Variant – Digi Variant – Digi a Print balík

DIGI a PRINT OTESTUJ SA Z MATEMATIKY 8

Interaktívny digitálny produkt a jeho tlačená podoba v jednom výhodnom balíku. Získajte ročný prístup do digitálneho zošita oTESTUJ SA z matematiky pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník osemročných gymnázií a k tomu tlačenú verziu pracovného zošita za zvýhodnenú cenu!

Kombinácia klasického pracovného zošita a interaktívneho digitálneho nástroja umožňuje učiť sa efektívnejšie, zábavnou formou. Významne uľahčuje vyučovací proces. Úlohy v pracovnom zošite dopĺňa množstvo interaktívnych cvičení, ako aj úloh na precvičenie a fixáciu učiva v digitálnej podobe. Spoločne tak predstavujú jedinečnú a atraktívnu formu vzdelávania.


Jedinečná a komplexná pomôcka určená žiakom 8. ročníka ZŠ na upevnenie, preopakovanie a precvičenie učiva z matematiky. Žiak si pomocou digitálneho zošita upevní nové vedomosti a zároveň, vďaka možnostiam bloku interaktívnych prvkov aj zistí, či sa učivo naučil správne. Formou zábavných digitálnych testov rôzneho druhu sa môže vyskúšať a systém ho nezaujatým spôsobom ohodnotí. Pomocou digitálneho zošita sa pre žiaka i domáca príprava na vyučovanie stáva naozaj zaujímavou.

  • Odborne zostavená zbierka testov, ktorá ušetrí mnoho starostí a času pri hľadaní plnohodnotných materiálov na opakovanie učiva z matematiky.
  • Zameraný na precvičenie aritmetiky, geometrie, aplikačných úloh.
  • Obsahuje množstvo interaktívnych testov na precvičenie a fixáciu učiva.
  • Jedinečná forma vzdelávania.
  • Rozvíja logické myslenie.
  • Pomôže zlepšiť sa v čítaní s porozumením.
  • Významne uľahčuje vyučovací proces.
  • Obsahovo spracovaný podľa úspešného tlačeného zošitu oTESTUJ SA Z MATEMATIKY 8, ktorý má Odporúčaciu doložku MŠVVaŠ SR č. 2021/14638:5-A2201.

Odborná garancia

Odborná garantka:
PaedDr. Monika Reiterová, PhD.

Recenzent:
Mgr. Tatiana Košinárová

Autorka:
Mgr. Silvia Bodláková

Vydavateľ:
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.

Prejdite do e-shopu
Zvýhodnená
cena s DPH: 15.00

Licencia na 1 rok (365 dní) na prístup do digitálnej verzie pracovného zošita


Pracovný zošit – oTESTUJ SA Z MATEMATIKY 8


Mohlo by vás zaujímať

DIGI A PRINT OTESTUJ SA Z MATEMATIKY 5

Interaktívny digitálny produkt a jeho tlačená podoba v jednom výhodnom balíku! Získajte ROČNÝ PRÍSTUP do...

Balík obsahuje: Ročný prístup do DIGITÁLNEHO ZOŠITA oTESTUJ SA Z MATEMATIKY pre 5. ročník ZŠ Klasický...

DIGI A PRINT OTESTUJ SA Z MATEMATIKY 7

Interaktívny digitálny produkt a jeho tlačená podoba v jednom výhodnom balíku! Získajte ROČNÝ PRÍSTUP do...

Balík obsahuje: Ročný prístup do DIGITÁLNEHO ZOŠITA oTESTUJ SA Z MATEMATIKY pre 7. ročník ZŠ a...

DIGI a PRINT OTESTUJ SA Z MATEMATIKY 6

Interaktívny digitálny produkt a jeho tlačená podoba v jednom výhodnom balíku! Získajte ROČNÝ PRÍSTUP do...

Kombinácia klasického pracovného zošita a interaktívneho digitálneho nástroja umožňuje efektívnejšiu prípravu na úspešné zvládanie testov...

DIGI a PRINT TESTOVANIE 5 Z MATEMATIKY

Interaktívny digitálny produkt a jeho tlačená podoba v jednom výhodnom balíku. Získajte ročný prístup do...

Jedinečná a komplexná pomôcka určená žiakom 5. ročníka ZŠ na upevnenie, preopakovanie a precvičenie učiva...

DIGI a PRINT OTESTUJ SA Z MATEMATIKY 9

Interaktívny digitálny produkt a jeho tlačená podoba v jednom výhodnom balíku. Získajte ročný prístup do...

Jedinečná a komplexná pomôcka určená žiakom 9. ročníka na upevnenie, preopakovanie a precvičenie učiva z...

DIGI a PRINT OTESTUJ SA Z MATEMATIKY 8

Interaktívny digitálny produkt a jeho tlačená podoba v jednom výhodnom balíku. Získajte ročný prístup do...

Jedinečná a komplexná pomôcka určená žiakom 8. ročníka ZŠ na upevnenie, preopakovanie a precvičenie učiva...

DIGI a PRINT TESTOVANIE Z MATEMATIKY 8

Interaktívny digitálny produkt a jeho tlačená podoba v jednom výhodnom balíku! Získajte ROČNÝ PRÍSTUP do...

Kombinácia klasického pracovného zošita a interaktívneho digitálneho nástroja umožňuje efektívnejšiu prípravu na úspešné zvládanie testov...

DIGI a PRINT TESTOVANIE Z MATEMATIKY 9

Interaktívny digitálny produkt a jeho tlačená podoba v jednom výhodnom balíku! Získajte ROČNÝ PRÍSTUP do...

Kombinácia klasického pracovného zošita a interaktívneho digitálneho nástroja umožňuje efektívnejšiu prípravu na úspešné zvládanie testov...

Všeobecné zmluvné podmienky používania | Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

© 2022 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., člen medzinárodnej skupiny Klett.
Spoločne ku kvalitnému vzdelávaniu.