Variant – Digi Variant – Digi a Print balík

DIGI OTESTUJ SA Z MATEMATIKY 8

Digitálny zošit oTESTUJ SA z matematiky 8 ponúka testy na opakovanie učiva z matematiky pre 8. ročník ZŠ. Je pripravený profesionálnymi odborníkmi zo školskej praxe. Vychádza z úspešného titulu v tlačenej podobe s rovnakým názvom, ktorého obsah je v súlade s iŠVP pre základné školy – ISCED 2. Svojou formou ponúka rozšírené, interaktívne a kreatívne spôsoby výučby, ktoré sú jedinečné na našom trhu.


Jedinečná a komplexná pomôcka určená žiakom 8. ročníka ZŠ na upevnenie, preopakovanie a precvičenie učiva z matematiky. Žiak si pomocou digitálneho zošita upevní nové vedomosti a zároveň, vďaka možnostiam bloku interaktívnych prvkov aj zistí, či sa učivo naučil správne. Formou zábavných digitálnych testov rôzneho druhu sa môže vyskúšať a systém ho nezaujatým spôsobom ohodnotí. Pomocou digitálneho zošita sa pre žiaka i domáca príprava na vyučovanie stáva naozaj zaujímavou.

  • Odborne zostavená zbierka testov, ktorá ušetrí mnoho starostí a času pri hľadaní plnohodnotných materiálov na opakovanie učiva z matematiky.
  • Zameraný na precvičenie aritmetiky, geometrie, aplikačných úloh.
  • Obsahuje množstvo interaktívnych testov na precvičenie a fixáciu učiva.
  • Jedinečná forma vzdelávania.
  • Rozvíja logické myslenie.
  • Pomôže zlepšiť sa v čítaní s porozumením.
  • Významne uľahčuje vyučovací proces.
  • Obsahovo spracovaný podľa úspešného tlačeného zošitu oTESTUJ SA Z MATEMATIKY 8, ktorý má Odporúčaciu doložku MŠVVaŠ SR č. 2021/14638:5-A2201.

Odborná garancia

Odborná garantka:
PaedDr. Monika Reiterová, PhD.

Recenzent:
Mgr. Tatiana Košinárová

Autorka:
Mgr. Silvia Bodláková

Vydavateľ:
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.

ISBN: 978-80-8140-522-8

Prejdite do e-shopu
Cena s DPH: 10.00

Licencia na 1 rok (365 dní) na prístup do digitálnej verzie pracovného zošita.


Mohlo by vás zaujímať

DIGI OTESTUJ SA Z MATEMATIKY 5

ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEHO ZOŠITA oTESTUJ SA z matematiky pre 5. ročník základných škôl. Jedinečná...

Odborne zostavená zbierka testov, ktorá ušetrí mnoho starostí a času pri hľadaní plnohodnotných materiálov na opakovanie učiva...

DIGI OTESTUJ SA Z MATEMATIKY 7

ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEHO ZOŠITA oTESTUJ SA z matematiky pre 7. ročník základných škôl a...

Odborne zostavená zbierka testov, ktorá ušetrí mnoho starostí a času pri hľadaní plnohodnotných materiálov na opakovanie učiva...

DIGI OTESTUJ SA Z MATEMATIKY 6

ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEHO ZOŠITA oTESTUJ SA z matematiky pre 6. ročník základných škôl a...

Odborne zostavená zbierka testov, ktorá ušetrí mnoho starostí a času pri hľadaní plnohodnotných materiálov na opakovanie učiva...

DIGI OTESTUJ SA Z MATEMATIKY 8

Digitálny zošit oTESTUJ SA z matematiky 8 ponúka testy na opakovanie učiva z matematiky pre 8. ročník...

Jedinečná a komplexná pomôcka určená žiakom 8. ročníka ZŠ na upevnenie, preopakovanie a precvičenie učiva...

DIGI OTESTUJ SA Z MATEMATIKY 9

Digitálny zošit oTESTUJ SA z matematiky 9 ponúka testy na opakovanie učiva z matematiky pre 9. ročník...

Jedinečná a komplexná pomôcka určená žiakom 9. ročníka na upevnenie, preopakovanie a precvičenie učiva z...

DIGI TESTOVANIE Z MATEMATIKY 8

ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEHO ZOŠITA TESTOVANIE 8 z matematiky. Jedinečná a komplexná pomôcka určená žiakom...

Odborne zostavená zbierka testov, ktorá ušetrí mnoho starostí a času pri hľadaní plnohodnotných materiálov na...

DIGI TESTOVANIE Z MATEMATIKY 9

ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEHO ZOŠITA TESTOVANIE 9 z matematiky. Jedinečná a komplexná pomôcka určená žiakom...

Odborne zostavená zbierka testov, ktorá ušetrí mnoho starostí a času pri hľadaní plnohodnotných materiálov na...

DIGI TESTOVANIE 5 Z MATEMATIKY

Digitálny zošit Testovanie 5 z matematiky ponúka testy na opakovanie učiva z matematiky pre 5. ročník...

Jedinečná a komplexná pomôcka určená žiakom 5. ročníka ZŠ na upevnenie, preopakovanie a precvičenie učiva...

Všeobecné zmluvné podmienky používania | Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

© 2022 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., člen medzinárodnej skupiny Klett.
Spoločne ku kvalitnému vzdelávaniu.