Variant – Digi Variant – Digi a Print balík

DIGI GEOGRAFIA 1

ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEJ UČEBNICE Geografia pre 1. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 5. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, ktorej obsah je spracovaný podľa iŠVP pre gymnáziá.


DIGITÁLNA UČEBNICA pre 1. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 5. ročník gymnázia s osemročným štúdiom je spracovaná podľa iŠVP pre gymnáziá so štvorročným a osemročným vzdelávacím programom na predmet geografia.

Obsahuje tematické celky:
Geografia a zdroje jej poznávania
Mapovanie Zeme
Základy fyzickej geografie – atmosféra, hydrosféra, litosféra, pedosféra a biosféra

Cieľom učebnice je aktívne zapojenie žiakov do procesov osvojovania si poznatkov a zručností, ako je práca s mapami, interpretácia a využitie informácií vo forme schém, grafov, tabuliek, diagramov, kartogramov a i. Prostredníctvom riešenia úloh rôznej náročnosti žiaci spoznajú dôveryhodné informačné zdroje, naučia sa pracovať s informáciami, ktoré poskytujú, a správne ich interpretovať. Odvodzujú nové poznatky z geografie, prepájajú poznatky z geografie s poznatkami z iných predmetov. Autori majú bohaté skúsenosti z tvorby viacerých učebníc pre základné školy a gymnáziá, podieľajú sa na výchove budúcich učiteľov geografie.

Digitálna učebnica vychádza z úspešného titulu v tlačenej podobe s rovnakým názvom, ktorá má odporúčaciu doložku MŠVVaŠ SR číslo č. 2018/10491:4-10K0

Odborná garancia

Autor: Peter Likavský a kolektív

ISBN: 978-80-8091-910-8

Prejdite do e-shopu
Cena s DPH: 13

Licencia na 1 rok (365 dní) na prístup do digitálnej verzie pracovného zošita.


Mohlo by vás zaujímať

DIGI GEOGRAFIA 8 PRACOVNÝ ZOŠIT

ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEHO PRACOVNÉHO ZOŠITA Geografia pre 8. ročník základných škôl a gymnáziá s...

Digitálny pracovný zošit úzko nadväzuje na obsah učebnice geografie pre ôsmy ročník ZŠ a rozširuje prácu s...

DIGI HOSPODÁRSKA GEOGRAFIA 2

Druhá časť digitálnej učebnice pre žiakov 1. ročníka obchodných akadémií.

Digitálna učebnica podáva komplexný pohľad na ľudstvo a jeho činnosť, regióny a štáty sveta s...

DIGI HOSPODÁRSKA GEOGRAFIA 1

Prvá časť digitálnej učebnice pre žiakov 1. ročníka obchodných akadémií.

Digitálna učebnica podáva komplexný pohľad na ľudstvo a jeho činnosť, regióny a štáty sveta s...

DIGI GEOGRAFIA 8

ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEJ UČEBNICE Geografia pre 8. ročník základných škôl a gymnáziá s osemročným...

Digitálna učebnica je určená pre žiakov 8. ročníka základných škôl a pre žiakov gymnázií s...

DIGI GEOGRAFIA 9 PRACOVNÝ ZOŠIT

ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEHO PRACOVNÉHO ZOŠITA Geografia pre 9. ročník základných škôl a gymnáziá s...

Digitálny pracovný zošit úzko nadväzuje na obsah učebnice geografie pre deviaty ročník ZŠ a rozširuje prácu s...

DIGI GEOGRAFIA 1

ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEJ UČEBNICE Geografia pre 1. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 5....

DIGITÁLNA UČEBNICA pre 1. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 5. ročník gymnázia s osemročným...

DIGI GEOGRAFIA 9

DIGITÁLNA UČEBNICA Geografia pre 9. ročník základných škôl a osemročné gymnáziá je pripravená profesionálnymi odborníkmi...

Žiak si s pomocou digitálnej učebnice upevní nové vedomosti. Učebnica je vhodná na prácu v...

Všeobecné zmluvné podmienky používania | Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

© 2022 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., člen medzinárodnej skupiny Klett.
Spoločne ku kvalitnému vzdelávaniu.