Variant – Digi Variant – Digi a Print balík

DIGI ANALYTICKÁ CHÉMIA 2 POTRAVINÁRSKA VÝROBA – 2. časť

Digitálna učebnica analytickej chémie pre 2. ročník študijného odboru potravinárstvo, 2. časť.


Digitálna učebnica sa venuje jednotlivým typom analytických metód – stanovenie sacharidov, bielkovín, stanovenie kyslosti, chloridov, dusičnanov a dusitanov. Súčasťou jednotlivých kapitol sú aj laboratórne cvičenia s tabuľkami v prílohe. Posledná kapitola učebnice obsahuje informácie o posudzovaní potravinárskych surovín a výrobkov podľa legislatívy. Otázky a úlohy v učebnici sú zamerané nielen na spätnú väzbu, ale aj na praktické zručnosti.

Odborná garancia

Autorka:
Ing. Alena Brandšteterová

ISBN: 978-80-8280-259-0

Prejdite do e-shopu
Cena s DPH: 24

Licencia na 1 rok (365 dní) na prístup do digitálnej verzie pracovného zošita.


Mohlo by vás zaujímať

DIGI ANALYTICKÁ CHÉMIA 2 POTRAVINÁRSKA VÝROBA – 3. časť

Tretia časť digitálnej učebnice analytickej chémie pre 2. ročník študijného odboru potravinárstvo.

Digitálna učebnica obsahuje najnovšie poznatky o posudzovaní surovín a výrobkov pomocou moderných prístrojov a metód,...

DIGI ANALYTICKÁ CHÉMIA 2 POTRAVINÁRSKA VÝROBA – 2. časť

Digitálna učebnica analytickej chémie pre 2. ročník študijného odboru potravinárstvo, 2. časť.

Digitálna učebnica sa venuje jednotlivým typom analytických metód – stanovenie sacharidov, bielkovín, stanovenie kyslosti, chloridov,...

DIGI ANALYTICKÁ CHÉMIA 2 POTRAVINÁRSKA VÝROBA – 1. časť

Digitálna učebnica analytickej chémie pre 2. ročník študijného odboru potravinárstvo/potravinárska výroba.

Digitálna učebnica sa venuje jednotlivým typom analytických metód – odber a úprava vzoriek, senzorická analýza,...

DIGI ANALYTICKÁ CHÉMIA 1 POTRAVINÁRSKA VÝROBA

Digitálna učebnica analytickej chémie pre 1. ročník študijného odboru potravinárstvo/potravinárska výroba.

Digitálna učebnica obsahuje učivo tematických celkov základné operácie a pracovná technika, základy vážkovej a odmernej...

DIGI TOVAROZNALECTVO 3 POTRAVINÁRSTVO

Digitálna učebnica pre 3. ročník študijného odboru potravinárstvo.

DIGITÁLNA UČEBNICA pre 3. ročník stredných odborných škôl študijného odboru potravinárstvo obsahovo zahŕňa tematické celky...

Všeobecné zmluvné podmienky používania | Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

© 2022 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., člen medzinárodnej skupiny Klett.
Spoločne ku kvalitnému vzdelávaniu.