Variant – Digi Variant – Digi a Print balík

DIGI A PRINT FYZIKA 6 UČEBNICA

Interaktívny digitálny produkt a jeho tlačená podoba v jednom výhodnom balíku! ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEJ UČEBNICE pre 6. ročník a k tomu tlačená učebnica.


Balík obsahuje:

Kombinácia klasickej učebnice a interaktívneho digitálneho nástroja umožňuje učiť sa efektívnejšie, zábavnou formou. Významne uľahčuje vyučovací proces. Úlohy v učebnici dopĺňa množstvo cvičení, ako aj úloh na precvičenie a fixáciu učiva v digitálnej podobe. Spoločne tak predstavujú jedinečnú a atraktívnu formu vzdelávania.

Odborná garancia

Autori:
doc. RNDr. Viera Lapitková, CSc.
doc. RNDr. Václav Koubek, CSc.
Mgr. Milada Maťašovská
Mgr. Ľubica Morková

Prejdite do e-shopu
Zvýhodnená
cena s DPH: 27.00

Licencia na 1 rok (365 dní) na prístup do digitálnej verzie pracovného zošita


Učebnica – FYZIKA PRE 6. ROČNÍK ZŠ A 1. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM


Mohlo by vás zaujímať

DIGI A PRINT FYZIKA 6 UČEBNICA

Interaktívny digitálny produkt a jeho tlačená podoba v jednom výhodnom balíku! ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEJ...

Balík obsahuje: Ročný prístup do DIGITÁLNEJ UČEBNICE Fyzika pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník gymnázií s...

DIGI A PRINT FYZIKA 9 UČEBNICA

Interaktívny digitálny produkt a jeho tlačená podoba v jednom výhodnom balíku! ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEJ...

Balík obsahuje: Ročný prístup do DIGITÁLNEJ UČEBNICE Fyzika pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník gymnázií s...

DIGI a PRINT FYZIKA 9

Interaktívny digitálny produkt a jeho tlačená podoba v jednom výhodnom balíku. Získajte ročný prístup do...

Žiak si pomocou digitálneho zošita upevní nové vedomosti a zároveň, vďaka možnostiam bloku interaktívnych prvkov...

DIGI a PRINT FYZIKA 8

Interaktívny digitálny produkt a jeho tlačená podoba v jednom výhodnom balíku. Získajte ročný prístup do...

Žiak si pomocou digitálneho zošita upevní nové vedomosti a zároveň, vďaka možnostiam bloku interaktívnych prvkov...

DIGI a PRINT FYZIKA 7

Interaktívny digitálny produkt a jeho tlačená podoba v jednom výhodnom balíku. Získajte ročný prístup do...

Žiak si pomocou digitálneho zošita upevní nové vedomosti a zároveň, vďaka možnostiam bloku interaktívnych prvkov...

DIGI a PRINT FYZIKA 6

Interaktívny digitálny produkt a jeho tlačená podoba v jednom výhodnom balíku. Získajte ročný prístup do...

Žiak si pomocou digitálneho zošita upevní nové vedomosti a zároveň, vďaka možnostiam bloku interaktívnych prvkov...

Všeobecné zmluvné podmienky používania | Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

© 2022 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., člen medzinárodnej skupiny Klett.
Spoločne ku kvalitnému vzdelávaniu.