Variant – Digi Variant – Digi a Print balík

DIGI GEOGRAFIA 8 PRACOVNÝ ZOŠIT

ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEHO PRACOVNÉHO ZOŠITA Geografia pre 8. ročník základných škôl a gymnáziá s osemročným štúdiom. Obsahuje všetky komponenty predpísané ŠVP v predmete geografia.


Digitálny pracovný zošit úzko nadväzuje na obsah učebnice geografie pre ôsmy ročník ZŠ a rozširuje prácu s témami prostredníctvom úloh, máp a obrazového materiálu. Nadväznosť zdôrazňujú aj priame odkazy v pracovnom zošite na konkrétne strany učebnice. Spracovanie pracovného zošita je atraktívne aj pre žiakov ôsmeho ročníka. Úlohy sú pestré a rôznorodé, s rôznou úrovňou náročnosti. Pracovný zošit je praktickým doplnením učebnice Geografia 8 – Slovensko konkrétnymi úlohami rôznej typológie a úrovne náročnosti o Slovensku ako celku, jednotlivých krajoch a miestnej krajine. Pre žiaka je to zošit so sériou úloh s názorným a praktickým precvičením učiva o Slovensku z učebnice prostredníctvom rozširujúceho a zážitkového poznávania miestnej krajiny. Pre učiteľa geografie v ZŠ a GOŠ je pomôckou na hodinách a v rámci domácej prípravy žiakov.

Štruktúra je prehľadná a nadväzuje na učebnicu, ale poskytuje priestor aj na praktické využitie aj pri iných učebniciach geografie (od iných vydavateľov). Pracovný zošit je kompatibilný s predpísaným učivom geografie podľa platného ŠVP aj podľa reformy – s nenútenými presahmi do ostatných predmetov VO Človek a spoločnosť. Grafické prvky, odkazy, fotografie a iné prvky sprehľadňujú a podčiarkujú jeho obsah.

Obsah rešpektuje požiadavky ŠVP z hľadiska cieľa predmetu a výkonového a obsahového štandardu pre 8. ročník ZŠ a pre GOŠ.

K pracovnému zošitu pre žiakov majú učitelia k dispozícii aj ZOŠIT PRE UČITEĽA, ktorý obsahovo kopíruje pracovný zošit – prináša riešenia úloh, ich rozšírenie, grafické prvky a poznámky.

Odborná garancia

Autori:
RNDr. Mária Nogová, PhD.
RNDr. Tomáš Tremboš, PhD.

Prejdite do e-shopu
Cena s DPH: 5.00

Licencia na 1 rok (365 dní) na prístup do digitálnej verzie pracovného zošita.


Mohlo by vás zaujímať

DIGI GEOGRAFIA 8 PRACOVNÝ ZOŠIT

ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEHO PRACOVNÉHO ZOŠITA Geografia pre 8. ročník základných škôl a gymnáziá s...

Digitálny pracovný zošit úzko nadväzuje na obsah učebnice geografie pre ôsmy ročník ZŠ a rozširuje prácu s...

DIGI HOSPODÁRSKA GEOGRAFIA 2

Druhá časť digitálnej učebnice pre žiakov 1. ročníka obchodných akadémií.

Digitálna učebnica podáva komplexný pohľad na ľudstvo a jeho činnosť, regióny a štáty sveta s...

DIGI HOSPODÁRSKA GEOGRAFIA 1

Prvá časť digitálnej učebnice pre žiakov 1. ročníka obchodných akadémií.

Digitálna učebnica podáva komplexný pohľad na ľudstvo a jeho činnosť, regióny a štáty sveta s...

DIGI GEOGRAFIA 8

ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEJ UČEBNICE Geografia pre 8. ročník základných škôl a gymnáziá s osemročným...

Digitálna učebnica je určená pre žiakov 8. ročníka základných škôl a pre žiakov gymnázií s...

DIGI GEOGRAFIA 9 PRACOVNÝ ZOŠIT

ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEHO PRACOVNÉHO ZOŠITA Geografia pre 9. ročník základných škôl a gymnáziá s...

Digitálny pracovný zošit úzko nadväzuje na obsah učebnice geografie pre deviaty ročník ZŠ a rozširuje prácu s...

DIGI GEOGRAFIA 1

ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEJ UČEBNICE Geografia pre 1. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 5....

DIGITÁLNA UČEBNICA pre 1. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 5. ročník gymnázia s osemročným...

DIGI GEOGRAFIA 9

DIGITÁLNA UČEBNICA Geografia pre 9. ročník základných škôl a osemročné gymnáziá je pripravená profesionálnymi odborníkmi...

Žiak si s pomocou digitálnej učebnice upevní nové vedomosti. Učebnica je vhodná na prácu v...

Všeobecné zmluvné podmienky používania | Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

© 2022 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., člen medzinárodnej skupiny Klett.
Spoločne ku kvalitnému vzdelávaniu.