DIGI a PRINT FYZIKA 8 – Raabe Digital

Variant – Digi Variant – Digi a Print balík

DIGI a PRINT FYZIKA 8

Interaktívny digitálny produkt a jeho tlačená podoba v jednom výhodnom balíku. Získajte ročný prístup do digitálneho zošita Fyzika pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník osemročných gymnázií a k tomu tlačenú verziu pracovného zošita za zvýhodnenú cenu!

Kombinácia klasického pracovného zošita a interaktívneho digitálneho nástroja umožňuje učiť sa efektívnejšie, zábavnou formou. Významne uľahčuje vyučovací proces. Úlohy v pracovnom zošite dopĺňa množstvo interaktívnych cvičení, ako aj úloh na precvičenie a fixáciu učiva v digitálnej podobe. Spoločne tak predstavujú jedinečnú a atraktívnu formu vzdelávania.


Žiak si pomocou digitálneho zošita upevní nové vedomosti a zároveň, vďaka možnostiam bloku interaktívnych prvkov za každým učivom aj zistí, či sa učivo naučil správne. Formou zábavných digitálnych testov rôzneho druhu sa môže kedykoľvek počas výuky vyskúšať a systém ho nezaujatým spôsobom ohodnotí. Pomocou digitálneho zošita sa pre žiaka i domáca príprava na vyučovanie stáva naozaj zaujímavou.

  • Digitálny zošit Fyzika pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom umožňuje učiť sa efektívnejšie, zábavnou formou.
  • Významne uľahčuje vyučovací proces.
  • Obsahuje množstvo interaktívnych cvičení, ako aj úloh na precvičenie a fixáciu učiva.
  • Prináša zhrnutie učiva.
  • Jedinečná forma vzdelávania.
  • Obsahovo spracovaný podľa úspešného tlačeného zošitu fyziky.

Odborná garancia

Lektor:
Mgr. Monika Ványová
PaedDr. Klára Velmovská, PhD.

Autori:
PaedDr. Oľga Hírešová
Mgr. Paulína Kuhnová
Mgr. Beáta Marasová

Recenzenti:
RNDr. Dorota Černíková
PaedDr. Soňa Chalupková, PhD.
Mgr. Mária Wagnerová

Vydavateľ:
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.

Prejdite do e-shopu
Zvýhodnená
cena s DPH: 11.00

Licencia na 1 rok (365 dní) na prístup do digitálnej verzie pracovného zošita


Pracovný zošit – Fyzika pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom


Mohlo by vás zaujímať

DIGI a PRINT FYZIKA 9

Interaktívny digitálny produkt a jeho tlačená podoba v jednom výhodnom balíku. Získajte ročný prístup do...

Žiak si pomocou digitálneho zošita upevní nové vedomosti a zároveň, vďaka možnostiam bloku interaktívnych prvkov...

DIGI a PRINT FYZIKA 8

Interaktívny digitálny produkt a jeho tlačená podoba v jednom výhodnom balíku. Získajte ročný prístup do...

Žiak si pomocou digitálneho zošita upevní nové vedomosti a zároveň, vďaka možnostiam bloku interaktívnych prvkov...

DIGI a PRINT FYZIKA 7

Interaktívny digitálny produkt a jeho tlačená podoba v jednom výhodnom balíku. Získajte ročný prístup do...

Žiak si pomocou digitálneho zošita upevní nové vedomosti a zároveň, vďaka možnostiam bloku interaktívnych prvkov...

DIGI a PRINT FYZIKA 6

Interaktívny digitálny produkt a jeho tlačená podoba v jednom výhodnom balíku. Získajte ročný prístup do...

Žiak si pomocou digitálneho zošita upevní nové vedomosti a zároveň, vďaka možnostiam bloku interaktívnych prvkov...

Všeobecné zmluvné podmienky používania | Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

© 2022 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., člen medzinárodnej skupiny Klett.
Spoločne ku kvalitnému vzdelávaniu.