Variant – Digi Variant – Digi a Print balík

DIGI TOVAROZNALECTVO 3 POTRAVINÁRSTVO

Digitálna učebnica pre 3. ročník študijného odboru potravinárstvo.


DIGITÁLNA UČEBNICA pre 3. ročník stredných odborných škôl študijného odboru potravinárstvo obsahovo zahŕňa tematické celky zamerané na potravinový tovar rastlinného pôvodu, rozpracované je rozdelenie tovaru so zameraním na potravinový tovar, jeho zloženie, úžitkové vlastnosti, kvalitu a jej hodnotenie. Ďalšie kapitoly poskytujú ucelené informácie o charakteristike druhoch, vlastnostiach a podmienkach skladovania jednotlivých komodít potravinového tovaru.

Digitálna učebnica vychádza z úspešného titulu v tlačenej podobe s rovnakým názvom, ktorý má odporúčaciu doložku MŠVVaŠ SR číslo č. 2019/10421:23-A1001

Odborná garancia

Autorky:
Ing. Gabriela Dubová
Ing. Gabriela Sládečková

Vydavateľ:
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.

ISBN: 978-80-8280-142-5

Prejdite do e-shopu
Cena s DPH: 24.00

Licencia na 1 rok (365 dní) na prístup do digitálnej verzie pracovného zošita.


Mohlo by vás zaujímať

DIGI ANALYTICKÁ CHÉMIA 2 POTRAVINÁRSKA VÝROBA – 3. časť

Tretia časť digitálnej učebnice analytickej chémie pre 2. ročník študijného odboru potravinárstvo.

Digitálna učebnica obsahuje najnovšie poznatky o posudzovaní surovín a výrobkov pomocou moderných prístrojov a metód,...

DIGI ANALYTICKÁ CHÉMIA 2 POTRAVINÁRSKA VÝROBA – 2. časť

Digitálna učebnica analytickej chémie pre 2. ročník študijného odboru potravinárstvo, 2. časť.

Digitálna učebnica sa venuje jednotlivým typom analytických metód – stanovenie sacharidov, bielkovín, stanovenie kyslosti, chloridov,...

DIGI ANALYTICKÁ CHÉMIA 2 POTRAVINÁRSKA VÝROBA – 1. časť

Digitálna učebnica analytickej chémie pre 2. ročník študijného odboru potravinárstvo/potravinárska výroba.

Digitálna učebnica sa venuje jednotlivým typom analytických metód – odber a úprava vzoriek, senzorická analýza,...

DIGI ANALYTICKÁ CHÉMIA 1 POTRAVINÁRSKA VÝROBA

Digitálna učebnica analytickej chémie pre 1. ročník študijného odboru potravinárstvo/potravinárska výroba.

Digitálna učebnica obsahuje učivo tematických celkov základné operácie a pracovná technika, základy vážkovej a odmernej...

DIGI TOVAROZNALECTVO 3 POTRAVINÁRSTVO

Digitálna učebnica pre 3. ročník študijného odboru potravinárstvo.

DIGITÁLNA UČEBNICA pre 3. ročník stredných odborných škôl študijného odboru potravinárstvo obsahovo zahŕňa tematické celky...

Všeobecné zmluvné podmienky používania | Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

© 2022 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., člen medzinárodnej skupiny Klett.
Spoločne ku kvalitnému vzdelávaniu.