Variant – Digi Variant – Digi a Print balík

DIGI GEOGRAFIA 9 PRACOVNÝ ZOŠIT

ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEHO PRACOVNÉHO ZOŠITA Geografia pre 9. ročník základných škôl a gymnáziá s osemročným štúdiom. Obsahuje všetky komponenty predpísané ŠVP v predmete geografia.


Digitálny pracovný zošit úzko nadväzuje na obsah učebnice geografie pre deviaty ročník ZŠ a rozširuje prácu s témami prostredníctvom úloh, máp a obrazového materiálu. Nadväznosť zdôrazňujú aj priame odkazy v pracovnom zošite na konkrétne strany učebnice. Spracovanie pracovného zošita je atraktívne aj pre žiakov deviateho ročníka. Úlohy sú pestré a rôznorodé, s rôznou úrovňou náročnosti.

Usporiadanie tém v pracovnom zošite a ich grafické spracovanie korešponduje s učebnicou – so zameraním na Austráliu, Ameriku, Antarktídu a Arktídu. Je významnou pomôckou pre žiakov pri praktickom osvojovaní poznatkov, rozširuje ich kompetencie. Je určený pre žiakov a učiteľa na vyučovacích hodinách geografie na precvičovanie a upevnenie geografického učiva, resp. na individuálnu domácu prípravu.

Obsah rešpektuje požiadavky ŠVP z hľadiska cieľa predmetu a výkonového a obsahového štandardu pre 9. ročník ZŠ a pre GOŠ.

K pracovnému zošitu pre žiakov majú učitelia k dispozícii aj ZOŠIT PRE UČITEĽA, ktorý obsahovo kopíruje pracovný zošit – prináša riešenia úloh, ich rozšírenie, grafické prvky a poznámky.

Odborná garancia

Recenzenti:
Mgr. Andrea Borcovanová
PaedDr. Miroslava Košťálová

Autori:
RNDr. Mária Nogová, PhD.
RNDr. Tomáš Tremboš, PhD.

ISBN: 978-80-8091-786-9

Prejdite do e-shopu
Cena s DPH: 5

Licencia na 1 rok (365 dní) na prístup do digitálnej verzie pracovného zošita.


Mohlo by vás zaujímať

DIGI GEOGRAFIA 8

ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEJ UČEBNICE Geografia pre 8. ročník základných škôl a gymnáziá s osemročným...

Digitálna učebnica je určená pre žiakov 8. ročníka základných škôl a pre žiakov gymnázií s...

DIGI GEOGRAFIA 9 PRACOVNÝ ZOŠIT

ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEHO PRACOVNÉHO ZOŠITA Geografia pre 9. ročník základných škôl a gymnáziá s...

Digitálny pracovný zošit úzko nadväzuje na obsah učebnice geografie pre deviaty ročník ZŠ a rozširuje prácu s...

DIGI GEOGRAFIA 1

ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEJ UČEBNICE Geografia pre 1. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 5....

DIGITÁLNA UČEBNICA pre 1. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 5. ročník gymnázia s osemročným...

DIGI GEOGRAFIA 9

DIGITÁLNA UČEBNICA Geografia pre 9. ročník základných škôl a osemročné gymnáziá je pripravená profesionálnymi odborníkmi...

Žiak si s pomocou digitálnej učebnice upevní nové vedomosti. Učebnica je vhodná na prácu v...

Všeobecné zmluvné podmienky používania | Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

© 2022 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., člen medzinárodnej skupiny Klett.
Spoločne ku kvalitnému vzdelávaniu.