Variant – Digi Variant – Digi a Print balík

DIGI ANALYTICKÁ CHÉMIA 2 POTRAVINÁRSKA VÝROBA – 3. časť

Tretia časť digitálnej učebnice analytickej chémie pre 2. ročník študijného odboru potravinárstvo.


Digitálna učebnica obsahuje najnovšie poznatky o posudzovaní surovín a výrobkov pomocou moderných prístrojov a metód, špecifické laboratórne práce jednotlivých odborov – analytické hodnotenie mäsa a mäsových výrobkov, múky a výrobkov z múky, výrobkov cukrovinkárskej výroby, mlieka a mliečnych výrobkov, surovín a výrobkov sladovníctva a pivovarníctva, liehovarníctva a vinárstva a hodnotenie konzervárenských surovín a výrobkov.

Odborná garancia

Autorka:
Ing. Alena Brandšteterová

ISBN: 978-80-8280-263-7

Prejdite do e-shopu
Cena s DPH: 24

Licencia na 1 rok (365 dní) na prístup do digitálnej verzie pracovného zošita.


Mohlo by vás zaujímať

DIGI ANALYTICKÁ CHÉMIA 2 POTRAVINÁRSKA VÝROBA – 3. časť

Tretia časť digitálnej učebnice analytickej chémie pre 2. ročník študijného odboru potravinárstvo.

Digitálna učebnica obsahuje najnovšie poznatky o posudzovaní surovín a výrobkov pomocou moderných prístrojov a metód,...

DIGI ANALYTICKÁ CHÉMIA 2 POTRAVINÁRSKA VÝROBA – 2. časť

Digitálna učebnica analytickej chémie pre 2. ročník študijného odboru potravinárstvo, 2. časť.

Digitálna učebnica sa venuje jednotlivým typom analytických metód – stanovenie sacharidov, bielkovín, stanovenie kyslosti, chloridov,...

DIGI ANALYTICKÁ CHÉMIA 2 POTRAVINÁRSKA VÝROBA – 1. časť

Digitálna učebnica analytickej chémie pre 2. ročník študijného odboru potravinárstvo/potravinárska výroba.

Digitálna učebnica sa venuje jednotlivým typom analytických metód – odber a úprava vzoriek, senzorická analýza,...

DIGI ANALYTICKÁ CHÉMIA 1 POTRAVINÁRSKA VÝROBA

Digitálna učebnica analytickej chémie pre 1. ročník študijného odboru potravinárstvo/potravinárska výroba.

Digitálna učebnica obsahuje učivo tematických celkov základné operácie a pracovná technika, základy vážkovej a odmernej...

DIGI TOVAROZNALECTVO 3 POTRAVINÁRSTVO

Digitálna učebnica pre 3. ročník študijného odboru potravinárstvo.

DIGITÁLNA UČEBNICA pre 3. ročník stredných odborných škôl študijného odboru potravinárstvo obsahovo zahŕňa tematické celky...

Všeobecné zmluvné podmienky používania | Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

© 2022 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., člen medzinárodnej skupiny Klett.
Spoločne ku kvalitnému vzdelávaniu.