Variant – Digi

DIGI KULIFERDO IDE DO ŠKOLY – ŠKOLSKÁ PRIPRAVENOSŤ

Interaktívne pracovné listy na rozvoj grafomotoriky, predmatematických predstáv, sluchového vnímania, zrakového vnímania a všeobecných poznatkov detí v materskej škole.


DIGI KULIFERDO IDE DO ŠKOLY – Školská pripravenosť je určený pre deti vo veku od 4 do 7 rokov. Ide o interaktívne pracovné listy s audio zadaniami, ktoré je možné využívať na interaktívnej tabuli, na počítači, na notebooku, či na tablete.

Nájdete tu 71 pracovných listov, prostredníctvom ktorých deti budú rozvíjať digitálne kompetencie, grafomotoriku, predmatematické predstavy, sluchové, zrakové, vnímanie a všeobecné poznatky. Zvyšujú motiváciu a zážitok s učenia.

DIGI KULIFERDO IDE DO ŠKOLY – Školská pripravenosť je komplexný a jedinečný produkt tohto formátu pre materské školy, ktorý rozvíja digitálne kompetencie detí, grafomotoriku, zrakové a sluchové vnímanie a všeobecné poznatky detí materských škôl. Zadania sú v audio nahrávkach.

Interaktívne pracovné listy majú viacero výhod:

• Podporujú rozvoj digitálnych kompetencií detí, ktoré sú potrebné pre 21. storočie.

• Umožňujú individualizáciu a diferenciáciu výučby podľa potrieb a záujmov detí.

• Zvyšujú záujem a zapojenie detí do učenia sa prostredníctvom multimediálnych prvkov.

• Stimulujú tvorivosť a kritické myslenie detí pri riešení problémov a úloh.

• Zjednodušujú spätnú väzbu a hodnotenie detí, pretože interaktívne pracovné listy môžu automaticky vyhodnocovať správnosť odpovedí.

• Ušetria čas a materiálne zdroje, pretože interaktívne pracovné listy sa nemusia tlačiť na papier, ale môžu sa zobraziť na počítači, tablete alebo interaktívnej tabuli.

• Podporujú individuálne tempo a štýl učenia detí.

• Stimulujú aktívne zapojenie sa do výchovno-vzdelávacieho procesu, pretože deti sa musia samostatne rozhodovať a riešiť problémy.

• Sú vhodné pre využitie v rôznych organizačných formách výchovno-vzdelávacieho procesu, ako sú samostatnú činnosť, či skupinová činnosť.

• Každý pracovný list má jednoduché zadanie.

• Úlohy sú koncipované nasledovne: dieťa vyberá práve jednu správnu možnosť, vyberá viacero správnych možností, presúva, označuje, píše, kreslí…

DIGI KULIFERDO IDE DO ŠKOLY – Školská pripravenosť interaktívne pracovné listy vznikli na základe toho:

– aby rozvíjali digitálne kompetencie detí,
– aby deti rozvíjali jemnú motoriku a grafomotoriku prostredníctvom iného písacieho náčinia, prostredníctvom písania v stoji na iný povrch ako papier,
– aby sa obohatil výchovno-vzdelávací proces o inú, pre deti atraktívnu činnosť,
– aby rozvíjali kritické myslenie,
– aby podporovali individuálne tempo detí.

Odborná garancia

Autorky:
Mgr. Helena Vlčková
PhDr. Jitka Kendíková
PhDr. Kristýna Krejčová, Ph.D.
Mgr. Jana Pechancová
Mgr. Michaela Gondeková
Mgr. Martina Kupcová

Prejdite do e-shopu
Cena s DPH: 50.00

Licencia na 1 rok (365 dní) na prístup do digitálnej verzie pracovného zošita.


Mohlo by vás zaujímať

DIGI KULIFERDO IDE DO ŠKOLY 5 – ROZVOJ VŠEOBECNÝCH POZNATKOV

Interaktívne pracovné listy na rozvoj všeobecných poznatkov detí v materskej škole.

DIGI Kuliferdo ide do školy 5 – Rozvoj všeobecných poznatkov je digitálny produkt, ktorý obsahuje 12...

DIGI KULIFERDO IDE DO ŠKOLY 4 – ROZVOJ ZRAKOVÉHO VNÍMANIA

Interaktívne pracovné listy na rozvoj zrakového vnímania detí v materskej škole.

DIGI Kuliferdo ide do školy 4 – Rozvoj zrakového vnímania je digitálny produkt, ktorý obsahuje 15...

DIGI KULIFERDO IDE DO ŠKOLY 3 – ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMANIA

Interaktívne pracovné listy na rozvoj sluchového vnímania detí v materskej škole.

DIGI Kuliferdo ide do školy 3 – Rozvoj sluchového vnímania je digitálny produkt, ktorý obsahuje 15...

DIGI KULIFERDO IDE DO ŠKOLY 2 – ROZVOJ PREDMATEMATICKÝCH PREDSTÁV

Interaktívne pracovné listy na rozvoj predmatematických predstáv detí v materskej škole.

DIGI Kuliferdo ide do školy 2 – Rozvoj predmatematických predstáv je digitálny produkt, ktorý obsahuje 13...

DIGI KULIFERDO IDE DO ŠKOLY 1 – ROZVOJ GRAFOMOTORIKY

Interaktívne pracovné listy na rozvoj grafomotoriky detí v materskej škole.

DIGI Kuliferdo ide do školy 1 – Rozvoj grafomotoriky je digitálny produkt, ktorý obsahuje 16 interaktívnych...

DIGI KULIFERDO IDE DO ŠKOLY – ŠKOLSKÁ PRIPRAVENOSŤ

Interaktívne pracovné listy na rozvoj grafomotoriky, predmatematických predstáv, sluchového vnímania, zrakového vnímania a všeobecných poznatkov...

DIGI KULIFERDO IDE DO ŠKOLY – Školská pripravenosť je určený pre deti vo veku od 4...

DIGI KULIFERDO O ROK DLHŠIE V MATERSKEJ ŠKOLE

ROČNÝ PRÍSTUP k rozvíjajúcim aktivitám pre deti pokračujúce v povinnom predprimárnom vzdelávaní.

Aj napriek pokroku doby, v ktorej žijeme, existuje stále isté percento detí, ktoré nie sú...

DIGI KULIFERDO ZRAKOVÉ VNÍMANIE

ROČNÝ PRÍSTUP k interaktívnym pracovným listom na rozvoj zrakového vnímania.

DIGI KULIFERDO ZRAKOVÉ VNÍMANIE je digitálny produkt, ktorý obsahuje 32 interaktívnych pracovných listov zameraných na...

DIGI KULIFERDO SLUCHOVÉ VNÍMANIE

ROČNÝ PRÍSTUP k interaktívnym pracovným listom na rozvoj sluchového vnímania.

DIGI KULIFERDO SLUCHOVÉ VNÍMANIE je digitálny produkt, ktorý obsahuje 31 interaktívnych pracovných listov zameraných na...

DIGI KULIFERDO LOGICKÉ MYSLENIE

ROČNÝ PRÍSTUP k interaktívnym pracovným listom na rozvoj logického myslenia.

DIGI KULIFERDO LOGICKÉ MYSLENIE je digitálny produkt, ktorý obsahuje 31 interaktívnych pracovných listov zameraných na...

Všeobecné zmluvné podmienky používania | Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

© 2022 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., člen medzinárodnej skupiny Klett.
Spoločne ku kvalitnému vzdelávaniu.