DIGI TOVAROZNALECTVO 3 POTRAVINÁRSTVO – Raabe Digital

Variant – Digi Variant – Digi a Print balík

DIGI TOVAROZNALECTVO 3 POTRAVINÁRSTVO

Digitálna učebnica pre 3. ročník študijného odboru potravinárstvo.


DIGITÁLNA UČEBNICA pre 3. ročník stredných odborných škôl študijného odboru potravinárstvo obsahovo zahŕňa tematické celky zamerané na potravinový tovar rastlinného pôvodu, rozpracované je rozdelenie tovaru so zameraním na potravinový tovar, jeho zloženie, úžitkové vlastnosti, kvalitu a jej hodnotenie. Ďalšie kapitoly poskytujú ucelené informácie o charakteristike druhoch, vlastnostiach a podmienkach skladovania jednotlivých komodít potravinového tovaru.

Digitálna učebnica vychádza z úspešného titulu v tlačenej podobe s rovnakým názvom, ktorý má odporúčaciu doložku MŠVVaŠ SR číslo č. 2019/10421:23-A1001

Odborná garancia

Autorky:
Ing. Gabriela Dubová
Ing. Gabriela Sládečková

Vydavateľ:
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.

Prejdite do e-shopu
Cena s DPH: 24.00

Licencia na 1 rok (365 dní) na prístup do digitálnej verzie pracovného zošita.


Mohlo by vás zaujímať

DIGI TOVAROZNALECTVO 3 POTRAVINÁRSTVO

Digitálna učebnica pre 3. ročník študijného odboru potravinárstvo.

DIGITÁLNA UČEBNICA pre 3. ročník stredných odborných škôl študijného odboru potravinárstvo obsahovo zahŕňa tematické celky...

Všeobecné zmluvné podmienky používania | Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

© 2022 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., člen medzinárodnej skupiny Klett.
Spoločne ku kvalitnému vzdelávaniu.