Variant – Digi Variant – Digi a Print balík

DIGI FYZIKA 8

Digitálny zošit Fyzika pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom je pripravený profesionálnymi odborníkmi zo školskej praxe. Vychádza z úspešného titulu v tlačenej podobe s rovnakým názvom, ktorého obsah je v súlade s iŠVP pre základné školy – ISCED 2. Svojou formou ponúka rozšírené, interaktívne a kreatívne spôsoby výučby, ktoré sú jedinečné na našom trhu.


Žiak si pomocou digitálneho zošita upevní nové vedomosti a zároveň, vďaka možnostiam bloku interaktívnych prvkov za každým učivom aj zistí, či sa učivo naučil správne. Formou zábavných digitálnych testov rôzneho druhu sa môže kedykoľvek počas výuky vyskúšať, a systém ho nezaujatým spôsobom ohodnotí. Pomocou digitálneho zošita sa pre žiaka i domáca príprava na vyučovanie stáva naozaj zaujímavou.

  • Digitálny zošit Fyzika pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom umožňuje učiť sa efektívnejšie, zábavnou formou.
  • Významne uľahčuje vyučovací proces.
  • Obsahuje množstvo interaktívnych cvičení, ako aj úloh na precvičenie a fixáciu učiva.
  • Prináša zhrnutie učiva.
  • Jedinečná forma vzdelávania.
  • Obsahovo spracovaný podľa úspešného tlačeného zošitu fyziky.

Odborná garancia

Lektor:
Mgr. Monika Ványová
PaedDr. Klára Velmovská, PhD.

Autori:
PaedDr. Oľga Hírešová
Mgr. Paulína Kuhnová
Mgr. Beáta Marasová

Recenzenti:
RNDr. Dorota Černíková
PaedDr. Soňa Chalupková, PhD.
Mgr. Mária Wagnerová

Vydavateľ:
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.

ISBN: 978-80-8140-616-4

Prejdite do e-shopu
Cena s DPH: 7.00

Licencia na 1 rok (365 dní) na prístup do digitálnej verzie pracovného zošita.


Mohlo by vás zaujímať

DIGI FYZIKA 6 UČEBNICA

ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEJ UČEBNICE Fyzika pre 6. ročník základných škôl a 1. ročník gymnázií...

Digitálna učebnica je rozdelená na dva tematické celky: Skúmanie vlastností kvapalín, plynov, tuhých látok a...

DIGI FYZIKA 9 UČEBNICA

ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEJ UČEBNICE Fyzika pre 9. ročník základných škôl a 4. ročník gymnázií...

Učivo je sprístupnené prostredníctvom experimentov, názorných obrázkov a úloh, doplnené o zaujímavosti. Na konci jednotlivých...

DIGI FYZIKA 6

Digitálny zošit Fyzika pre 6. ročník základných škôl a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom je pripravený profesionálnymi odborníkmi...

Žiak si pomocou digitálneho zošita upevní nové vedomosti a zároveň, vďaka možnostiam bloku interaktívnych prvkov...

DIGI FYZIKA 7

Digitálny zošit Fyzika pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom je pripravený profesionálnymi odborníkmi...

Žiak si pomocou digitálneho zošita upevní nové vedomosti a zároveň, vďaka možnostiam bloku interaktívnych prvkov...

DIGI FYZIKA 8

Digitálny zošit Fyzika pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom je pripravený profesionálnymi odborníkmi...

Žiak si pomocou digitálneho zošita upevní nové vedomosti a zároveň, vďaka možnostiam bloku interaktívnych prvkov...

DIGI FYZIKA 9

Digitálny zošit Fyzika pre 9. ročník základných škôl a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom je pripravený profesionálnymi odborníkmi...

Žiak si pomocou digitálneho zošita upevní nové vedomosti a zároveň, vďaka možnostiam bloku interaktívnych prvkov...

Všeobecné zmluvné podmienky používania | Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

© 2022 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., člen medzinárodnej skupiny Klett.
Spoločne ku kvalitnému vzdelávaniu.