DIGI GEOGRAFIA 9 – Raabe Digital

Variant – Digi Variant – Digi a Print balík

DIGI GEOGRAFIA 9

DIGITÁLNA UČEBNICA Geografia pre 9. ročník základných škôl a osemročné gymnáziá je pripravená profesionálnymi odborníkmi zo školskej praxe. Vychádza z úspešného titulu v tlačenej podobe s rovnakým názvom, ktorej obsah je v súlade s iŠVP pre základné školy – ISCED 2.


Žiak si s pomocou digitálnej zošita upevní nové vedomosti.

Učebnica je vhodná na prácu v škole pre žiakov a učiteľov aj na používanie v rámci dištančného vzdelávania a individuálnu prípravu žiakov.

Texty, mapy, schémy, úlohy, jedinečný obrazový materiál a didaktické spracovanie zohľadňujú vekové osobitosti a individuálne potreby žiakov.

Rozsah kapitol a podkapitol je v súlade s časovou dotáciou predmetu v deviatom ročníku ZŠ.

Autori sú erudovaní odborníci v predmete s didaktickými a metodickými skúsenosťami, ktoré preniesli do učebnice a metodických poznámok.

Pri tvorbe zohľadnili aj spoluprácu s učiteľmi a ďalšími odborníkmi.

  • Digitálna učebnica Geografia pre 9. ročník ZŠ a osemročné gymnáziá umožňuje učiť sa efektívnejšie, zábavnou formou.
  • Významne uľahčuje vyučovací proces.
  • Jedinečná forma vzdelávania.
  • Obsahovo spracovaný podľa úspešnej tlačenej učebnice geografie, ktorá má Odporúčaciu doložku MŠVVaŠ SR 2021/11322:4-A2201.

Odborná garancia

Recenzent: 
Mgr. Tomáš Havrila, PhD.

Autori:
RNDr. Mária Nogová, PhD.
RNDr. Tomáš Tremboš, PhD.

Prejdite do e-shopu
Cena s DPH: 11.00

Licencia na 1 rok (365 dní) na prístup do digitálnej verzie pracovného zošita.


Mohlo by vás zaujímať

DIGI GEOGRAFIA 1

ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEJ UČEBNICE Geografia pre 1. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 5....

DIGITÁLNA UČEBNICA pre 1. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 5. ročník gymnázia s osemročným...

DIGI GEOGRAFIA 9

DIGITÁLNA UČEBNICA Geografia pre 9. ročník základných škôl a osemročné gymnáziá je pripravená profesionálnymi odborníkmi...

Žiak si s pomocou digitálnej zošita upevní nové vedomosti. Učebnica je vhodná na prácu v...

Všeobecné zmluvné podmienky používania | Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

© 2022 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., člen medzinárodnej skupiny Klett.
Spoločne ku kvalitnému vzdelávaniu.