Variant – Digi Variant – Digi a Print balík

DIGI FYZIKA 9 UČEBNICA

ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEJ UČEBNICE Fyzika pre 9. ročník základných škôl a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom.


Učivo je sprístupnené prostredníctvom experimentov, názorných obrázkov a úloh, doplnené o zaujímavosti. Na konci jednotlivých tém je uvedené kľúčové učivo, úlohy, námety na projekty a testové úlohy na preverenie získaných vedomostí.

OBSAH

I. MAGNETICKÉ A ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI LÁTOK
Magnetické vlastnosti látok
Elektrické vlastnosti látok

II. ELEKTRICKÝ PRÚD
Vedenie elektrického prúdu v kovových vodičoch
Vedenie elektrického prúdu v kvapalinách a plynoch
Elektrická energia a jej premeny

Odborná garancia

Autorky:

doc. RNDr. Viera Lapitková, CSc.

Mgr. Ľubica Morková

 

Recenzenti:

doc. RNDr. Klára Velmovská, PhD.

Mgr. Jozef Škarba

Prejdite do e-shopu
Cena s DPH: 18.00

Licencia na 1 rok (365 dní) na prístup do digitálnej verzie pracovného zošita.


Mohlo by vás zaujímať

DIGI FYZIKA 6 UČEBNICA

ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEJ UČEBNICE Fyzika pre 6. ročník základných škôl a 1. ročník gymnázií...

Digitálna učebnica je rozdelená na dva tematické celky: Skúmanie vlastností kvapalín, plynov, tuhých látok a...

DIGI FYZIKA 9 UČEBNICA

ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEJ UČEBNICE Fyzika pre 9. ročník základných škôl a 4. ročník gymnázií...

Učivo je sprístupnené prostredníctvom experimentov, názorných obrázkov a úloh, doplnené o zaujímavosti. Na konci jednotlivých...

DIGI FYZIKA 6

Digitálny zošit Fyzika pre 6. ročník základných škôl a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom je pripravený profesionálnymi odborníkmi...

Žiak si pomocou digitálneho zošita upevní nové vedomosti a zároveň, vďaka možnostiam bloku interaktívnych prvkov...

DIGI FYZIKA 7

Digitálny zošit Fyzika pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom je pripravený profesionálnymi odborníkmi...

Žiak si pomocou digitálneho zošita upevní nové vedomosti a zároveň, vďaka možnostiam bloku interaktívnych prvkov...

DIGI FYZIKA 8

Digitálny zošit Fyzika pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom je pripravený profesionálnymi odborníkmi...

Žiak si pomocou digitálneho zošita upevní nové vedomosti a zároveň, vďaka možnostiam bloku interaktívnych prvkov...

DIGI FYZIKA 9

Digitálny zošit Fyzika pre 9. ročník základných škôl a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom je pripravený profesionálnymi odborníkmi...

Žiak si pomocou digitálneho zošita upevní nové vedomosti a zároveň, vďaka možnostiam bloku interaktívnych prvkov...

Všeobecné zmluvné podmienky používania | Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

© 2022 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., člen medzinárodnej skupiny Klett.
Spoločne ku kvalitnému vzdelávaniu.