovanie učiva a netradičné, zážitkové úlohy podporujúce bádanie, pozorovanie okolia, skupinovú prácu alebo kreativitu:

ENVIRO – piktogram strom – úlohy spojené s ochranou životného prostredia,

ZDRAVO – piktogram jablko – úlohy spojené s pohybom alebo nápady na zlepšenie zdravia, kondície…

REGIO – piktogram smerová tabuľa – zaujímavosti a zvláštnosti obce

NAVŠTÍVIM – piktogram batoh – tipy na zaujímavé miesta a výlety

Učebnica významne podporuje rozvoj medzipredmetových vzťahov, predovšetkým so slovenským jazykom a literatúrou (písmená abecedy v rámci názvov tém, osobnosti literatúry, žánre ako povesť, báseň…).

Učebnicu dopĺňa pracovný zošit, ktorý obsahuje úlohy na opakovanie a upevňovanie učiva, úlohy podporujúce bádanie, pozorovanie okolia, skupinovú prácu alebo kreativitu. Takisto nabáda žiakov k zisťovaniu a zaznamenávaniu rôznych údajov, skúmaniu či výrobe rôznych predmetov. Vďaka svojej pútavej vizuálnej stránke, komiksom, ilustráciám a kreatívnym bádateľským úlohám je učebnica netradičná, originálna a učenie je dobrodružstvom a hrou, silný motivačný faktor.

Odborná garancia

Autorky:
PaedDr. Jana Krížová, PhD.
PaedDr. Miroslava Gašparová, PhD.

Recenzentka: 
PaedDr. Eva Raffajová

Prejdite do e-shopu
Cena s DPH: 10.00

Licencia na 1 rok (365 dní) na prístup do digitálnej verzie pracovného zošita.


Mohlo by vás zaujímať

DIGI VLASTIVEDA 3 PRACOVNÝ ZOŠIT

DIGITÁLNY PRACOVNÝ ZOŠIT vlastivedy pre 3. ročník základných škôl, ktorý je zostavený podľa iŠVP a...

Digitálny pracovný zošit tematicky kopíruje učebnicu VLASTIVEDY pre 3. ročník základných škôl. Obsahuje úlohy na opakovanie...

DIGI VLASTIVEDA 3 UČEBNICA

DIGITÁLNA UČEBNICA vlastivedy pre 3. ročník základných škôl, ktorá je zostavená podľa iŠVP. Zábavným spôsobom...

Digitálna učebnica vlastivedy pozostáva z 36 tém, z ktorých sa každá svojím obsahom viaže buď...

DIGI VLASTIVEDA 4 PRE ŠPECIÁLNE ZŠ PRACOVNÝ ZOŠIT

ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEHO PRACOVNÉHO ZOŠITA vlastivedy pre 4. ročník špeciálnych základných škôl, ktorý je...

Digitálny pracovný zošit Vlastiveda pre 4. ročník špeciálnych základných škôl v novom dizajne je doplnkom digitálnej...

DIGI VLASTIVEDA 4 PRE ŠPECIÁLNE ZŠ UČEBNICA

ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEJ UČEBNICE vlastivedy pre 4. ročník špeciálnych základných škôl, ktorá je zostavená...

Digitálna učebnica prináša žiakom špeciálnych základných škôl poznatky o ich sociálnom prostredí (škola, rodina, obec),...

Všeobecné zmluvné podmienky používania | Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

© 2022 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., člen medzinárodnej skupiny Klett.
Spoločne ku kvalitnému vzdelávaniu.