Variant – Digi Variant – Digi a Print balík

DIGI A PRINT FYZIKA 9 UČEBNICA

Interaktívny digitálny produkt a jeho tlačená podoba v jednom výhodnom balíku! ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEJ UČEBNICE pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom a k tomu tlačená učebnica.


Balík obsahuje:

Kombinácia klasickej učebnice a interaktívneho digitálneho nástroja umožňuje učiť sa efektívnejšie, zábavnou formou. Významne uľahčuje vyučovací proces. Úlohy v učebnici dopĺňa množstvo cvičení, ako aj úloh na precvičenie a fixáciu učiva v digitálnej podobe. Spoločne tak predstavujú jedinečnú a atraktívnu formu vzdelávania.

OBSAH

I. MAGNETICKÉ A ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI LÁTOK
Magnetické vlastnosti látok
Elektrické vlastnosti látok

II. ELEKTRICKÝ PRÚD
Vedenie elektrického prúdu v kovových vodičoch
Vedenie elektrického prúdu v kvapalinách a plynoch
Elektrická energia a jej premeny

Odborná garancia

Autorky:

doc. RNDr. Viera Lapitková, CSc.

Mgr. Ľubica Morková

 

Recenzenti:

doc. RNDr. Klára Velmovská, PhD.

Mgr. Jozef Škarba

Prejdite do e-shopu
Zvýhodnená
cena s DPH: 27.00

Licencia na 1 rok (365 dní) na prístup do digitálnej verzie pracovného zošita


Učebnica – FYZIKA pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom


Mohlo by vás zaujímať

DIGI A PRINT FYZIKA 6 UČEBNICA

Interaktívny digitálny produkt a jeho tlačená podoba v jednom výhodnom balíku! ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEJ...

Balík obsahuje: Ročný prístup do DIGITÁLNEJ UČEBNICE Fyzika pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník gymnázií s...

DIGI A PRINT FYZIKA 9 UČEBNICA

Interaktívny digitálny produkt a jeho tlačená podoba v jednom výhodnom balíku! ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEJ...

Balík obsahuje: Ročný prístup do DIGITÁLNEJ UČEBNICE Fyzika pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník gymnázií s...

DIGI a PRINT FYZIKA 9

Interaktívny digitálny produkt a jeho tlačená podoba v jednom výhodnom balíku. Získajte ročný prístup do...

Žiak si pomocou digitálneho zošita upevní nové vedomosti a zároveň, vďaka možnostiam bloku interaktívnych prvkov...

DIGI a PRINT FYZIKA 8

Interaktívny digitálny produkt a jeho tlačená podoba v jednom výhodnom balíku. Získajte ročný prístup do...

Žiak si pomocou digitálneho zošita upevní nové vedomosti a zároveň, vďaka možnostiam bloku interaktívnych prvkov...

DIGI a PRINT FYZIKA 7

Interaktívny digitálny produkt a jeho tlačená podoba v jednom výhodnom balíku. Získajte ročný prístup do...

Žiak si pomocou digitálneho zošita upevní nové vedomosti a zároveň, vďaka možnostiam bloku interaktívnych prvkov...

DIGI a PRINT FYZIKA 6

Interaktívny digitálny produkt a jeho tlačená podoba v jednom výhodnom balíku. Získajte ročný prístup do...

Žiak si pomocou digitálneho zošita upevní nové vedomosti a zároveň, vďaka možnostiam bloku interaktívnych prvkov...

Všeobecné zmluvné podmienky používania | Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

© 2022 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., člen medzinárodnej skupiny Klett.
Spoločne ku kvalitnému vzdelávaniu.